Norges Bank

50-ører med feil i årstall

Norges Bank har bestilt 10 millioner 50-øremynter for levering i 2011. En stor del av denne produksjonen har en feil i årstallet på myntens bakside (revers), ved at de to siste tallene (11) er speilvendte. Det Norske Myntverket produserte i overkant av 8 millioner mynter før feilen ble oppdaget og rettet.

Norges Banks vurdering er at feilen ikke vil forårsake noen problemer for myntenes funksjon som betalingsmiddel. Videre er antallet så stort at det ikke vil bli noen samleverdi. På bakgrunn av de betydelige kostnader det ville innebære å vrake mynten og foreta ny produksjon, har Norges Bank besluttet at disse myntene kan settes i omløp. Myntene vil bli satt i omløp utover høsten.

På bildet under er feilen markert med en rød sirkel.

50-øre med feil i årstall

Publisert 9. september 2011 10:00