Norges Bank

Publisert 30. mai 2007 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 30. mai 2007 14:00