Norges Bank

Offentlig journal 18.12.2023 - 31.12.2023

Dokumentnummer 20/00161-6

Dokumentdato:

06.10.2022

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Avskjermet

Sak:

Kontrakt rammeavtale RIV - rådgivende ingeniør VVS - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Enøkvurdering Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/00134-3

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2023 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Oppfølging fargede og vaskede sedler

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00908-66

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Korrespondanse med Crane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00962-1

Dokumentdato:

08.02.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NORGES BANKS PENSJONSKASSE

Sak:

Pensjonsordning - endringer pr. 01.01.2023

Dokumenttittel:

Norges Banks pensjonsordning født 1963 og senere - pr. 01.01.23

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 23/02547-1

Dokumentdato:

05.05.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av møbler - Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Kjøp av møbler, Rammeavtale

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02547-2

Dokumentdato:

27.04.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av møbler - Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Kjøp av møbler, Rammeavtale - Spørsmål svar # 17 - 20 Kjøp av møbler

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02547-3

Dokumentdato:

21.04.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av møbler - Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Kjøp av møbler, Rammeavtale - Spørsmål svar # 1-16 Kjøp av møbler

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02547-4

Dokumentdato:

14.04.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Doffin via MercellMercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av møbler - Rammeavtale

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Kjøp av møbler, Rammeavtale

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02547-5

Dokumentdato:

14.04.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av møbler - Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Kjøp av møbler, Rammeavtale - Utsatt tilbudsfrist

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02547-6

Dokumentdato:

08.05.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av møbler - Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Kjøp av møbler, Rammeavtale

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07093-4

Dokumentdato:

21.05.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Doffin via MercellMercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Driftsavtale Plattform for sikkerhetsovervåking - PSO

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Driftsavtale PSO

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04968-1

Dokumentdato:

01.06.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04968-2

Dokumentdato:

01.06.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Doffin via MercellMercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04962-1

Dokumentdato:

02.06.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Doffin via MercellMercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster - Rammeavtale

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Kjøp av blomster, rammeavtale

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04956-1

Dokumentdato:

02.06.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Doffin via MercellMercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Kjøp av kontorrekvsita

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04956-2

Dokumentdato:

07.06.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Kjøp av kontorrekvsita - Kontorrekvisita - QA 1-3

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04956-3

Dokumentdato:

07.06.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Kjøp av kontorrekvsita - Kontorrekvisita - oppdatert prisskjema

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05341-1

Dokumentdato:

12.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Prosjekt - Beredskap betalingssystemet 2023 -2025 Møtereferater

Dokumenttittel:

Referater fra innledende møter - 15.06 16.06 og 22.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/07093-5

Dokumentdato:

16.06.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Driftsavtale Plattform for sikkerhetsovervåking - PSO

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Driftsavtale PSO

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07093-6

Dokumentdato:

15.06.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Driftsavtale Plattform for sikkerhetsovervåking - PSO

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Driftsavtale PSO

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07093-7

Dokumentdato:

01.06.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Driftsavtale Plattform for sikkerhetsovervåking - PSO

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Driftsavtale PSO

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04956-4

Dokumentdato:

22.06.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Kjøp av kontorrekvsita - Kontorrekvisita – QA 4-7

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04962-2

Dokumentdato:

23.06.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster - Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Kjøp av blomster, rammeavtale - Blomster - Holdbarhet og garanti

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04962-3

Dokumentdato:

30.06.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster - Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Kjøp av blomster, rammeavtale

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04956-5

Dokumentdato:

30.06.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Kjøp av kontorrekvsita

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04962-4

Dokumentdato:

30.06.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster - Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Kjøp av blomster, rammeavtale

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04956-6

Dokumentdato:

30.06.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Kjøp av kontorrekvsita

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04968-3

Dokumentdato:

03.07.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04968-5

Dokumentdato:

03.07.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Dokumenttittel:

Godkjent forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-1

Dokumentdato:

09.08.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-2

Dokumentdato:

11.08.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-3

Dokumentdato:

13.08.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-4

Dokumentdato:

15.08.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-5

Dokumentdato:

14.08.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-6

Dokumentdato:

11.08.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02547-9

Dokumentdato:

15.08.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av møbler - Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Kjøp av møbler, Rammeavtale

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02547-10

Dokumentdato:

15.08.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av møbler - Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Kjøp av møbler, Rammeavtale

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02547-11

Dokumentdato:

15.08.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av møbler - Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Kjøp av møbler, Rammeavtale

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06385-1

Dokumentdato:

15.08.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Akustikkgardiner

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Akustikkgardiner

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04956-8

Dokumentdato:

16.08.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Kjøp av kontorrekvsita

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04956-9

Dokumentdato:

16.08.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Kjøp av kontorrekvsita

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07093-9

Dokumentdato:

17.08.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Driftsavtale Plattform for sikkerhetsovervåking - PSO

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Driftsavtale PSO

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07093-10

Dokumentdato:

17.08.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Driftsavtale Plattform for sikkerhetsovervåking - PSO

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Driftsavtale PSO

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07093-11

Dokumentdato:

17.08.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Driftsavtale Plattform for sikkerhetsovervåking - PSO

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Driftsavtale PSO

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/06013-30

Dokumentdato:

03.03.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Arbeidsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Arbeidsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBIM HR


Dokumentnummer 22/06013-32

Dokumentdato:

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Arbeidsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Arbeidsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBIM HR


Dokumentnummer 22/06013-33

Dokumentdato:

17.03.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Arbeidsforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Arbeidsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBIM HR


Dokumentnummer 23/06385-2

Dokumentdato:

21.08.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Akustikkgardiner

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Akustikkgardiner - Befaring

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04968-6

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04962-6

Dokumentdato:

24.08.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster - Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Kjøp av blomster, rammeavtale

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04962-7

Dokumentdato:

24.08.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av blomster - Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Kjøp av blomster, rammeavtale

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-7

Dokumentdato:

24.08.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-8

Dokumentdato:

27.08.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Doffin via MercellMercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06385-3

Dokumentdato:

01.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Akustikkgardiner

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Akustikkgardiner - Referat fra befaring -23.08.23 - Akustikkgardiner

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07013-1

Dokumentdato:

06.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Doffin via MercellMercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06385-4

Dokumentdato:

06.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Akustikkgardiner

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Akustikkgardiner

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06385-5

Dokumentdato:

04.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Akustikkgardiner

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Akustikkgardiner

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07013-2

Dokumentdato:

18.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul - Befaring - taktekking Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00055-3

Dokumentdato:

30.10.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av lønnstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Change order - Integrasjon til First Card/Open Card

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 23/00055-4

Dokumentdato:

30.10.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av lønnstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Change order - To lønnskjøringer i måneden

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 23/00094-337

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Nord Universitet

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Forespørsel om foredrag - Nord Universitet Bodø

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/07013-3

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul - Referat befaring, og tilleggsinformasjon, Taktekking Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07013-4

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul - Oppdatert prisskjema

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05757-1

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05757-2

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05757-3

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05757-4

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05757-5

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-9

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-10

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-11

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-12

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-13

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/06853-4

Dokumentdato:

12.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/06427-15

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-16

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-17

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-18

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07727-5

Dokumentdato:

28.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06385-7

Dokumentdato:

04.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Akustikkgardiner

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Akustikkgardiner

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06385-8

Dokumentdato:

04.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Akustikkgardiner

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Akustikkgardiner

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05757-6

Dokumentdato:

08.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05757-7

Dokumentdato:

08.09.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04968-7

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04968-8

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04968-9

Dokumentdato:

03.07.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Dokumenttittel:

Godkjent forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04968-10

Dokumentdato:

03.07.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Dokumenttittel:

Godkjent forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04968-11

Dokumentdato:

03.07.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04968-12

Dokumentdato:

23.06.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07013-5

Dokumentdato:

10.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07013-6

Dokumentdato:

10.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07013-7

Dokumentdato:

09.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07013-8

Dokumentdato:

09.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07935-1

Dokumentdato:

11.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing Findur v22

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - MiniTender - Security testing Findur v22

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07936-1

Dokumentdato:

11.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04968-14

Dokumentdato:

12.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04968-15

Dokumentdato:

12.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04968-16

Dokumentdato:

12.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Konsulenttjenester til internrevisjonen

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07967-1

Dokumentdato:

12.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Machine Learning Engineer Data Management - ML Engineer DM - 2316 B

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Minikonkurranse - ML Engineer DM - 2316 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07935-2

Dokumentdato:

13.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing Findur v22

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - MiniTender - Security testing Findur v22 - Length of assignment

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08075-1

Dokumentdato:

17.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av EL-bil

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Kjøp av EL-bil

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07013-9

Dokumentdato:

17.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07013-10

Dokumentdato:

17.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag kontraktstildeling - Anskaffelse - Omlegging av taktekking Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08101-1

Dokumentdato:

17.10.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Lærere i videregående skole

Sak:

Om reisetilskudd kunnskapssenteret

Dokumenttittel:

Reisetilskudd besøk i Norges Bank Kunnskapssenter

Saksansvarlig:

Kunnskapssenter

Saksbehandler:

