Norges Bank

Statsgjeld

Statsgjelden 2019 - årsrapport

Publisert 31. mars 2020 12:00
Publisert 31. mars 2020 12:00