Norges Bank

Strategi og låneprogram 2023

Strategi 2023 - kort fortalt

Vil låne 75-80 mrd. kroner

Vi vil låne mellom 75 og 80 milliarder kroner i obligasjoner i 2023. Minst halvparten av opplåningen skal dekkes i løpetidssegmentene over 7 år.

Vil utstede ny 10-årig obligasjon

En ny 10-årig obligasjon utstedes i februar ved syndikering. I tillegg blir ett av de eksisterende obligasjonslånene utvidet i andre halvår ved syndikering. Det planlegges 23 auksjonsdager. På enkelte av disse kan det gjennomføres samtidig auksjon av to obligasjoner med ulik løpetid. 

Tre tilbakekjøpsauksjoner

Vi vil tilby tre tilbakekjøpsauksjoner i NGB 05/2023 i første kvartal og fire tilbakekjøpsauksjoner i NGB 03/2024 når lånet har mindre enn ett år til forfall.

Lavere volum i statskasseveksler

Vi vil utstede en ny 12-måneders veksel på alle IMM-datoer. Ved utgangen av 2023 tas det sikte på at utestående volum i markedet er 34 milliarder kroner. Det er 6 milliarder kroner mindre enn ved inngangen til året.

Vurderer å inngå nye rentebytteavtaler

Vi vil vurdere å inngå rentebytteavtaler om terminpremiene er positive over tid og forholdene ellers tilsier det. Minstekravet til rentebinding er 2½ år. 

Publisert 16. desember 2022 08:30
Publisert 16. desember 2022 08:30