Kunnskapssenter


Dokumentnummer 23/07936-2

Dokumentdato:

19.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07936-3

Dokumentdato:

19.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07967-2

Dokumentdato:

19.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Machine Learning Engineer Data Management - ML Engineer DM - 2316 B

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - ML Engineer DM - 2316 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07967-3

Dokumentdato:

19.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Machine Learning Engineer Data Management - ML Engineer DM - 2316 B

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - ML Engineer DM - 2316 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07967-4

Dokumentdato:

18.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Machine Learning Engineer Data Management - ML Engineer DM - 2316 B

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - ML Engineer DM - 2316 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07967-5

Dokumentdato:

18.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Machine Learning Engineer Data Management - ML Engineer DM - 2316 B

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - ML Engineer DM - 2316 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07967-6

Dokumentdato:

18.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Machine Learning Engineer Data Management - ML Engineer DM - 2316 B

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - ML Engineer DM - 2316 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07936-4

Dokumentdato:

18.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07936-5

Dokumentdato:

18.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07967-7

Dokumentdato:

18.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Machine Learning Engineer Data Management - ML Engineer DM - 2316 B

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - ML Engineer DM - 2316 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07967-8

Dokumentdato:

17.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Machine Learning Engineer Data Management - ML Engineer DM - 2316 B

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - ML Engineer DM - 2316 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/00693-108

Dokumentdato:

20.10.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Bank of EnglandBanque de FranceBank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia)

Sak:

Network for Greening the Financial System - NGFS - Workstream - WS - Monetary Policy journal

Dokumenttittel:

Updated draft report

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/05757-9

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05757-10

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05757-11

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05757-12

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Konsulenttjenester informasjonsforvaltning - 2313 (C)

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07936-7

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07936-8

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07936-9

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07936-10

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Minikonkurranse - Senior Data Engineer - 2315 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07967-9

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Machine Learning Engineer Data Management - ML Engineer DM - 2316 B

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - ML Engineer DM - 2316 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07967-11

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Machine Learning Engineer Data Management - ML Engineer DM - 2316 B

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - ML Engineer DM - 2316 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07967-12

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Machine Learning Engineer Data Management - ML Engineer DM - 2316 B

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - ML Engineer DM - 2316 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07967-13

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Machine Learning Engineer Data Management - ML Engineer DM - 2316 B

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - ML Engineer DM - 2316 B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07935-3

Dokumentdato:

25.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing Findur v22

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Security testing Findur v22

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07935-4

Dokumentdato:

25.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing Findur v22

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Security testing Findur v22

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07935-5

Dokumentdato:

25.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing Findur v22

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Security testing Findur v22

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07935-6

Dokumentdato:

24.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing Findur v22

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Security testing Findur v22

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07935-8

Dokumentdato:

30.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing Findur v22

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Security testing Findur v22

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07935-9

Dokumentdato:

30.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing Findur v22

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Security testing Findur v22

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07935-10

Dokumentdato:

30.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing Findur v22

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Security testing Findur v22

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07935-11

Dokumentdato:

30.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing Findur v22

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Security testing Findur v22

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08075-2

Dokumentdato:

26.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av EL-bil

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Kjøp av EL-bil

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08426-1

Dokumentdato:

31.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

MiniTender - Read Team (RT) Security Test - Avskjermet

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - MiniTender - Security test RT - Tiber

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08427-1

Dokumentdato:

31.10.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

MiniTender - Threat intelligence report - Avskjermet

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - MiniTender - Threat intelligence report - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08434-1

Dokumentdato:

01.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08469-1

Dokumentdato:

02.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08475-1

Dokumentdato:

02.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing - Avskjermet

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - MiniTender - Security testing - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08469-2

Dokumentdato:

02.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08075-4

Dokumentdato:

03.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av EL-bil

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Kjøp av EL-bil

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05362-3

Dokumentdato:

28.06.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

LCH SA

Sak:

LCH SA - Article 49 procedure - Service merger - RCL and €GC+

Dokumenttittel:

Article 49 EMIR - Service merger - Voting window

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/08434-2

Dokumentdato:

08.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08434-3

Dokumentdato:

08.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08434-4

Dokumentdato:

08.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08434-5

Dokumentdato:

07.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08434-6

Dokumentdato:

06.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08631-1

Dokumentdato:

13.11.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Møte med Finansdepartementet RM 2023 - 11

Dokumenttittel:

Punkter til referat - møte med Finansdepartementet 02.11.2023

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/08469-3

Dokumentdato:

10.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08469-4

Dokumentdato:

10.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08469-5

Dokumentdato:

09.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08469-6

Dokumentdato:

07.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08434-8

Dokumentdato:

10.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08434-9

Dokumentdato:

10.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08434-10

Dokumentdato:

10.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08434-11

Dokumentdato:

10.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering Stabsdirektør

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08698-1

Dokumentdato:

14.11.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Karriererådgivning

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Karriererådgivning

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08728-1

Dokumentdato:

14.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere Data Management - DM 2318A

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere DM 2318A

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 18/00064-40

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Statsgjeld - Transaksjonsrapportering fra primærhandlerne 2018-2023

Dokumenttittel:

Omsetning annenhåndsmarkedet oktober 2023

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 18/00064-41

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nordea Bank AB

Sak:

Statsgjeld - Transaksjonsrapportering fra primærhandlerne 2018-2023

Dokumenttittel:

Omsetning annenhåndsmarkedet oktober 2023

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 18/00064-42

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

DNB ASA

Sak:

Statsgjeld - Transaksjonsrapportering fra primærhandlerne 2018-2023

Dokumenttittel:

Omsetning annenhåndsmarkedet oktober 2023

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 18/00064-43

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Danske Bank

Sak:

Statsgjeld - Transaksjonsrapportering fra primærhandlerne 2018-2023

Dokumenttittel:

Omsetning annenhåndsmarkedet oktober 2023

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/08768-1

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Vindåsen - Røykgassvifte pipe åpen peis 490.001

Dokumenttittel:

Bestilling ny avtrekksvifte og arbeid i Strandgårsdvei 10 på Tjøme

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/08469-8

Dokumentdato:

16.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08469-9

Dokumentdato:

16.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08469-10

Dokumentdato:

16.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Elektrotjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08796-1

Dokumentdato:

16.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Prosjektleder ny dataplattform

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Minikonkurranse - Prosjektleder ny dataplattform

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08426-2

Dokumentdato:

17.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Read Team (RT) Security Test - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Security test RT - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08426-3

Dokumentdato:

17.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Read Team (RT) Security Test - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Security test RT - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08427-2

Dokumentdato:

17.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Threat intelligence report - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Threat intelligence report - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08426-4

Dokumentdato:

17.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Read Team (RT) Security Test - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Security test RT - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08426-5

Dokumentdato:

17.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Read Team (RT) Security Test - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Security test RT - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08426-6

Dokumentdato:

16.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Read Team (RT) Security Test - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Security test RT - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08426-7

Dokumentdato:

16.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Read Team (RT) Security Test - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Security test RT - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/00693-121

Dokumentdato:

17.11.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Bank of England

Sak:

Network for Greening the Financial System - NGFS - Workstream - WS - Monetary Policy journal

Dokumenttittel:

Feedback request

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/08820-1

Dokumentdato:

17.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Coaching og lederstøtte

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Minikonkurranse - Coaching og lederstøtte

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08858-1

Dokumentdato:

21.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvalter Data Management - DM - 2319B

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Minikonkurranse - Applikasjonsforvalter DM - 2319B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08475-2

Dokumentdato:

21.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Security testing - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08475-3

Dokumentdato:

21.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Security testing - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08475-4

Dokumentdato:

20.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Security testing - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08475-5

Dokumentdato:

20.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Security testing - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08475-6

Dokumentdato:

20.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Security testing - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08728-2

Dokumentdato:

23.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere Data Management - DM 2318A

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere DM 2318A

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08728-3

Dokumentdato:

23.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere Data Management - DM 2318A

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere DM 2318A

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08728-4

Dokumentdato:

23.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere Data Management - DM 2318A

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere DM 2318A

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08728-5

Dokumentdato:

22.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere Data Management - DM 2318A

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere DM 2318A

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08728-6

Dokumentdato:

22.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere Data Management - DM 2318A

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere DM 2318A

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08698-2

Dokumentdato:

24.11.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Karriererådgivning

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Karriererådgivning

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08698-3

Dokumentdato:

23.11.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Karriererådgivning

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Karriererådgivning

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08983-1

Dokumentdato:

24.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08796-2

Dokumentdato:

27.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Prosjektleder ny dataplattform

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Prosjektleder ny dataplattform

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08820-2

Dokumentdato:

27.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Coaching og lederstøtte

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Coaching og lederstøtte

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08475-8

Dokumentdato:

27.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Security testing - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08475-9

Dokumentdato:

27.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Security testing - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08475-10

Dokumentdato:

27.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Security testing - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08475-11

Dokumentdato:

27.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Security testing - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Security testing - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/03431-3

Dokumentdato:

28.11.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Fase 1 - Forberedelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forberedelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/08858-2

