Norges Bank

Prosjekt Icebreaker - en ny arkitektur for grensekryssende betalinger med DSP

The Bank for International Settlements (BIS) og sentralbankene i Sverige, Israel og Norge har samarbeidet om Prosjekt Icebreaker. I prosjektet har deltakerne utforsket muligheter og utfordringer ved grensekryssende betalinger med digitale sentralbankpenger (DSP).

Prosjektet har testet tekniske muligheter for å gjennomføre grensekryssende betalinger mellom de tre sentralbankenes testsystemer for DSP.

Prosjektets sluttrapport beskriver hvordan ulike DSP-systemer kan kobles sammen gjennom en ekstern hub. I Icebreaker-modellen deles en grensekryssende betaling opp i to nasjonale betalinger og gjennomføres med støtte fra en valutaveksler (FX-provider) som er aktiv i begge land.

I de fleste av dagens systemer for grensekryssende betalinger har betaleren få valgmuligheter og liten kontroll over valutakursen de får og hvem som gjennomfører den grensekryssende betalingen for dem. I Icebreaker-modellen kan mange ulike valutavekslere sende inn valutakurser til hub-en, og systemet sørger for å presentere den mest gunstige valutakursen for betaleren.

Modellen fremmer konkurranse mellom ulike valutavekslere og reduserer risikoen for at det ikke finnes likviditet i de valutaene som inngår i betalingen. I Icebreaker-modellen er det også mulighet for å gjøre betalingen via en tredje valuta (bridge currency) dersom det ikke finnes tilbydere innenfor et valutapar eller dersom dette gir en bedre valutakurs. Andre fordeler med modellen er at den reduserer motparts- og oppgjørsrisiko, og at grensekryssende betalinger kan gjennomføres i løpet av sekunder.

For sentralbanker som vurderer å lansere DSP, kan resultatene fra prosjektet bidra til dypere forståelse av de tekniske og strategiske valgene som må gjøres.

Modellen stiller få tekniske krav. Dette gjør det relativt enkelt å knytte sammen systemer som er bygget på ulike teknologiske plattformer (som var tilfellet med de tre sentralbankene som deltok i prosjektet). Dette fremmer enkel tilkobling, skalerbarhet og interoperabilitet.

- Vi er veldig glade for å ha vært del av en av de første eksperimentelle testene av grensekryssende betalinger med DSP, sammen med våre partnere BIS Innovation Hub, Sveriges Riksbank og Bank of Israel. Prosjektet bidrar til det viktige globale arbeidet med å forbedre grensekryssende betalinger. Prosjektet har også tilført betydelig verdi til vår egen eksperimentelle testing av DSP, sier Torbjørn Hægeland, direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank.

Publisert 6. mars 2023 10:00
Publisert 6. mars 2023 10:00