Norges Bank

Publisert 26. september 2007 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 26. september 2007 14:00