Dokumentdato:

28.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvalter Data Management - DM - 2319B

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Applikasjonsforvalter DM - 2319B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08858-3

Dokumentdato:

28.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvalter Data Management - DM - 2319B

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Applikasjonsforvalter DM - 2319B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08858-4

Dokumentdato:

28.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvalter Data Management - DM - 2319B

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Applikasjonsforvalter DM - 2319B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08858-5

Dokumentdato:

28.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvalter Data Management - DM - 2319B

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Applikasjonsforvalter DM - 2319B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08426-9

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Read Team (RT) Security Test - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Security test RT - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08426-10

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Read Team (RT) Security Test - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Security test RT - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08426-11

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Read Team (RT) Security Test - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Security test RT - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08426-12

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Read Team (RT) Security Test - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Security test RT - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08426-13

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Read Team (RT) Security Test - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Security test RT - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08427-4

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Threat intelligence report - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Threat intelligence report - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07472-7

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

1494 - Delprosjekt 5 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om midlertidig brukstillatelse II

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 23/06489-4

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

TCT-NO oppdatering kritiske funksjoner

Dokumenttittel:

TCT DK-2 - Entities tested according to TIBER-NO

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/08818-13

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/08820-4

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Coaching og lederstøtte

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Coaching og lederstøtte

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08983-2

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08983-3

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08983-4

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08983-5

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07424-18

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/09196-2

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Vedlikehold Kjøkkenutstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Vedlikehold Kjøkkenutstyr - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 23/09078-3

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

U

U Til:

FINANSTILSYNET

Sak:

Besøk av eksterne - klima

Dokumenttittel:

Besøk fra leder ECB Climate Change Center januar 2024

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/06913-21

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Hans Marius Vikdal

Sak:

Direktør for Norges Bank Administrasjon Sentralbanken, Norges Bank - st. ref. 4702884865

Dokumenttittel:

Forespørsel om offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 23/08728-8

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere Data Management - DM 2318A

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere DM 2318A

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08728-9

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere Data Management - DM 2318A

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere DM 2318A

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08728-10

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere Data Management - DM 2318A

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere DM 2318A

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 20/01288-13

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Avtale om abonnement - Dagens Næringsliv

Dokumenttittel:

Avtale - Abonnment på Dagens Næringsliv - 2024

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 15/00138-20

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kjøp av lønnstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse av avtale - 01.01.2024 - 30.03.2024

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 23/00964-49

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Danske Bank

Sak:

Etterarbeid og oppfølging - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppfølging - Avskjermet

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/09203-3

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

DAGENS NÆRINGSLIV AS

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Ansettelse av Direktør for Norges Bank Administrasjon

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Ansettelse av Direktør for Norges Bank Administrasjon - Stillingsannonse

Saksansvarlig:

Stab Komm Innhold og utvikling

Saksbehandler:

Stab Komm Innhold og utvikling


Dokumentnummer 23/09203-4

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

U

U Til:

DAGENS NÆRINGSLIV AS

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Ansettelse av Direktør for Norges Bank Administrasjon

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Ansettelse av Direktør for Norges Bank Administrasjon - Svar

Saksansvarlig:

Stab Komm Innhold og utvikling

Saksbehandler:

Stab Komm Innhold og utvikling


Dokumentnummer 23/00558-26

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

UTENRIKSDEPARTEMENTET

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07216-8

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nomination of Alternate Executive Director and Senior Advisor to the Office of the Nordic-Baltic Constituency

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 16/01736-49

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BNP Paribas Fortis SA/NV, Norway Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - BNP Paribas, Norway Branch (tidligere BNP Paribas Fortis)

Dokumenttittel:

BNP Paribas S.A. Norway Branch - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 22/07531-6

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsavklaringer for signeringsløsning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert sikkerhetstest - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/00102-64

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Sak:

Kontokoblingsskjema 2023 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokoblingsskjema Nærings og fiskeridepartementet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/00278-16

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

U

U Til:

OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR FINANS

Sak:

Eksterne henvendelser til biblioteket 2023

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål om bruk av søkemotor

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/00278-17

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR FINANS

Sak:

Eksterne henvendelser til biblioteket 2023

Dokumenttittel:

Spørsmål om bruk av søkemotor

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/00278-18

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

U

U Til:

OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR FINANS

Sak:

Eksterne henvendelser til biblioteket 2023

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål om bruk av søkemotor

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/08983-7

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08983-8

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08983-9

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09273-4

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Nasjonalbiblioteket - Pliktavlevering

Sak:

Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket

Dokumenttittel:

Angående manglende levering - POL-699755, 702225 og 706864

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 14/01668-48

Dokumentdato:

13.01.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Loomis Norge AS - Avdeling Narvik

Sak:

Loomis - Signaturlister - Bestillingsfullmakter - Private kontantdepot - 13/01199

Dokumenttittel:

Narvik - Signaturliste reserveløsning - Senbankbestill 13.1.2023

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/08023-4

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Minnemynt - Produksjon av minnemynt 2024 - Magnus Lagabøtes Landslov 750 år

Dokumenttittel:

Godkjenning prøvepreg

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08698-4

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Karriererådgivning

Dokumenttittel:

Avvist leverandør - Anskaffelse - Karriererådgivning

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09106-1

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09106-2

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09106-3

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09293-1

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

EMIR College LCH SA

Sak:

LCH SA - Art 15 - DigitalAssetClear

Dokumenttittel:

Article 15 - DigitalAssetClear

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/09292-5

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09297-1

Dokumentdato:

18.08.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NORDIC CREDIT RATING AS

Sak:

Korrespondanse kredittvurderingsbyråer

Dokumenttittel:

Eventuelle temaer til møte på mandag

Saksansvarlig:

MA Norske markeder

Saksbehandler:

MA Norske markeder


Dokumentnummer 23/08594-5

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Lithuania Ministry of Finance

Sak:

Nordic-Baltic stability Group (NBSG) - Møte i Vilnius 17.11.2023

Dokumenttittel:

Follow up to the Nordic Baltic Stability Group Meeting on 17.11.2023 in Vilnius

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/09297-2

Dokumentdato:

02.11.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NORDIC CREDIT RATING AS

Sak:

Korrespondanse kredittvurderingsbyråer

Dokumenttittel:

Videre dialog

Saksansvarlig:

MA Norske markeder

Saksbehandler:

MA Norske markeder


Dokumentnummer 23/09297-3

Dokumentdato:

23.11.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NORDIC CREDIT RATING AS

Sak:

Korrespondanse kredittvurderingsbyråer

Dokumenttittel:

Videre dialog 2

Saksansvarlig:

MA Norske markeder

Saksbehandler:

MA Norske markeder


Dokumentnummer 23/09297-4

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NORDIC CREDIT RATING AS

Sak:

Korrespondanse kredittvurderingsbyråer

Dokumenttittel:

Videre dialog 2 - svar

Saksansvarlig:

MA Norske markeder

Saksbehandler:

MA Norske markeder


Dokumentnummer 15/02801-7

Dokumentdato:

10.11.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Korrespondanse vedrørende bytte av kontofører VPS - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02774-17

Dokumentdato:

10.11.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold Norges Bank (NBO) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Korrespondanse vedrørende bytte av kontofører VPS - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/09119-4

Dokumentdato:

11.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

ØKOKRIM

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09138-3

Dokumentdato:

10.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

G20 2024 - Brasil - Finance and Central Bank Deputies meeting, temanotater

Dokumenttittel:

G20 Brazil - Finance Track Meetings - Agenda and Additional Information

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09358-1

Dokumentdato:

11.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Opinion AS

Sak:

Avtale Opinion ForbrukerMeteret for 2023 og 2024

Dokumenttittel:

Avtale Opinion - ForbrukerMeteret for 2023

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

IT Data management


Dokumentnummer 23/04228-2

Dokumentdato:

26.04.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tiber test - Fase 3 - Sparebanken Sør - Avskjermet

Dokumenttittel:

TIBER-NO - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/09387-2

Dokumentdato:

30.03.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tiber test - Fase 1 - Forberedelse - Sparebanken Sør - Avskjermet

Dokumenttittel:

Signerte dokumenter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/08698-6

Dokumentdato:

12.12.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Karriererådgivning

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Karriererådgivning

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06488-7

Dokumentdato:

08.09.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SPAREBANKEN SØR

Sak:

Tiber test - Fase 4 – Avslutning - Sparebanken Sør - Avskjermet

Dokumenttittel:

TIBER-NO Test Summary Report

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/05249-21

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09273-8

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Nasjonalbiblioteket - Pliktavlevering

Sak:

Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket

Dokumenttittel:

Svar på påminnelse - Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket - POL-709668

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/09401-1

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Referansebrev - Avskjermet

Dokumenttittel:

Reference letter

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 23/09402-1

Dokumentdato:

12.10.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09403-1

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09292-16

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 20/02139-53

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Tobias König

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Forlengelse av Gjesteforskeravtale - Tobias König

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 23/08976-3

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

ØKOKRIM

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

NBA GRC


Dokumentnummer 22/00693-128

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Bank of EnglandBank of England

Sak:

