Norges Bank

Statsgjeld

Statsgjelden 2021 – årsrapport

Statsgjelden 2021 – kort fortalt

Utestående statsgjeld var 522 mrd. kr.

Ved utgangen av 2021 var statsgjelden 522 milliarder kroner inklusive statens egenbeholdning. Den var fordelt på 466 milliarder kroner i statsobligasjoner og 56 milliarder kroner i statskasseveksler.

Utstedelser for 65 mrd. kr. i obligasjoner

Det ble utstedt statsobligasjoner for 65 milliarder kroner til markedet. Et nytt 10-årslån ble lagt ut ved syndikering i februar med et volum på 20 milliarder kroner. Eksisterende lån ble utvidet med til sammen 45 milliarder kroner i 19 auksjoner.

Utstedelser for 54 mrd. kr. i veksler

Nye 12-måneders statskasseveksler ble lagt ut i mars, juni, september og desember. Eksisterende veksellån ble utvidet ved de mellomliggende auksjonene. Samlet emisjonsvolum til markedet var 54 milliarder kroner.

Snittrente på 1,24 prosent

Volumvektet gjennomsnittlig rente på obligasjonsutstedelsene var 1,24 prosent, opp fra 0,89 prosent i 2020.

Ingen brudd på rammer og retningslinjer

Opplåningen i obligasjoner ble gjennomført som annonsert i låneprogrammet. Det var ingen brudd på rammer eller retningslinjer.

Publisert 1. april 2022 12:00
Publisert 1. april 2022 12:00