Norges Bank

Informasjon for 3. kvartal 2024

Statsgjeld

torsdag 27. juni 2024 kl. 08:30