Network for Greening the Financial System - NGFS - Workstream - WS - Monetary Policy journal

Dokumenttittel:

Draft with proposed edits

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09290-2

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

U Til:

NATURENS MANGFOLD AS

Sak:

Innsynskrav - Postjournal for september og oktober 2022 - Naturens Mangfold AS

Dokumenttittel:

Offentlig journal 01.09. – 31.10.2022

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/09372-3

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av næringseiendomsporteføljer som pantesikkerhet for S-lån

Dokumenttittel:

Vurdering av næringseiendomslån som mulig pantesikkerhet for S-lån

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/09372-4

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av næringseiendomsporteføljer som pantesikkerhet for S-lån

Dokumenttittel:

Vurdering av næringseiendomslån som mulig pantesikkerhet for S-lån

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/09372-5

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av næringseiendomsporteføljer som pantesikkerhet for S-lån

Dokumenttittel:

Vurdering av næringseiendomslån som mulig pantesikkerhet for S-lån

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/09372-6

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av næringseiendomsporteføljer som pantesikkerhet for S-lån

Dokumenttittel:

Vurdering av næringseiendomslån som mulig pantesikkerhet for S-lån

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/09372-7

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av næringseiendomsporteføljer som pantesikkerhet for S-lån

Dokumenttittel:

Vurdering av næringseiendomslån som mulig pantesikkerhet for S-lån

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/09372-8

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av næringseiendomsporteføljer som pantesikkerhet for S-lån

Dokumenttittel:

Svar - Vurdering av næringseiendomslån som mulig pantesikkerhet for S-lån

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/08594-6

Dokumentdato:

12.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Nordic-Baltic stability Group (NBSG) - Møte i Vilnius 17.11.2023

Dokumenttittel:

Follow up to the Nordic Baltic Stability Group Meeting on 17.11.2023 in Vilnius

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/08594-7

Dokumentdato:

12.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Ministry of Finance - Republic of Lithuania

Sak:

Nordic-Baltic stability Group (NBSG) - Møte i Vilnius 17.11.2023

Dokumenttittel:

Follow up to the Nordic Baltic Stability Group Meeting on 17.11.2023 in Vilnius

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/09400-1

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09405-1

Dokumentdato:

17.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09408-1

Dokumentdato:

25.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07035-27

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

KPMG - Central Confirmations Team

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Citibank Europe plc. 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/03102-15

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansinspektionen - FSA Sweden

Sak:

NBMF - Nordic-Baltic Macroprudential Forum

Dokumenttittel:

Referat fra møte i NBMF november 2023

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 23/09409-1

Dokumentdato:

03.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/00698-40

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Exclusion from partial settlement - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/09426-1

Dokumentdato:

06.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09427-1

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00102-65

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

DNB ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2023 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokoblingsskjema - Digitalisering og forvaltningsdepartementet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09425-1

Dokumentdato:

11.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09428-1

Dokumentdato:

18.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03102-16

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Latvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

NBMF - Nordic-Baltic Macroprudential Forum

Dokumenttittel:

Invitasjon til møte i NBMF april 2024

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 23/09430-1

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09431-1

Dokumentdato:

04.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08129-3

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

BITS AS

Sak:

NICS - videreføring av utkontraktering av systemovervåking, søknad fra Bits 18.10.2023

Dokumenttittel:

Ny søknad for videreføring av utkontraktering av systemovervåking av NICS - informasjon om når svar kan ventes

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/09433-1

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09434-1

Dokumentdato:

04.10.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09231-1

Dokumentdato:

18.08.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09429-1

Dokumentdato:

11.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09435-1

Dokumentdato:

06.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08378-2

Dokumentdato:

31.07.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09437-1

Dokumentdato:

16.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09439-1

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09376-1

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

U Til:

SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS

Sak:

Oppgaveplikt - Betalingsstatistikk - Priser på betalingstjenester i bedriftsmarkedet

Dokumenttittel:

Opplysninger om betalingsformidling - Vedtak om plikt til å levere opplysninger om priser på betalingstjenester i bedriftsmarkedet

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 23/00964-51

Dokumentdato:

28.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Etterarbeid og oppfølging - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppfølging - Avskjermet

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/09436-1

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09354-1

Dokumentdato:

30.08.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09441-1

Dokumentdato:

12.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09345-1

Dokumentdato:

12.08.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09444-1

Dokumentdato:

17.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09445-1

Dokumentdato:

14.09.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08821-2

Dokumentdato:

10.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Sverre Mæhlum

Sak:

Assisterende Direktør Makrotilsyn FST Makrotilsyn, Norges Bank - st. ref. 4733473668

Dokumenttittel:

Forespørsel om søkerliste

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 23/08821-3

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Sverre Mæhlum

Sak:

Assisterende Direktør Makrotilsyn FST Makrotilsyn, Norges Bank - st. ref. 4733473668

Dokumenttittel:

Svar på forespørsel om søkerliste

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 20/02139-54

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Maria Sanchez del Villar

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Gjesteforskeravtale Maria Sanchez

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 23/09442-1

Dokumentdato:

14.09.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09048-1

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00180-10

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

NICS Månedsrapporter 2023

Dokumenttittel:

Månedsrapport NICS 11-2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/09292-17

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09292-18

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09292-19

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/08007-5

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

BITS AS

Sak:

NICS - Tema-/tilsynsmøte 16.1.2024 (flyttet fra 6.12.2023)

Dokumenttittel:

Tema-/tilsynsmøte NICS flyttet fra 6.12.2023 til 16.01.2024

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/00703-165

Dokumentdato:

12.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00702-222

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 22/01138-154

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsler om fremgangsmåte ved deponering - 2022 - 2023

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07121-6

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsler om fremgangsmåte ved deponering - 2023

Dokumenttittel:

Forespørsler om kostnad ved deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09458-1

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale - Serveringstorg - Avskjermet

Dokumenttittel:

Serviceavtale - Serveringstorg - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 23/09459-1

Dokumentdato:

14.10.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/04080-2

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Leilighetshotell i Oslo - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert prisoversikt - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 23/09460-1

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Bistand arrangement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Bistand arrangement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00377-15

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Universitetsforlaget AS

Sak:

Juridika - Abonnement

Dokumenttittel:

Oversikt over abonnementer - Fornyelse av Juridika 2024

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 14/02060-32

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

U

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Rente - Endringer - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Statens Konsernkonto - SKK - Rentefastsettelsesbrev til Finansdepartementet Q1 2024

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 23/09465-1

Dokumentdato:

26.10.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09469-1

Dokumentdato:

23.10.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09468-1

Dokumentdato:

07.10.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07262-2

Dokumentdato:

25.08.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Plattform for sikkerhetsovervåking - Avskjermet

Dokumenttittel:

Operational Level Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

IT Sikkerhet


Dokumentnummer 23/09457-1

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Verifone Norway AS

Sak:

Betalingsstatistikk - Vedtak om oppgaveplikt 2023

Dokumenttittel:

Opplysninger om betalingsformidling - Vedtak om plikt til å levere rapport 2B

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/01912-5

Dokumentdato:

14.06.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Driftsavtale - Plattform for virksomhetskritiske systemer - Avskjermet

Dokumenttittel:

Operational Level Agreement - OLA PVS - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

IT Sikkerhet


Dokumentnummer 20/01909-4

Dokumentdato:

12.06.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - PSS - Plattform for samfunnskritiske systemer - Avskjermet

Dokumenttittel:

Operational Level Agreement - OLA PSS - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

IT Sikkerhet


Dokumentnummer 23/08858-7

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvalter Data Management - DM - 2319B

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Applikasjonsforvalter DM - 2319B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08858-8

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvalter Data Management - DM - 2319B

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Applikasjonsforvalter DM - 2319B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08858-9

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvalter Data Management - DM - 2319B

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Applikasjonsforvalter DM - 2319B

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09471-1

Dokumentdato:

18.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09473-1

Dokumentdato:

01.09.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09476-1

Dokumentdato:

07.11.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09477-1

Dokumentdato:

07.09.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09235-3

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09478-1

Dokumentdato:

24.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08591-2

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Høring - hvitvaskingslovens definisjon av politisk eksponert personer (PEP) og liste over stillinger og verv som i Norge gir status som PEP - Inkurieretting

Dokumenttittel:

Høringssvar - Hvitvaskingslovens definisjon av politisk eksponert personer (PEP) og liste over stillinger og verv som i Norge gir status som PEP - Inkurieretting -

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/08892-4

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00264-12

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

FINANSTILSYNET

Sak:

Likviditetsmøter mellom Norges Bank og Finanstilsynet - 2022 - 2023

Dokumenttittel:

Referat fra likviditetsmøte mellom Norges Bank og Finanstilsynet - 15.12.2023

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/09179-2

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DIGITALISERINGSDIREKTORATET

Sak:

Samarbeidsavtale Digitaliseringsdirektoratet ved Altinn sentralforvaltning (ASF)

Dokumenttittel:

Samarbeidsavtalen Digitaliseringsdirektoratet ved Altinn sentralforvaltning

Saksansvarlig:

IT Virksomhetskritiske Systemer

Saksbehandler:

