Norges Bank

Komite for det skandinaviske valutamarkedet

Om komiteen

Den skandinaviske valutakomiteen er et forum for regelmessige diskusjon av relevante temaer for funksjonsmåten til det skandinaviske valutamarkedet.

Medlemmer i komiteen er representanter fra Sveriges Riksbank, Danmarks Nasjonalbank, Norges Bank og private aktører som har en viktig rolle i det skandinaviske valutamarkedet. Komiteen møtes to ganger i året.

Sist endret 13. oktober 2020 13:00
Sist endret 13. oktober 2020 13:00