Norges Bank

1000-kroneseddel - motivene

Format: 160 x 80 mm

Forside

 

Hovedmotivet er et portrett av Edvard Munch som ung. Et utsnitt av hans maleri "Melankoli" fra 1894-95 danner utgangspunktet for forsidens bunntrykk.

I rosetten hvor det i sentrum er en sekskantet form er mange sikkerhetselementer samlet.

Utført av grafiker Sverre Morken

Bakside

 

Motivet er et utdrag av en studie til Munchs store verk "Solen". Mange kjenner igjen dette motivet fra aulaen i Universitetet i Oslo.

Utført av grafiker Arild Yttri.

 

Publisert 4. mai 2017 21:00
Publisert 4. mai 2017 21:00