Norges Bank

Filter

Type hendelse

Offentliggjøring av auksjoner

Utleggelse av lån for statsobligasjoner og statskasseveksler offentliggjøres kl. 12:00 to bankdager før auksjonen.