Norges Bank

Publisert 4. februar 2009 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 4. februar 2009 14:00