Norges Bank

Informasjon for 3. kvartal 2023

Statsgjeld

torsdag 29. juni 2023 kl. 08:30