Norges Bank

Likviditets- og markedsnyheter

Rundskriv om kvoter for styring av bankenes reserver er publisert i dag

Nye kvoter har virkning fra og med 2. april 2024.

Se rundskriv

Publisert 1. mars 2024 10:00