Norges Bank

Prosjekt Icebreaker

BIS og sentralbankene i Norge, Sverige og Israel samarbeider om å teste grensekryssende betalinger med digitale sentralbankpenger.

The Bank for International Settlement (BIS) og sentralbankene i Norge, Sverige og Israel lanserer «Icebreaker», et samarbeidsprosjekt for å undersøke hvordan digitale sentralbankpenger (DSP) kan brukes til grensekryssende og internasjonale betalinger.

Grensekryssende betalinger har i dag noen utfordringer: Høye kostnader, langsom overføring, begrenset tilgang og lite transparens. G20-landene har lansert en ambisiøs plan for å forbedre grensekryssende betalinger. Formålet er å bidra til raskere, billigere og mer transparente betalinger, og gjøre tjenestene tilgjengelig for flere.

En av arbeidsstrømmene i Icebreaker-prosjektet er å undersøke i hvilken grad DSP kan spille en rolle i å oppnå disse målene. BIS Innovation Hub og andre internasjonale organisasjoner og standardiseringskomiteer har en stund arbeidet for å undersøke DSP i grensekryssende betalinger. Den siste rapporten ble publisert i juli.   

Prosjekt Icebreaker er et samarbeid mellom sentralbankene i Norge, Sverige og Israel og BIS Innovation Hub Nordic. Hensikten er å utvikle et knutepunkt som kobler de enkelte landenes lokale eksperimentelle (proof-of-concept) DSP-systemer sammen. Formålet er å teste noen nøkkelfunksjoner og om det rent teknisk er gjennomførbart å koble disse sammen.

Det ventes at testene vil vise at grensekryssende betalinger med DSP kan gjennomføres billigere og raskere enn ved bruk av dagens infrastruktur.

Prosjektet gjennomføres løpet av inneværende år, og det planlegges en offentlig rapport i første kvartal 2023.

- Dette er det første eksperimentet som går dypere inn i teknologi, arkitektur, designvalg og avveininger, og utforsker relevante politiske spørsmål. Denne innsikten vil være uvurderlig for sentralbanker som vurderer å innføre DSP for grenseoverskridende betalinger, sier Beju Shah, leder av BIS Innovation Hub Nordic Centre.

- Sveriges Riksbank deltar i dette eksperimentet som en del av e-kronaprosjektet, sier Mithra Sundberg, leder for e-krona prosjektet i Sverige.

- Ved å koble sammen vår nåværende e-kronaplattform, utviklet i et testmiljø, med de andre landene, får vi verdifull lærdom om grenseoverskridende betalinger ved bruk av DSP. Vi får også bedre forståelse av viktige design- og policyvalg som er nødvendige for å sikre grenseoverskridende funksjonalitet hvis vi bestemmer oss for å utstede en e-krona.

- Effektive og tilgjengelige grenseoverskridende betalinger er av ekstrem betydning for en liten og åpen økonomi som Israel, og dette ble identifisert som et av hovedmotivene for en potensiell utstedelse av en digital shekel. Vi er privilegerte som får utforske temaet i dette prosjektet sammen med partnere som har inngående kunnskap og erfaring om DSP og betalingspraksis på tvers av landegrensene. Resultatene av prosjektet vil være svært viktige for å lede vårt fremtidige arbeid med den digitale shekelen, sier Bank of Israels visesentralbanksjef, Andrew Abir.

- Vi er glade for å være en del av en av de første eksperimentelle testene av grenseoverskridende betalinger med DSP sammen med våre partnere BIS Innovation Hub, Sveriges Riksbank og Bank of Israel. Dette vil tilføre betydelig verdi til vår egen eksperimentelle test av innenlandske DSP-betalinger, sier Torbjørn Hægeland, direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank.

Publisert 28. september 2022 12:00