Norges Bank

Publisert 20. juni 2012 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 20. juni 2012 14:00