Norges Bank

Publisert 24. januar 2007 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 24. januar 2007 14:00