Norges Bank

Publisert 5. mai 2010 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 5. mai 2010 14:00