IT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 23/09480-1

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Karriererådgivning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Karriererådgivning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 23/07035-33

Dokumentdato:

16.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning Etnedal Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/07035-34

Dokumentdato:

17.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning Tysnes Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/07035-35

Dokumentdato:

17.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning Evje Og Hornnes Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09481-1

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/04188-32

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Taushetserklæringer innleide PFM 2023

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/08106-1

Dokumentdato:

06.07.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07035-36

Dokumentdato:

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning Bank2 ASA 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/07035-37

Dokumentdato:

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning Marker Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/07035-38

Dokumentdato:

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning Strømmen Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/03908-7

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Adressater etter liste

Sak:

Samordning av vilkår for kontohold

Dokumenttittel:

Høring om endringer i vilkår for kontohold i Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/09482-1

Dokumentdato:

07.09.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09481-2

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09484-1

Dokumentdato:

19.10.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00558-31

Dokumentdato:

17.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

UTENRIKSDEPARTEMENTET

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09485-1

Dokumentdato:

17.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Høring - statlig kapitalforvaltning i Tromsø

Dokumenttittel:

Høring - statlig kapitalforvaltning i Tromsø

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00703-166

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/08976-4

Dokumentdato:

17.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

ØKOKRIM

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Stab - Juridisk direktør


Dokumentnummer 23/09311-1

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

MERCELL NORGE AS

Sak:

Anskaffelse - Interne flyttetjenester

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Interne flyttetjenester

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09486-1

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/08883-3

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/08883-4

Dokumentdato:

12.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07035-39

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning Eidsberg Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09488-1

Dokumentdato:

24.10.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/03908-8

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

U

U Til:

FINANS NORGELCH LimitedNasdaq Clearing ABLCH SACboe Clear Europe NV

Sak:

Samordning av vilkår for kontohold

Dokumenttittel:

Changes to the Terms and Conditions for Account Management at Norges Bank - Consultation

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/09491-1

Dokumentdato:

24.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09339-1

Dokumentdato:

22.07.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09492-1

Dokumentdato:

24.10.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/07839-51

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

BITS AS

Sak:

NICS Endringsmelding 2/2022 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel om vedtak - Endringsmelding om Mastercards overtakelse av drift

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/01963-10

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

STORTINGET

Sak:

Norges Banks representantskap - Medlemmer

Dokumenttittel:

Medlemmer 2024-2027 og godtgjørelse 2024-2025

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 23/09494-1

Dokumentdato:

24.10.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09489-1

Dokumentdato:

20.10.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01937-26

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SPAREBANK 1 NORD-NORGE

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Nord-Norge

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Nord-Norge - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 23/08129-4

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

BITS AS

Sak:

NICS - videreføring av utkontraktering av systemovervåking, søknad fra Bits 18.10.2023

Dokumenttittel:

Videreføring av systemovervåking fra Danmark - Norges Banks vedtak

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/08468-1

Dokumentdato:

01.08.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09495-1

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Vedtak om budsjett for Norges Bank for 2024

Dokumenttittel:

Vedtak om budsjett for Norges Bank for 2024

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 23/09496-1

Dokumentdato:

03.09.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09498-1

Dokumentdato:

22.10.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09499-1

Dokumentdato:

25.10.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09501-1

Dokumentdato:

25.10.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00094-456

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Universitetet i Oslo UiO

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitasjon - seminar om regulering av bærekraft i finans og virkninger for norsk økonomi og finansiell stabilitet

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-457

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Universitetet i Oslo UiO

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitasjon - seminar om regulering av bærekraft i finans og virkninger for norsk økonomi og finansiell stabilitet

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-458

Dokumentdato:

11.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Riksbanken

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitation to participate in Riksbank conference

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-459

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Riksbanken

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitation to participate in Riksbank conference

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09502-1

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Assisterende direktør i Pengepolitisk kommunikasjon Pengepolitisk kommunikasjon - st. ref. 4744251392

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09447-3

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00094-460

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Samfunnsøkonomene

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitasjon til Samfunnsøkonomenes valutaseminar 2024

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09331-3

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00094-461

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Det Kongelige Slott

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitasjon til mottakelse

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09355-3

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09503-1

Dokumentdato:

01.10.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09447-4

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09504-4

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet - Seminar og møte 13.12.2023

Dokumenttittel:

Rentevedtak - Brev til Finansdepartement og presentasjon til møte med Finansdepartementet 14.12.2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09505-1

Dokumentdato:

18.10.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09331-4

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/03712-32

Dokumentdato:

02.11.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

DNB BANK ASA

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Invitasjon til DNB ALCO - 19.12.2023

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/08640-4

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Forsikringsmeglertjenester

Dokumenttittel:

Avvist leverandør - Anskaffelse - Forsikringsmeglertjeneter

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 14/03712-33

Dokumentdato:

24.11.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB BANK ASA

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Invitasjon til DNB ALCO - 19.12.2023

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/03712-34

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB BANK ASA

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Presentasjon - DNB ALCO - 19.12.2023

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/09506-1

Dokumentdato:

16.10.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09355-4

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/08640-6

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Forsikringsmeglertjenester

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Forsikringsmeglertjeneter

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09507-1

Dokumentdato:

24.10.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09283-3

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekrutteringstjenester

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Rammeavtaler rekrutteringstjenester rammeavtaler - Rekrutteringstjenester - QA 1-4

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 14/01667-55

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Bergen

Sak:

NOKAS - Signaturlister - Bestillingsfullmakter - Private kontantdepot - 13/01200

Dokumenttittel:

Bergen - Signaturliste reserveløsning - Senbankbestill 22.11.2023

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07035-40

Dokumentdato:

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

ERNST & YOUNG AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Andebu Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09508-1

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

18.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/05086-6

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09509-1

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/08156-14

Dokumentdato:

12.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Fitch Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating Fitch 2023

Dokumenttittel:

Fitch next steps

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 22/08156-15

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Fitch Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating Fitch 2023

Dokumenttittel:

Notification of Fitch Ratings’ Analytical Decision

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 22/08156-16

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Fitch Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating Fitch 2023

Dokumenttittel:

Fitch draft report

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/02304-4

Dokumentdato:

02.10.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Scope Ratings AG

Sak:

Statsgjeld - Rating Scope 2023

Dokumenttittel:

Scope Ratings GmbH - Kingdom of Norway Issuer Notification

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/09510-1

Dokumentdato:

09.11.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09510-2

Dokumentdato:

22.11.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Application to exchange withdrawn banknotes - reference 154244 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09510-3

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Application to exchange withdrawn banknotes - reference 154244 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01220-28

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale snekker - Metall og mekaniske arbeider - Tjenester og materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Nytt fallsikringssystem - Kurs i fallsikring/redning og kjøp av utstyr

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/09423-3

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09423-4

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01842-22

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SANTANDER CONSUMER BANK AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Santander Consumer Bank AS

Dokumenttittel:

Santander Consumer Bank AS - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 16/01842-23

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SANTANDER CONSUMER BANK AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Santander Consumer Bank AS

Dokumenttittel:

Santander Consumer Bank AS - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 23/00094-462

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

World Islamic Economic Forum Foundation

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitation to the 14th World Islamic Economic Forum

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/06550-6

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

DevOps Engineer Data Management, Norges Bank - st. ref. 4694697827

Dokumenttittel:

Søknad og CV pr. 19.12.2023 - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 23/08591-5

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Høring - hvitvaskingslovens definisjon av politisk eksponert personer (PEP) og liste over stillinger og verv som i Norge gir status som PEP - Inkurieretting

Dokumenttittel:

Kvittering på innsendt høringsssvar på Høring - hvitvaskingslovens definisjon av politisk eksponert personer (PEP) og liste over stillinger og verv som i Norge gir status som PEP - Inkurieretting - Høringssvar fra Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01747-30

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danske Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Danske Bank

Dokumenttittel:

Danske Bank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 23/09514-1

Dokumentdato:

18.10.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/03933-4

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09235-4

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/05636-12

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

U.S. Department of the Treasury

Sak:

Nordisk-baltisk øvelse i Helsinki - August 2023

Dokumenttittel:

Endelig rapport fra øvelse i Helsinki - Northern Bastion Exercise After-Action Report

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/09235-5

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07136-11

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/04646-3

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

U

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Møter med Finansdepartementet PPR 234

Dokumenttittel:

Punkter til referat - møte med Finansdepartementet 14.12.2023

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07035-41

Dokumentdato:

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Sparebank 1 Sr-bank ASA 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09521-1

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Dagbladet

Sak:

Innsynskrav - Dagbladet - Leieavtaler

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Leieavtaler

Saksansvarlig:

Stab Kommunikasjon

Saksbehandler:

Stab Kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09511-1

Dokumentdato:

06.07.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/04278-9

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09511-2

Dokumentdato:

20.10.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09524-1

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

OSLO KOMMUNE NÆRINGSETATEN

Sak:

Søknad om skjenkebevilling

Dokumenttittel:

Vedtak - Bankplassen 2 - lukket arrangement - 23.01.2024

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 23/09291-1

Dokumentdato:

18.08.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08396-5

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - sakkyndig kontroll av hengestillaser

