Norges Bank

Statsgjeld

Strategi og låneprogram 2024

Strategi 2024 - kort fortalt

Vil låne 100-110 mrd. kroner

Vi vil låne mellom 100 og 110 milliarder kroner i obligasjoner i 2024. Minst halvparten av opplåningen skal dekkes i løpetider over 7 år.

Vil utstede ny 10- og 15-årig obligasjon

En ny 10-årig obligasjon utstedes i februar ved syndikering. Det vil også bli lagt ut en ny 15-årig obligasjon ved syndikering i mai eller juni. I tillegg blir ett av de eksisterende obligasjonslånene utvidet i andre halvår ved syndikering.

26 auksjonsdager

Det planlegges 26 auksjonsdager i 2024. På flere av disse vil det bli gjennomført samtidig auksjon av to obligasjoner med ulik løpetid. 

Uendret volum i statskasseveksler

Vi vil utstede en ny 12-måneders veksel på alle IMM-datoer. Ved utgangen av 2024 tas det sikte på at utestående volum i markedet er 34 milliarder kroner, det samme som ved inngangen til året.  

Vurderer å inngå nye rentebytteavtaler

Vi vil vurdere å inngå rentebytteavtaler om terminpremiene er positive over tid og forholdene ellers tilsier det. Minstekravet til rentebinding for statsgjelden inkl. rentebytteavtaler er 2½ år. 

Publisert 15. desember 2023 08:30
Publisert 15. desember 2023 08:30