Norges Bank

Statsgjelden 2022 – årsrapport

Statsgjelden 2022 – kort fortalt

Utestående statsgjeld var 596 mrd. kr.

Ved utgangen av 2022 var statsgjelden 596 milliarder kroner inklusive statens egenbeholdning. Den var fordelt på 532 milliarder kroner i statsobligasjoner og 64 milliarder kroner i statskasseveksler.

Utstedelser for 64 mrd. kr. i obligasjoner

Det ble utstedt statsobligasjoner for 64 milliarder kroner til markedet. Et nytt 10-årslån ble lagt ut ved syndikering i februar med et volum på 20 milliarder kroner. Det ble utstedt et nytt 20-årslån ved syndikering i september for 10 milliarder kroner. Eksisterende lån ble utvidet med til sammen 34 milliarder kroner i 17 auksjoner.

Utstedelser for 58 mrd. kr. i veksler

Nye 12-måneders statskasseveksler ble lagt ut i mars, juni, september og desember. Eksisterende veksellån ble utvidet ved de mellomliggende auksjonene. Samlet emisjonsvolum til markedet var 58 milliarder kroner.

Snittrente på 2,76 prosent

Volumvektet gjennomsnittlig rente på obligasjonsutstedelsene var 2,76 prosent, opp fra 1,24 prosent i 2021.

Ingen brudd på rammer eller retningslinjer

Opplåningen i obligasjoner ble gjennomført som annonsert i låneprogrammet. Det var ingen brudd på rammer eller retningslinjer.

Publisert 31. mars 2023 12:00
Publisert 31. mars 2023 12:00