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - sakkyndig kontroll av hengestillaser

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08396-6

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - sakkyndig kontroll av hengestillaser

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - sakkyndig kontroll av hengestillaser

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08396-7

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - sakkyndig kontroll av hengestillaser

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - sakkyndig kontroll av hengestillaser - Oppdatert konkurransegrunnlag og utsatt tilbudsfrist

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07136-12

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/03933-5

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09530-1

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

G20 Brasilia Finance Track Intervensjoner

Dokumenttittel:

G20 Brasilia intervention

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09521-2

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Dagbladet

Sak:

Innsynskrav - Dagbladet - Leieavtaler

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Dagbladet - Leieavtaler

Saksansvarlig:

Stab Kommunikasjon

Saksbehandler:

Stab Kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09521-3

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Dagbladet

Sak:

Innsynskrav - Dagbladet - Leieavtaler

Dokumenttittel:

Svar fra Dagbladet - Innsyn i leieavtaler

Saksansvarlig:

Stab Kommunikasjon

Saksbehandler:

Stab Kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09531-1

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07035-42

Dokumentdato:

19.12.2022

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Bien Sparebank ASA 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09391-2

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Nettavisen

Sak:

Innsynskrav - Nettavisen - Leieavtaler

Dokumenttittel:

Spørsmål til innsynskrav

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Stab Kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09532-1

Dokumentdato:

09.10.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09391-3

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Nettavisen

Sak:

Innsynskrav - Nettavisen - Leieavtaler

Dokumenttittel:

Kommentar - Innsynskrav

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Stab Kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09391-4

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Nettavisen

Sak:

Innsynskrav - Nettavisen - Leieavtaler

Dokumenttittel:

Foreløpig svar - Innsynskrav

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Stab Kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09391-5

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Nettavisen

Sak:

Innsynskrav - Nettavisen - Leieavtaler

Dokumenttittel:

Svar på innsynskrav fra Norges Bank Investment Management

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBIM Media and Internal Communications


Dokumentnummer 23/09533-1

Dokumentdato:

10.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07727-6

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09535-1

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

FINANSTILSYNET

Sak:

ESRB - Resiprokering av makrotilsynstiltak i Sverige 2023-2024

Dokumenttittel:

Beslutning om makrotilsynstiltak i Sverige

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/09536-1

Dokumentdato:

13.10.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09537-1

Dokumentdato:

13.12.2023

Journaldato:

19.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09538-1

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

UTENRIKSDEPARTEMENTET

Sak:

G20 Brasilia Deputies møte - referat

Dokumenttittel:

Oppsummering fellesdagen G20

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09539-1

Dokumentdato:

24.10.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09538-2

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

G20 Brasilia Deputies møte - referat

Dokumenttittel:

G20 - Oppsummering

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09540-1

Dokumentdato:

12.10.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09541-1

Dokumentdato:

27.10.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05860-22

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon av - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftelse fra Crane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05860-23

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon av - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftelse fra Crane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09526-1

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09529-1

Dokumentdato:

11.10.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/01374-20

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

STATISTISK SENTRALBYRÅ

Sak:

Avtale mellom Statistisk sentralbyrå og Norges Bank - Databehandleravtale

Dokumenttittel:

Undertegnet databehandleravtale - Betalingsformidling 2024

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 23/08485-7

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Innovasjon Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK - 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Innovasjon Norge 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01245-24

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

U

U Til:

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Sak:

Rentefastsettelse Helseforetak - Brev 2021 og senere

Dokumenttittel:

Fastrenter for de regionale helseforetakenes lån gjeldene fra 01.01.2024

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/09517-1

Dokumentdato:

19.07.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/03636-1

Dokumentdato:

04.12.2022

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00703-167

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00703-168

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00703-169

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00703-170

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00702-223

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00702-224

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00702-225

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00702-226

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00702-227

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/08262-7

Dokumentdato:

18.10.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Digital Asset

Sak:

Eksperimentell testing av Digitale Sentralbank Penger (DSP) - Diverse korrespondanse med eksterne - Fase 5

Dokumenttittel:

Pilot/test av tokeniserte aktiva med Canton Network

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 23/07035-44

Dokumentdato:

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Berg Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/07035-45

Dokumentdato:

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Kvinesdal Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/07035-46

Dokumentdato:

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Høland Og Setskog Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/07035-47

Dokumentdato:

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Nordic Corporate Bank ASA 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00717-14

Dokumentdato:

12.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - IKT Prosjektledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftelse videre allokering 2107 Prosjektledelse IKT Sikkerhets prosjekter - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

IT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 23/08562-2

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09547-1

Dokumentdato:

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09548-1

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09549-1

Dokumentdato:

26.10.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09544-1

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Internrevisjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Minikonkurranse - Internrevisjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09550-1

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Internrevisjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Minikonkurranse - Internrevisjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/01138-155

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsler om fremgangsmåte ved deponering - 2022 - 2023

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00716-15

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - IKT Prosjektledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

2024 Prisjustering - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

IT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 23/09554-1

Dokumentdato:

13.10.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09555-1

Dokumentdato:

12.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00239-153

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

GABLER AS

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

Innskudd

Saksansvarlig:

Stab - Juridisk direktør

Saksbehandler:

Stab - Juridisk direktør


Dokumentnummer 23/09556-1

Dokumentdato:

20.10.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00716-16

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - IKT Prosjektledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank - Bekreftelse på prisjustering 2024

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

IT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 23/09557-1

Dokumentdato:

17.10.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09169-2

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09169-3

Dokumentdato:

16.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09560-1

Dokumentdato:

16.10.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09562-1

Dokumentdato:

12.10.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09563-1

Dokumentdato:

26.10.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09544-2

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Internrevisjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Minikonkurranse - Internrevisjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09550-2

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Internrevisjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Minikonkurranse - Internrevisjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09564-1

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00068-30

Dokumentdato:

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Referat møter mellom Finansdepartementet og Norges Bank

Dokumenttittel:

Referat fra ettermøte mellom Norges Bank og Finansdepartementet 27.03.2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00068-31

Dokumentdato:

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Referat møter mellom Finansdepartementet og Norges Bank

Dokumenttittel:

Referat fra ettermøte mellom Norges Bank og Finansdepartementet 23.06.2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00068-32

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Referat møter mellom Finansdepartementet og Norges Bank

Dokumenttittel:

Referat fra orienteringsmøte mellom Norges Bank og Finansdepartementet 17.08.2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00068-33

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Referat møter mellom Finansdepartementet og Norges Bank

Dokumenttittel:

Referat fra orienteringsmøte mellom Norges Bank og Finansdepartementet 21.09.2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 22/07839-52

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

BITS AS

Sak:

NICS Endringsmelding 2/2022 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel om vedtak - endringsmelding 20.12.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/09565-1

Dokumentdato:

10.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Henvendelse om fakturagebyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse om fakturagebyr - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00610-26

Dokumentdato:

14.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - Kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank 2022 og 2023

Dokumenttittel:

Direktoratet for e-helse - Avvikling av oppgjørskontoer i Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/00465-25

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

20.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

FORSVARSDEPARTEMENTET

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - Betalingsoppdrag 2023

Dokumenttittel:

Anmodning om overføring av midler - Forsvarsdepartementet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09453-4

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/05086-7

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09567-1

Dokumentdato:

18.07.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09568-1

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Korrespondanse om diverse gammelt trykkmateriell - Avskjermet

Dokumenttittel:

E-post fra - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09568-2

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Korrespondanse om diverse gammelt trykkmateriell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert liste - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08129-5

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

BITS AS

Sak:

NICS - videreføring av utkontraktering av systemovervåking, søknad fra Bits 18.10.2023

Dokumenttittel:

NICS - videreføring av systemovervåking

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/08023-9

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

XX

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minnemynt - Produksjon av minnemynt 2024 - Magnus Lagabøtes Landslov 750 år

Dokumenttittel:

Avklaring bestillingsdato for Proof produksjon

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/08023-10

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minnemynt - Produksjon av minnemynt 2024 - Magnus Lagabøtes Landslov 750 år

Dokumenttittel:

Leveranse av 20 kr 2024

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/08023-11

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Kulturhistorisk museum - Myntkabinettet

Sak:

Minnemynt - Produksjon av minnemynt 2024 - Magnus Lagabøtes Landslov 750 år

Dokumenttittel:

Bestilling mynt 2024

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09265-3

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/08023-12

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minnemynt - Produksjon av minnemynt 2024 - Magnus Lagabøtes Landslov 750 år

Dokumenttittel:

Bestilling av Magnus Lagabøtes landslov-mynt

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09569-1

Dokumentdato:

15.10.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09570-1

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/08023-13

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minnemynt - Produksjon av minnemynt 2024 - Magnus Lagabøtes Landslov 750 år

Dokumenttittel:

Bestilling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09571-1

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09572-1

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER

Sak:

Søknad om markering 17.01.2024 - NOAH

Dokumenttittel:

Søknad om markering 17.01.2024

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 23/09573-1

Dokumentdato:

31.10.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08726-2

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Hendelse NICS 30.10.-2.11.2023 - Ustabil kommunikasjon

Dokumenttittel:

NICS Hendelsesrapport 20.12.2023 - Hendelse 31.10.2023 - 02.11.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/09572-2

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

U

U Til:

NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER

Sak:

Søknad om markering 17.01.2024 - NOAH

Dokumenttittel:

Søknad om markering 17.01.2024 - Svar

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 23/09574-1

Dokumentdato:

31.10.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09575-1

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Juniorforsker PPO Forskning - st. ref. 4745205928

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 23/09462-1

Dokumentdato:

21.08.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09576-1

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Research Assistant PPO Research - st. ref. 4745256706

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 16/00464-16

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Account maintenance and settlement agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert signaturliste - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/09577-1

Dokumentdato:

19.10.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09079-1

Dokumentdato:

16.08.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03334-17

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

U

U Til:

FINANSDEPARTEMENTETKULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTETMILJØDIREKTORATETNorges forskningsrådKLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTETKUNNSKAPSDEPARTEMENTETNorfundStatens sivilrettsforvaltningStatens pensjonskasseKonkurransetilsynetInnovasjon NorgeNorsk pasientskadeerstatningLandbruksdirektoratetEKSPORTFINANSIERING NORGETOLLETATEN

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån

Dokumenttittel:

Rentebrev 1. halvår 2024 til foretakene - Statens Konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09483-1

Dokumentdato:

12.09.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09578-1

Dokumentdato:

24.10.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09579-1

Dokumentdato:

30.10.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08649-5

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - lisenser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Aksept av tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 22/07472-8

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Sak:

1494 - Delprosjekt 5 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Midlertidig brukstillatelse - Bankplassen 2

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 14/01931-31

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Overføringer til staten - Statskassen

Dokumenttittel:

Rapportert anslag på fremtidige overføringer til staten - Desember 2023

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 23/00702-228

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00702-229

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 19/00678-41

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

FINANSTILSYNET

Sak:

Resolution College DNB

Dokumenttittel:

DNB Resolution College - Joint decision 2023

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/00702-230

Dokumentdato:

18.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09580-1

Dokumentdato:

24.10.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09581-1

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09583-1

Dokumentdato:

30.10.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07035-48

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

21.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

KPMG AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning Soknedal Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09584-1

Dokumentdato:

30.10.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08789-1

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Moody's Investors Service Ltd

Sak:

Moody's - avtale om kredittvurdering av Norge

Dokumenttittel:

Avtale med Moodys 2024-2026

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Operations


Dokumentnummer 23/09585-1

Dokumentdato:

30.10.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09586-1

Dokumentdato:

23.08.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09588-1

Dokumentdato:

30.10.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09589-1

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09106-5

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09106-6

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09106-7

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09590-1

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08594-8

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Ministry of Finance - Republic of Lithuania

Sak:

Nordic-Baltic stability Group (NBSG) - Møte i Vilnius 17.11.2023

Dokumenttittel:

NBSG - Outcome of two written procedures

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/09587-1

Dokumentdato:

23.08.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00094-463

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Huset på Feda

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Svar - Forespørsel om foredrag fra sentralbanksjefen - Tematorsdager på Huset på Feda - Våren 2024

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09591-1

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09592-1

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09593-1

Dokumentdato:

24.08.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00094-464

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Det Kongelige Slott

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Svar på invitasjon til mottakelse

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/08821-6

Dokumentdato:

11.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Assisterende Direktør Makrotilsyn FST Makrotilsyn, Norges Bank - st. ref. 4733473668

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Assisterende Direktør Makrotilsyn - st. ref. (4733473668) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 23/00094-465

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Bank of Korea

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Meeting request for the Bank of Korea

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 22/01138-156

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsler om fremgangsmåte ved deponering - 2022 - 2023

Dokumenttittel:

Forespørsler om fremgangsmåte ved deponering - 2022 - 2023 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09646-1

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

STATISTISK SENTRALBYRÅ

Sak:

Avtale med SSB om bruk av mikrodata.no

Dokumenttittel:

Informasjon vedrørende tegning av abonnement for videre bruk av microdata.no

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 23/09548-2

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01211-4

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale datarom 4 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Indeksregulering serviceavtaler DR4 og UPS B - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 21/00715-16

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - IKT Prosjektledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank - forlengelse av rammeavtale PL&PB - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

IT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 21/00717-16

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - IKT Prosjektledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank - forlengelse av rammeavtale PL&PB - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

IT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 21/00716-17

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - IKT Prosjektledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank - forlengelse av rammeavtale PL&PB - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

IT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 21/00714-10

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - IKT Prosjektledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank - forlengelse av rammeavtale PL&PB - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

IT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 23/09555-2

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09438-1

Dokumentdato:

21.08.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00713-11

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - IKT Prosjektledelse og prosjektbistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank - forlengelse av rammeavtale PL&PB - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

IT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 23/09599-1

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09236-3

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

MERCELL NORGE AS

Sak:

Procurement - Enhanced Network Security Services

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Enhanced Network Security Services

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09236-4

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

MERCELL NORGE AS

Sak:

Procurement - Enhanced Network Security Services

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Enhanced Network Security Services

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09600-1

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09601-1

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09602-1

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09603-1

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09604-1

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07035-49

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ernst & Young LLP

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning LCH LIMITED

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09606-1

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Sak:

Mobiltelefoner - Avskjermet

Dokumenttittel:

Mobiltelefoner - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Security Technology

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management


Dokumentnummer 23/09609-1

Dokumentdato:

01.11.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09604-2

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09607-1

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/08945-3

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

ØKOKRIM

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

NBA GRC


Dokumentnummer 23/02895-3

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09610-1

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Enova SF

Sak:

Enova - Sluttrapport - Tilskudd til Energitiltak 2017-2019

Dokumenttittel:

Enova - Sluttrapport - Tilskudd 16/9090

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/09611-1

Dokumentdato:

20.10.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/02895-4

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09604-3

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/02897-3

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/02897-4

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09613-1

Dokumentdato:

12.10.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07035-50

Dokumentdato:

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Sparebank 1 Østfold Akershus 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/02908-3

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07035-51

Dokumentdato:

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

ERNST & YOUNG AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Larvikbanken - DIN Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/07035-52

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

DELOITTE AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Sparebank 1 Ringerike Hadeland 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/05577-84

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport - deponerte midler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09614-1

Dokumentdato:

15.09.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09453-5

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09616-1

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09617-1

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09453-6

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09604-4

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

22.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02139-57

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Dagfinn Rime

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Gjesteforskeravtale Dagfinn Rime

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 23/09619-1

Dokumentdato:

05.10.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09594-1

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

PRICEWATERHOUSECOOPERS AS

Sak:

Privatdepotkontroll Nokas Verdihåndtering AS - Rapporter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Privatdepotkontroll Nokas Verdihåndtering - Rapporter høst 2023

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09620-1

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

23.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Research economist - st. ref. 4745968718

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 23/09621-1

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

23.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Data Engineer Data Engineer - st. ref. 4746037402

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

IT Data management


Dokumentnummer 23/09596-1

Dokumentdato:

26.12.2023

Journaldato:

26.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

MERCELL NORGE AS

Sak:

Anskaffelse - Nytt SD anlegg

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - SD anlegg

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09596-2

Dokumentdato:

26.12.2023

Journaldato:

26.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

MERCELL NORGE AS

Sak:

Anskaffelse - Nytt SD anlegg

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - SD anlegg

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09597-1

Dokumentdato:

26.12.2023

Journaldato:

26.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

MERCELL NORGE AS

Sak:

Anskaffelse - Serviceavtale ventilasjon

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Serviceavtale ventilasjon

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07035-53

Dokumentdato:

25.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 31.12.20223

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09624-1

Dokumentdato:

25.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01138-157

Dokumentdato:

23.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsler om fremgangsmåte ved deponering - 2022 - 2023

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09625-1

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09626-1

Dokumentdato:

20.10.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00465-26

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - Betalingsoppdrag 2023

Dokumenttittel:

Anmodning om overføring av midler til driftskreditter - Helse- og omsorgsdepartementet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09627-1

Dokumentdato:

01.11.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09628-1

Dokumentdato:

01.11.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09629-1

Dokumentdato:

01.11.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09630-1

Dokumentdato:

01.11.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07035-54

Dokumentdato:

27.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Hjelmeland Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/07035-55

Dokumentdato:

27.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Grue Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09631-1

Dokumentdato:

02.11.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07035-56

Dokumentdato:

27.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Voss Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/07035-57

Dokumentdato:

27.12.2023

Journaldato:

27.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Odal Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09632-1

Dokumentdato:

02.11.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09633-1

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09635-1

Dokumentdato:

02.11.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09636-1

Dokumentdato:

28.07.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09637-1

Dokumentdato:

27.10.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09638-1

Dokumentdato:

21.10.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00094-466

Dokumentdato:

23.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Central bank of Armenia

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitation letter from the Central Bank of Armenia

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/07035-58

Dokumentdato:

28.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Valdres Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/07035-59

Dokumentdato:

28.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Myrbank ASA 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/02908-4

Dokumentdato:

28.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07035-60

Dokumentdato:

28.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Agder Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/02895-5

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01138-158

Dokumentdato:

28.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsler om fremgangsmåte ved deponering - 2022 - 2023

Dokumenttittel:

Forespørsler om fremgangsmåte ved deponering - 2022 - 2023 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09265-4

Dokumentdato:

28.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00610-27

Dokumentdato:

21.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Bank AB

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - Kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank 2022 og 2023

Dokumenttittel:

Avvikling kontokobling Statens Kartverk

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00610-28

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - Kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank 2022 og 2023

Dokumenttittel:

Avslutte kontoer MARFO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00610-29

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - Kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank 2022 og 2023

Dokumenttittel:

Avslutte kontoer Statens Prisreguleringsfond

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09625-2

Dokumentdato:

28.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/08797-3

Dokumentdato:

27.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Research Management System RMS

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Procurement - Research Management System RMS

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Business Delivery Teams - Service Provider Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08797-4

Dokumentdato:

27.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Research Management System RMS

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Procurement - Research Management System RMS

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Business Delivery Teams - Service Provider Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08797-5

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Research Management System RMS

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Procurement - Research Management System RMS

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Business Delivery Teams - Service Provider Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08797-6

Dokumentdato:

22.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Research Management System RMS

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Procurement - Research Management System RMS

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Business Delivery Teams - Service Provider Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08797-7

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Research Management System RMS

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Procurement - Research Management System RMS

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Business Delivery Teams - Service Provider Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08797-8

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Research Management System RMS

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Procurement - Research Management System RMS

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Business Delivery Teams - Service Provider Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08797-9

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Research Management System RMS

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Procurement - Research Management System RMS

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Business Delivery Teams - Service Provider Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08797-10

Dokumentdato:

28.11.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Research Management System RMS

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Procurement - Research Management System RMS

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Business Delivery Teams - Service Provider Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02895-6

Dokumentdato:

28.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09604-5

Dokumentdato:

27.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09640-1

Dokumentdato:

11.09.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09634-1

Dokumentdato:

03.11.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09446-2

Dokumentdato:

15.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Norsk Tipping AS

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - Betalingsoppdrag 2024

Dokumenttittel:

Forskudd av spillmidler for 2023 - Norsk Tipping

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09645-1

Dokumentdato:

19.12.2023

Journaldato:

28.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09641-1

Dokumentdato:

19.10.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09642-1

Dokumentdato:

08.10.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09643-1

Dokumentdato:

03.11.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09644-1

Dokumentdato:

27.10.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09570-2

Dokumentdato:

28.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09624-2

Dokumentdato:

28.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07872-1

Dokumentdato:

18.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07871-1

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09646-2

Dokumentdato:

29.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

U

U Til:

STATISTISK SENTRALBYRÅ

Sak:

Avtale med SSB om bruk av mikrodata.no

Dokumenttittel:

Svar - Informasjon vedrørende tegning av abonnement for videre bruk av microdata.no

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 23/09647-1

Dokumentdato:

24.10.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07870-1

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09608-1

Dokumentdato:

29.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

MERCELL NORGE AS

Sak:

Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Threat intelligence subscription

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08933-2

Dokumentdato:

20.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tillatelse til å føre nye vann- og avløpsledninger over Norges Banks tomt på Vindåsen

Dokumenttittel:

Avtale om etablering av vann- og avløpsledning over Norges Banks tomt på Vindåsen

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/07860-1

Dokumentdato:

03.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07869-1

Dokumentdato:

18.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07868-1

Dokumentdato:

17.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07866-1

Dokumentdato:

15.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07865-1

Dokumentdato:

08.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07880-1

Dokumentdato:

31.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09652-1

Dokumentdato:

21.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09654-1

Dokumentdato:

18.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/07472-9

Dokumentdato:

29.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Sak:

1494 - Delprosjekt 5 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ferdigattest - Innvendige arbeider

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 23/07867-1

Dokumentdato:

12.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07877-1

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05577-85

Dokumentdato:

29.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport - deponerte midler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07876-1

Dokumentdato:

21.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09656-1

Dokumentdato:

24.10.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09657-1

Dokumentdato:

29.12.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07878-1

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07875-1

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07873-1

Dokumentdato:

21.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07874-1

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

29.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/05305-9

Dokumentdato:

04.09.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Background Check Services

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Background Check Services

Saksansvarlig:

NBA SCM Personnel Security

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/05305-10

Dokumentdato:

04.09.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Background Check Services

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Background Check Services

Saksansvarlig:

NBA SCM Personnel Security

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/05305-11

Dokumentdato:

20.04.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Background Check Services

Dokumenttittel:

Avvist leverandør - Anskaffelse - Background Check Services

Saksansvarlig:

NBA SCM Personnel Security

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/05305-12

Dokumentdato:

10.02.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Background Check Services

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Background Check Services

Saksansvarlig:

NBA SCM Personnel Security

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/05305-13

Dokumentdato:

08.02.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Background Check Services

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Background Check Services

Saksansvarlig:

NBA SCM Personnel Security

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/05305-14

Dokumentdato:

01.02.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Background Check Services

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Background Check Services - QA #1 - Background Check services

Saksansvarlig:

NBA SCM Personnel Security

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/05305-15

Dokumentdato:

16.12.2022

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

MERCELL NORGE AS

Sak:

Anskaffelse - Background Check Services

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Background Check Services

Saksansvarlig:

NBA SCM Personnel Security

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/08009-10

Dokumentdato:

31.03.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/08009-11

Dokumentdato:

31.03.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/08009-12

Dokumentdato:

31.03.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/08009-13

Dokumentdato:

31.03.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/08009-14

Dokumentdato:

31.03.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/08009-15

Dokumentdato:

30.01.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/08009-16

Dokumentdato:

27.01.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/08009-17

Dokumentdato:

27.01.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/08009-18

Dokumentdato:

27.01.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/08009-19

Dokumentdato:

27.01.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/08009-20

Dokumentdato:

22.01.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo - Leilighetshotell i Oslo, Spørsmål # 1-8

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/08009-21

Dokumentdato:

24.12.2022

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

MERCELL NORGE AS

Sak:

Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Leilighetshotell i Oslo

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09660-2

Dokumentdato:

09.02.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Sikkerhetskonsulent - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Sikkerhetskonsulent - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09660-3

Dokumentdato:

09.02.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Sikkerhetskonsulent - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Sikkerhetskonsulent - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09660-5

Dokumentdato:

25.01.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Sikkerhetskonsulent - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Sikkerhetskonsulent - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09660-6

Dokumentdato:

23.01.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Sikkerhetskonsulent - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Sikkerhetskonsulent - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09660-7

Dokumentdato:

15.01.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Sikkerhetskonsulent - Avskjermet

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Minikonkurranse - Sikkerhetskonsulent - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09661-3

Dokumentdato:

26.02.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Vikar innen ledelse- og medarbeiderutvikling

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Tender - Vikar innen ledelse- og medarbeiderutvikling

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09661-4

Dokumentdato:

26.02.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Vikar innen ledelse- og medarbeiderutvikling

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Tender - Vikar innen ledelse- og medarbeiderutvikling

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09661-5

Dokumentdato:

23.02.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Vikar innen ledelse- og medarbeiderutvikling

Dokumenttittel:

Tilbud - Tender - Vikar innen ledelse- og medarbeiderutvikling

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09661-6

Dokumentdato:

22.02.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Vikar innen ledelse- og medarbeiderutvikling

Dokumenttittel:

Tilbud - Tender - Vikar innen ledelse- og medarbeiderutvikling

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09662-4

Dokumentdato:

24.03.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Leader Coaching

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Tender - Leader Coaching

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09662-5

Dokumentdato:

24.03.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Leader Coaching

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Tender - Leader Coaching

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09662-6

Dokumentdato:

24.02.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Leader Coaching

Dokumenttittel:

Tilbud - Tender - Leader Coaching

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09662-7

Dokumentdato:

23.02.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Leader Coaching

Dokumenttittel:

Tilbud - Tender - Leader Coaching

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09662-8

Dokumentdato:

15.02.2023

Journaldato:

30.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Tender - Leader Coaching

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Tender - Leader Coaching

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07093-16

Dokumentdato:

27.02.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Driftsavtale Plattform for sikkerhetsovervåking - PSO

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Driftsavtale PSO - Påmelding leverandørmøte - RFI PSO

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07093-17

Dokumentdato:

10.02.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

MERCELL NORGE AS

Sak:

Anskaffelse - Driftsavtale Plattform for sikkerhetsovervåking - PSO

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Driftsavtale PSO

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07093-18

Dokumentdato:

10.02.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

MERCELL NORGE AS

Sak:

Anskaffelse - Driftsavtale Plattform for sikkerhetsovervåking - PSO

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Driftsavtale PSO

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07093-19

Dokumentdato:

27.02.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Driftsavtale Plattform for sikkerhetsovervåking - PSO

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Driftsavtale PSO - Påmelding leverandørmøte - RFI PSO

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07093-20

Dokumentdato:

10.02.2023

Journaldato:

31.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Driftsavtale Plattform for sikkerhetsovervåking - PSO

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Driftsavtale PSO

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement