Norges Bank

Offentlig journal 25.09.2023 - 01.10.2023

Dokumentnummer 18/02488-24

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Avtale om utlån av mikrodata til prosjekt - Konsum, usikkerhet og husholdningenes finansielle beholdninger - Statistisk sentralbyrå

Dokumenttittel:

Søknad om ny prosjektdeltaker IV

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 19/00492-3

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Skattedirektoratet

Sak:

Opplysninger til forskningsformål - Ligningsopplysninger om norske foretaks innskudds- og låneforhold hos norske banker og finansinstitusjoner - Edok 10/00829

Dokumenttittel:

Nye brukere til ligningsopplysninger og påminnelse om tidligere innsendte søknader av 25.02.2019 og 16.10.2020

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 19/00492-4

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Skattedirektoratet

Sak:

Opplysninger til forskningsformål - Ligningsopplysninger om norske foretaks innskudds- og låneforhold hos norske banker og finansinstitusjoner - Edok 10/00829

Dokumenttittel:

Søknad om utvidet tilgang og nye brukere til ligningsopplysninger

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 18/02488-28

Dokumentdato:

12.07.2020

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Avtale om utlån av mikrodata til prosjekt - Konsum, usikkerhet og husholdningenes finansielle beholdninger - Statistisk sentralbyrå

Dokumenttittel:

Søknad om ny prosjektdeltaker V

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 18/02488-31

Dokumentdato:

09.02.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Avtale om utlån av mikrodata til prosjekt - Konsum, usikkerhet og husholdningenes finansielle beholdninger - Statistisk sentralbyrå

Dokumenttittel:

Søknad om endring av prosjektleder

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/01463-1

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

DNB ASAStorebrand ASAVerdipapirfondenes foreningStorebrand Asset Management ASLivsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge ASDanske Invest Asset Management ASNordea Investment Management AB

Sak:

Verdipapirfondenes og livselskapenes tilpasning etter markedsuroen i mars 2020

Dokumenttittel:

Henvendelse til kapitalforvalterne

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00456-6

Dokumentdato:

08.09.2021

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Søknad til SSB om emisjonsstatistikk for verdipapirlån i utlandet

Dokumenttittel:

Søknad om mikrodata fra emisjonsstatistikk for verdipapirlån i utlandet - Purring

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01176-10

Dokumentdato:

01.02.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Dataleveranser fra Skatteetaten

Dokumenttittel:

Varsel om vedtak om opplysningsplikt

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 22/01897-5

Dokumentdato:

18.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

HSBC Bank

Sak:

Administrasjon av avtalen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Update of the signing mandate for the bank accounts - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 20/02766-6

Dokumentdato:

10.03.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sammenstilte data om næringseiendom - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spesifisering av avtalt dataleveranse - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02139-27

Dokumentdato:

08.09.2022

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Gjesteforskeravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 22/01897-2

Dokumentdato:

14.12.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

HSBC Bank

Sak:

Administrasjon av avtalen - Avskjermet

Dokumenttittel:

HSBC UK - Change in special instruction in the mandate

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 22/00234-22

Dokumentdato:

23.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokoblinger mellom Likestillings- og diskrimineringsombudet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-24

Dokumentdato:

23.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Bioteknologirådet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-26

Dokumentdato:

23.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Kulturtanken og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-28

Dokumentdato:

23.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Husleietvistutvalget og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-30

Dokumentdato:

24.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Forbrukertilsynet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-32

Dokumentdato:

25.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Domstolene i Norge og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-34

Dokumentdato:

23.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Direktoratet for byggkvalitet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-36

Dokumentdato:

23.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Lotteri- og Stiftelsestilsynet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-38

Dokumentdato:

23.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Norsk Polarinstitutt og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-40

Dokumentdato:

23.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Sivilombudet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-42

Dokumentdato:

23.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Sjøfartsdirektoratet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-44

Dokumentdato:

25.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Statsforvalteren i Nordland og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-46

Dokumentdato:

23.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Statsforvalteren i Agder og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-49

Dokumentdato:

25.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Nord Universitetet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-51

Dokumentdato:

24.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Forsvarsdepartementet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-53

Dokumentdato:

24.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Statens Lånekasse for utdanning og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-55

Dokumentdato:

23.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Fylkesnemdene for Barnevern og Sosiale saker og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-58

Dokumentdato:

23.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-60

Dokumentdato:

25.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokoblinger mellom Universitetet i Stavanger og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/05440-3

Dokumentdato:

01.12.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av pansret bil - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fullmakt registrering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 22/07690-2

Dokumentdato:

24.11.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Minitender Security test of Posit Connect

Dokumenttittel:

Mini-Tender Security test - Posit Connect

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

IT Sikkerhet


Dokumentnummer 22/00234-65

Dokumentdato:

13.12.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Norges Idrettshøgskole og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00234-70

Dokumentdato:

13.12.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokoblinger mellom Mattilsynet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/00486-1

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Sveriges RiksbankSveriges Riksbank

Sak:

Nordic-Baltic Stabilty Group - Working Group Legal

Dokumenttittel:

Responsibilty for financial stability - Norwegian structure

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00102-3

Dokumentdato:

18.01.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2023 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom Arbeids- og velferdsetaten NAV og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02641-45

Dokumentdato:

28.04.2020

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Bloomberg Finance L.P

Sak:

Avtale - Bloomberg - Avskjermet

Dokumenttittel:

Schedule of Service - Bloomberg - Avskjermet

Saksansvarlig:

MA Operations

Saksbehandler:

MA Operations


Dokumentnummer 18/02641-46

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Bloomberg Finance L.P

Sak:

Avtale - Bloomberg - Avskjermet

Dokumenttittel:

Schedule of Service - Bloomberg - Avskjermet

Saksansvarlig:

MA Operations

Saksbehandler:

MA Operations


Dokumentnummer 18/02641-47

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Bloomberg Finance L.P

Sak:

Avtale - Bloomberg - Avskjermet

Dokumenttittel:

Schedule of Service - Bloomberg - Avskjermet

Saksansvarlig:

MA Operations

Saksbehandler:

MA Operations


Dokumentnummer 18/02641-48

Dokumentdato:

30.09.2021

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Bloomberg Finance L.P

Sak:

Avtale - Bloomberg - Avskjermet

Dokumenttittel:

Schedule of Service - Bloomberg - Avskjermet

Saksansvarlig:

MA Operations

Saksbehandler:

MA Operations


Dokumentnummer 18/02641-49

Dokumentdato:

25.04.2022

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Bloomberg Finance L.P

Sak:

Avtale - Bloomberg - Avskjermet

Dokumenttittel:

Schedule of Service - Bloomberg - Avskjermet

Saksansvarlig:

MA Operations

Saksbehandler:

MA Operations


Dokumentnummer 20/02139-34

Dokumentdato:

11.11.2022

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Gjesteforskeravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 22/05484-2

Dokumentdato:

07.02.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Internasjonalisering av sikkerhetsloven - NBO Real og NBO 2030

Dokumenttittel:

Eventuell tilknytning til TIPS

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/01319-3

Dokumentdato:

10.02.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Setting og trykking av publikasjoner - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud trykking - Avskjermet

Saksansvarlig:

Innhold og utvikling

Saksbehandler:

Pengepolitikk (PPO)


Dokumentnummer 23/01211-1

Dokumentdato:

20.02.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Samarbeidsforum sikkerhet og beredskap Finansdepartementet 2023

Dokumenttittel:

Samarbeidsforum for sikkerhet og beredskap i Finansdepartementets sektor

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management


Dokumentnummer 23/01539-1

Dokumentdato:

08.03.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Bankplassen 2 - Elektro - Rapport uønsket hendelse - RUH

Dokumenttittel:

Bankplassen 2 - Rapport - RUH strømgjennomgang prosjekt 1493 06.03.2023

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 22/05975-18

Dokumentdato:

14.03.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Hardware and associated services - Norway

Dokumenttittel:

Updated bid 08.03.23 - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Drift

Saksbehandler:

IT


Dokumentnummer 22/05975-19

Dokumentdato:

14.03.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Hardware and associated services - Norway

Dokumenttittel:

Updated bid 08.03.23 - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Drift

Saksbehandler:

IT


Dokumentnummer 22/05975-20

Dokumentdato:

14.03.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Hardware and associated services - Norway

Dokumenttittel:

Updated bid 08.03.23 - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Drift

Saksbehandler:

IT


Dokumentnummer 22/05975-21

Dokumentdato:

14.03.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Hardware and associated services - Norway

Dokumenttittel:

Updated bid 08.03.23 - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Drift

Saksbehandler:

IT


Dokumentnummer 19/00492-13

Dokumentdato:

16.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Opplysninger til forskningsformål - Ligningsopplysninger om norske foretaks innskudds- og låneforhold hos norske banker og finansinstitusjoner - Edok 10/00829

Dokumenttittel:

Epost til Skatteetaten om variabelliste

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 22/01637-15

Dokumentdato:

10.03.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Retriever Norge AS

Sak:

Høsting av nyhetsdata til bruk i analysearbeidet i Norges Bank - Forarbeid til avtaler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon om Retriever ved innhenting av samtykke

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 22/02701-9

Dokumentdato:

20.03.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Kontoutskrifter - Tilskrivere - Statens Konsernkonto - SKK - fra 2022

Dokumenttittel:

Skatteetaten - Nye e-postadresser for kontoutskrifter

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/02304-1

Dokumentdato:

21.03.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Scope Ratings AG

Sak:

Statsgjeld - Rating Scope 2023

Dokumenttittel:

Scope Ratings - Norway Regular Monitoring Notification

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/00659-11

Dokumentdato:

20.03.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Verdipapirsentralen - VPS - Overvåking vår 2023

Dokumenttittel:

Presentasjon VPS 20.03.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/05975-22

Dokumentdato:

22.03.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Hardware and associated services - Norway

Dokumenttittel:

Final offer - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Drift

Saksbehandler:

IT


Dokumentnummer 22/05975-23

Dokumentdato:

24.03.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Hardware and associated services - Norway

Dokumenttittel:

Final offer - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Drift

Saksbehandler:

IT


Dokumentnummer 22/05975-24

Dokumentdato:

24.03.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Hardware and associated services - Norway

Dokumenttittel:

Final offer - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Drift

Saksbehandler:

IT


Dokumentnummer 22/05975-25

Dokumentdato:

24.03.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Hardware and associated services - Norway

Dokumenttittel:

Final offer - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Drift

Saksbehandler:

IT


Dokumentnummer 22/07839-13

Dokumentdato:

23.03.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

NICS Endringsmelding 2/2022 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon endringsmelding NICS fra Bits mars - april 2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/02973-1

Dokumentdato:

23.03.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

PwC - India Acceleration Center

Sak:

IMF Confirmations 2023

Dokumenttittel:

Audit confirmation request - International Monetary Fund

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 23/02973-2

Dokumentdato:

23.03.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

PwC - India Acceleration Center

Sak:

IMF Confirmations 2023

Dokumenttittel:

Audit confirmation request - International Monetary Fund

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 23/01299-5

Dokumentdato:

29.03.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DBRS Morningstar

Sak:

Statsgjeld - Rating DBRS 2023

Dokumenttittel:

DBRS - Rating Committee Decision Kingdom of Norway - Draft release

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 22/01789-3

Dokumentdato:

21.02.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Fylkesmannen i Troms

Sak:

Totalberedskapskommisjonen 2022-2023

Dokumenttittel:

Totalberedskapskommisjonen: Beredskap for finansiell stabilitet, betalingssystemet med videre

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01789-4

Dokumentdato:

21.02.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Fylkesmannen i Troms

Sak:

Totalberedskapskommisjonen 2022-2023

Dokumenttittel:

Totalberedskapskommisjonen - Beredskap for finansiell stabilitet, betalingssystemet med videre

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 23/04215-1

Dokumentdato:

25.08.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Informasjon til Finansdepartementet - Motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2023

Dokumenttittel:

Norges Banks beslutning om krav til motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2023

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/01319-4

Dokumentdato:

04.05.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Setting og trykking av publikasjoner - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale Norges Bank - setting og trykking av publikasjoner - justering av priser iht. KPI

Saksansvarlig:

Innhold og utvikling

Saksbehandler:

SBV Kommunikasjon


Dokumentnummer 21/01319-5

Dokumentdato:

04.05.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Setting og trykking av publikasjoner - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale Norges Bank - setting og trykking av publikasjoner - Justering av priser i henhold til KPI

Saksansvarlig:

Innhold og utvikling

Saksbehandler:

SBV Kommunikasjon


Dokumentnummer 23/04243-1

Dokumentdato:

01.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Protokoller fra møter i Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet 2023

Dokumenttittel:

Protokoller fra møter i Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet 12.01.-14.03.2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/01319-6

Dokumentdato:

04.05.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Setting og trykking av publikasjoner - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Avtale Norges Bank - Setting og trykking av publikasjoner - Justering av priser i henhold til KPI

Saksansvarlig:

Innhold og utvikling

Saksbehandler:

SBV Kommunikasjon


Dokumentnummer 23/04268-1

Dokumentdato:

05.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale på konsulenttjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale på konsulenttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02488-11

Dokumentdato:

28.04.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

EMIR College

Sak:

Cboe Clear (tidligere EuroCCP) College 2020 - 2023

Dokumenttittel:

Outsourcing internal audit - Final documents and voting

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-1

Dokumentdato:

25.04.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

KPMG ASPricewaterhouseCoopers AS (PwC)Mnemonic ASWatchcom ASNetsecurity ASOrange Cyberdefense Norway ASDefendable ASSecurity AllianceBanshie

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Forespørsel om presentasjon - TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-2

Dokumentdato:

05.05.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)Mnemonic ASKPMGWatchcom ASNetsecurity ASOrange Cyberdefense Norway ASDefendable ASBanshie

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Information to presenters at TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-3

Dokumentdato:

05.05.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Ernst & Young ASDeloitte ASTrancendent Group

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Invitation to TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-4

Dokumentdato:

03.05.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Response on invitation to present at TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-5

Dokumentdato:

29.04.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Netsecurity AS

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Response on invitation to present at TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-6

Dokumentdato:

28.04.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Defendable AS

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Response - Invitation to present at TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-7

Dokumentdato:

26.04.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Banshie

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Response on invitation to present at TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-8

Dokumentdato:

26.04.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Watchcom AS

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Response - Invitation to present at TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-9

Dokumentdato:

26.04.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Security Alliance

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Response - Invitation to present at TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-10

Dokumentdato:

25.04.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

KPMG AS

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Response - Invitation to present at TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-11

Dokumentdato:

28.04.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Response - Invitation to present at TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/07839-17

Dokumentdato:

08.05.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits ASBits AS

Sak:

NICS Endringsmelding 2/2022 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Møte med Bits 16.05.2023 - Endringsmelding

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-12

Dokumentdato:

08.05.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Banshie

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Response on invitation to present at TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-13

Dokumentdato:

08.05.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Deloitte AS

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Response on invitation to present at TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-14

Dokumentdato:

08.05.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Netsecurity AS

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Invitation to present at TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-15

Dokumentdato:

08.05.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Mnemonic AS

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Invitation to present at TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-16

Dokumentdato:

08.05.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Orange Cyberdefense Norway AS

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Invitation to present at TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-18

Dokumentdato:

08.05.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Orange Cyberdefense Norway AS

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Communication on presentation at TIBER-NO Forum 09.06.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04473-1

Dokumentdato:

26.06.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

IFC Irving Fischer Committee

Sak:

Irving Fischer Committee IFC 2021

Dokumenttittel:

IFC membership survey on sustainable finance and IFC governance

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

IT Data management


Dokumentnummer 23/04473-2

Dokumentdato:

10.05.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

IFC Irving Fischer Committee

Sak:

Irving Fischer Committee IFC 2021

Dokumenttittel:

IFC membership survey on sustainable finance and IFC governance

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

IT Data management


Dokumentnummer 23/04473-3

Dokumentdato:

10.05.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

IFC Irving Fischer Committee

Sak:

Irving Fischer Committee IFC 2021

Dokumenttittel:

2023 IFC survey with focus on Statistical Data and Metadata eXchange - SDMX

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

IT Data management


Dokumentnummer 22/02908-5

Dokumentdato:

15.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Resiprokering av makrotilsynstiltak i Litauen og Nederland 2022

Dokumenttittel:

Notifisering av resiprokering av makrotilsynstiltak i Belgia, Litauen, Nederland og Tyskland

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/05975-36

Dokumentdato:

18.08.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

U Til:

Avskjermet

Sak:

Hardware and associated services - Norway

Dokumenttittel:

Utsendelse av protokoll etter forespørsel

Saksansvarlig:

IT Drift

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00966-4

Dokumentdato:

12.05.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Salg av metall 2023

Dokumenttittel:

2023 Salg 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/04596-1

Dokumentdato:

23.02.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Avskjermet

Sak:

FDV 433.2053 GR.-1.E07.1400

Dokumenttittel:

FDV 433.2053 fordeling GR.-1.E07.1400 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/04617-1

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Norges Banks styringsrente PPR 233

Dokumenttittel:

Norges Banks styringsrente PPR 233

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/04273-22

Dokumentdato:

08.06.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Bank Norge

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

TIBER-NO Forum - TI/RT-tjenester - del 1

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/04273-28

Dokumentdato:

09.06.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Trancendent Group

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Transcendent Group - Presentation at TIBER-NO Forum

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/05329-1

Dokumentdato:

15.06.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

U Til:

NOKAS Trondheim

Sak:

Kontrollbesøk Nokas Trondheim 13.06.2023

Dokumenttittel:

Rapport Nokas Trondheim 13.06.2023

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/05333-1

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Loomis Norge AS

Sak:

Rapport Loomis Trondheim 13.6.23

Dokumenttittel:

Rapport Loomis Trondheim 13.06.2023

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00486-9

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finanssivalvonta - FSA Finland

Sak:

Nordic-Baltic Stabilty Group - Working Group Legal

Dokumenttittel:

Reporting from the Norwegian expert group

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/00492-16

Dokumentdato:

21.06.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Opplysninger til forskningsformål - Ligningsopplysninger om norske foretaks innskudds- og låneforhold hos norske banker og finansinstitusjoner - Edok 10/00829

Dokumenttittel:

Ligningsopplysninger om norske foretaks innskudds- og låneforhold hos norske banker og finansinstitusjoner

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 23/01392-2

Dokumentdato:

06.07.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

TIBER-NO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Korrespondanse - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/06040-1

Dokumentdato:

17.07.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Søknad SSB saldo og renteoppgaver enkeltpersoner

Dokumenttittel:

Søknad om tilgang til data

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 23/06468-1

Dokumentdato:

03.07.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Cboe Clear Resolution College

Dokumenttittel:

Cboe Clear Recovery Plan

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/06468-2

Dokumentdato:

17.07.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Cboe Clear Resolution College

Dokumenttittel:

Invitation - Resolution College Cboe Clear Europe

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/06470-1

Dokumentdato:

26.07.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Banque de France

Sak:

LCH SA Resolution College

Dokumenttittel:

Establishment of the LCH SA Resolution College

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/02860-4

Dokumentdato:

17.07.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Banque de France

Sak:

LCH SA - Diverse - 2023

Dokumenttittel:

LCH SA’s datapack - May 2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/00964-14

Dokumentdato:

18.08.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Etterarbeid og oppfølging - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppfølging - Avskjermet

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/06335-8

Dokumentdato:

17.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Euronext Securities Oslo

Sak:

Verdipapirsentralen - ES-OSL - Overvåking høst 2023

Dokumenttittel:

Overvåking - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/06771-1

Dokumentdato:

24.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Ernst & Young AS

Sak:

TIBER-NO Forum 24.08.2023

Dokumenttittel:

EY - Revidert presentasjon til TIBER-NO forum

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/06771-2

Dokumentdato:

24.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Defendable AS

Sak:

TIBER-NO Forum 24.08.2023

Dokumenttittel:

Defendable presentasjon TIBER-NO

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/06771-3

Dokumentdato:

23.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

TIBER-NO Forum 24.08.2023

Dokumenttittel:

PWC - Presentation at TIBER-NO Forum

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/06771-4

Dokumentdato:

24.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Watchcom AS

Sak:

TIBER-NO Forum 24.08.2023

Dokumenttittel:

Watchcom - Presentation at TIBER-NO Forum

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/06771-7

Dokumentdato:

23.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Netsecurity AS

Sak:

TIBER-NO Forum 24.08.2023

Dokumenttittel:

Netsecurity - Presentation at TIBER-NO Forum

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/00264-10

Dokumentdato:

08.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsmøter mellom Norges Bank og Finanstilsynet - 2022 - 2023

Dokumenttittel:

Referat fra likvidtetsmøte mellom Norges Bank og Finanstilsynet - 28.08.2023

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02499-13

Dokumentdato:

15.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Central Bank

Sak:

ESRB - Arbeid med automatisert overføring av norske data 2022 - 2023

Dokumenttittel:

Data collection process with Norway - Update

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/06645-2

Dokumentdato:

01.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

EuroCCP (Cboe) - Resolution College

Dokumenttittel:

Request for signature - Written Arrangement for the Cboe Clear Europe Resolution College

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/00966-6

Dokumentdato:

31.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Salg av metall 2023

Dokumenttittel:

2023 Salg 2 - Melding - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/05774-3

Dokumentdato:

14.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NOKAS Tromsø

Sak:

Kontrollbesøk PKD Nokas 2023

Dokumenttittel:

Rapport - Kontrollbesøk Nokas Tromsø

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07036-1

Dokumentdato:

06.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

U

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

Nomination Letter - Nomination of Alternate Executive Director and Senior Advisor to the Office of the Nordic-Baltic Constituency - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nomination Letter - Nomination of Alternate Executive Director and Senior Advisor to the Office of the Nordic-Baltic Constituency - Avskjermet

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 15/04208-91

Dokumentdato:

07.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution Colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Resolution College SEB - Informasjon delt i forkant av møte 19.09.2023

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/07122-1

Dokumentdato:

16.08.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Leveranse av finansielle - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02800-6

Dokumentdato:

11.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel vedrørende beredskapsplan - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/03879-5

Dokumentdato:

23.04.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

Kunstkomiteen 2023

Dokumenttittel:

Kunstinnkjøpskomiteen - Referat fra møte 14.04.2023

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 23/07107-3

Dokumentdato:

11.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

European Banking Authority - EBA - Board of Supervisors - BoS - Telefonkonferanse 12.09.2023

Dokumenttittel:

Finanstilsynet - Briefingnotater BoS 11.09.2023

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/07241-1

Dokumentdato:

19.06.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Statsgjeld - Avskjermet

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/00094-334

Dokumentdato:

15.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

U Til:

The World Bank

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitation to evening reception during IMF AM 2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/03646-6

Dokumentdato:

09.01.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tilbud bygg 2023

Dokumenttittel:

Tilbud på utbedring av HCWC D6+6 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/03646-7

Dokumentdato:

14.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tilbud bygg 2023

Dokumenttittel:

Tilbud på skjøtsel av ny sølvlønn på Bankplassen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/07258-1

Dokumentdato:

14.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

U Til:

European Central Bank

Sak:

ESCG assessment Team ERSB

Dokumenttittel:

ESCG - Deadline extended - Assessment team for ESRB/2021/17 - EU-SCICF

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/07024-3

Dokumentdato:

15.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

230918 Auksjon av NTB 09/2024 - ny

Dokumenttittel:

Søknad om børsnotering av statskasseveksel NTB 09/2024 - NST64

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 22/05788-3

Dokumentdato:

13.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Abonnement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Abonnementsutvidelse perimeterforsvar - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

IT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 23/07262-1

Dokumentdato:

15.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Plattform for sikkerhetsovervåking - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Plattform for sikkerhetsovervåking PSO - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

IT Sikkerhet


Dokumentnummer 23/05118-6

Dokumentdato:

18.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Latvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

Nordic-Baltic Macroprudential Forum (NBMF) - Work stream on Borrower-based measures (BBMs)

Dokumenttittel:

NBMF BBM WS meeting in Riga 15.09.2023 - Presentasjoner og referat

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 23/07122-4

Dokumentdato:

15.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/02060-31

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rente - Endringer - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Statens Konsernkonto - SKK - Rentefastsettelsesbrev til Finansdepartementet Q4 2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 23/03058-9

Dokumentdato:

06.07.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank of England

Sak:

Henvendelser KYC undersøkelser andre virksomheter - Institusjoner 2023

Dokumenttittel:

Request for KYC information

Saksansvarlig:

NBA GRC

Saksbehandler:

NBA GRC


Dokumentnummer 23/03058-10

Dokumentdato:

16.08.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bank of England

Sak:

Henvendelser KYC undersøkelser andre virksomheter - Institusjoner 2023

Dokumenttittel:

Besvarelse - BoE request for KYC information - Markeder

Saksansvarlig:

NBA GRC

Saksbehandler:

NBA GRC


Dokumentnummer 23/05647-2

Dokumentdato:

15.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirfondenes forening (VFF)

Sak:

Møter med Verdipapirfondenes forening (VFF)

Dokumenttittel:

Innspill - Forslag til skjema for rapportering av valutasikring

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/07287-4

Dokumentdato:

15.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMFFinlands Bank IMF-seksjonenMinistry of Finance - Finland - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Lithuania - IMF SeksjonenSedlabanki Islands IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of LatviaNordic-Baltic IMF CoordinationMinistry of Finance and Economic Affairs - IcelandRegeringskanslietDanish Ministry of FinanceMinistry of Finance of DenmarkSveriges Riksbank - IMF seksjonenBaltic Coordination teamIMF - Baltic Team - Eesti PankFinansdepartementet - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Estonia – IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 22/00693-101

Dokumentdato:

18.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

I Fra:

Bank of England

Sak:

Network for Greening the Financial System - NGFS - Workstream - WS - Monetary Policy journal

Dokumenttittel:

NGFS WS MP SG Transition Impacts

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/06617-5

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Cyber Security Analytiker IT Sikkerhet, Norges Bank - st. ref. 4685026988

Dokumenttittel:

Krav om innsyn i utvidet søkerliste

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 20/02284-14

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Updated Authorized Signatories List - Avskjermet

Saksansvarlig:

MA Operations

Saksbehandler:

MA OP Transaction Management


Dokumentnummer 23/00237-2

Dokumentdato:

20.02.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Reproduction Research Center - RRC Executive

Dokumenttittel:

Minutes from RRC Executive Meeting 2022

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00237-3

Dokumentdato:

09.06.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Reproduction Research Center - RRC Executive

Dokumenttittel:

Cover letter from RRC Chair and proposal from DN for cost allocation within the RRC of expenditure on the Symbion lease

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00237-4

Dokumentdato:

08.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Reproduction Research Center - RRC Executive

Dokumenttittel:

Discussions about the RRC

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00237-5

Dokumentdato:

11.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Banco de Mexico

Sak:

Reproduction Research Center - RRC Executive

Dokumenttittel:

Response from Banco de Mexico to the Cost Distribution within the RRC of Expenses on the Symbion Lease written procedure

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06943-5

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07009-4

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07346-2

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/03646-8

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tilbud bygg 2023

Dokumenttittel:

Pristilbud - Veggplater i gymsalen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 22/01371-29

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Agnes Csanadi

Sak:

Henvendelser fra publikum - Ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter 2022 - 2023

Dokumenttittel:

Vedrørende ønske om 200-kroneseddel utgave 7

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00094-339

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Central Bank of Namibia

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Request for Courtesy Visit - Bank of Namibia

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-340

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

U Til:

International Energy Agency

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitasjon til sentralbanksjefen - IEA-ECB-EIB - International High-Level Conference

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-341

Dokumentdato:

12.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

The World Bank

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Federal Reserve System Seminar for Senior Bank Supervisors from Emerging Economies

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-342

Dokumentdato:

14.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC)

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

IMF World Bank meetings invitation

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-343

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC)

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Reinventing Bretton Woods Committee - IMF World Bank meetings invitation

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-344

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Tryg Forsikring

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Forespørsel om foredrag på Trygs ledersamling

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/05284-9

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Central Bank of Hungary

Sak:

Diverse kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Letter to Deputy Governor Mr. Pål Longva from Deputy Governor Barnabás Virág

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/07399-8

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMFFinlands Bank IMF-seksjonenMinistry of Finance - Finland - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Lithuania - IMF SeksjonenSedlabanki Islands IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of LatviaNordic-Baltic IMF CoordinationRegeringskanslietDanmarks Nationalbank - IMF-seksjonenMinistry of Finance of DenmarkThe World Bank GroupMinistry of Finance and Economic Affairs - Iceland - IMF-seksjonenSveriges Riksbank - IMF seksjonenBaltic Coordination teamIMF - Baltic Team - Eesti PankFinansdepartementet - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Estonia – IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/03399-16

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/03105-4

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07418-2

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07417-2

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07413-2

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07398-2

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00486-12

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansinspektionen - FSA SwedenFinanssivalvonta - FSA Finland

Sak:

Nordic-Baltic Stabilty Group - Working Group Legal

Dokumenttittel:

NBSG WG-L - Report from Norway

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/01117-7

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Arbeid med mandat - Beredskap i betalingssystemet

Dokumenttittel:

Forslag om å etablere en arbeidsgruppe som vurderer beredskapen i betalingssystemet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/06096-9

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/04965-5

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avfallshåndtering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Priser for tømming av makulatur - 21.09.2023

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 21/00533-10

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00533-11

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/03399-17

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/03399-18

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/03399-19

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00533-12

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07448-1

Dokumentdato:

31.08.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07449-1

Dokumentdato:

31.08.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07450-1

Dokumentdato:

26.08.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07451-1

Dokumentdato:

08.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07398-3

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07455-1

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Elektrikern Fron AS

Sak:

Risikoanalyse Lynvernanlegg - Venastul

Dokumenttittel:

Risikoanalyse lynvernanlegg - Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/07394-3

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/04208-93

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution Colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Handelsbanken Group Resolution Plan 2023

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/07463-1

Dokumentdato:

10.07.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07465-1

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Felling av tre på Bankplassen

Dokumenttittel:

Dødt tre på Bankplassen - 15.08.2023 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/07465-2

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Viken Fylkeskommune

Sak:

Felling av tre på Bankplassen

Dokumenttittel:

Henvendelse fra Viken Fylkeskommune avdeling for kulturarv - Dødt tre i vernesone

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/07220-12

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07465-3

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Felling av tre på Bankplassen

Dokumenttittel:

Trerapport og søknadsplikt for felling av tre - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/07466-1

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Viken Fylkeskommune

Sak:

Kontakt angående felling av tre på Bankplassen

Dokumenttittel:

Svar fra Viken fylkeskommune angående felling av tre

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/07424-2

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07220-14

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07287-9

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07287-10

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00094-349

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Toronto Centre

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Special invitation from Dr. Stefan Ingves

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-350

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Toronto Centre

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Special invitation from Dr. Stefan Ingves

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/07495-1

Dokumentdato:

19.07.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07496-1

Dokumentdato:

13.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 22/04486-5

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Beslutning om utelukkelse fra referanseindeksen

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - dato for endring av referanseindeks

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 23/07496-3

Dokumentdato:

15.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07497-1

Dokumentdato:

08.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07496-4

Dokumentdato:

15.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

The Danish Ministry of Economic Affair

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07496-5

Dokumentdato:

16.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07496-6

Dokumentdato:

18.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07496-7

Dokumentdato:

18.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07496-8

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07496-9

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07496-10

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07496-11

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07496-12

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07496-13

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

The Danish Ministry of Economic Affair

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07496-14

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07496-15

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07496-16

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07496-17

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07496-18

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07496-19

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07424-4

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07424-5

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 21/00816-2

Dokumentdato:

11.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

ECB (European Central Bank) - Møter og samarbeid

Dokumenttittel:

Technical Meeting med ECB 22.09.2023 - Oslo

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/00422-6

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Guilfoyle Design

Sak:

Pregkomiteen - Magnus Lagabøtes landslov 750 år - Minnemyntutgivelse 2024

Dokumenttittel:

Feedback after 3rd coin model

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07503-1

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07502-1

Dokumentdato:

21.08.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07505-1

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07506-1

Dokumentdato:

19.08.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/02255-39

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency Division

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Order confirmation - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07507-1

Dokumentdato:

30.08.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07508-1

Dokumentdato:

24.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07509-1

Dokumentdato:

24.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07510-1

Dokumentdato:

27.08.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07511-1

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Prosjekt- og byggeledelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Prosjekt- og byggeledelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 16/00515-26

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement on Account Management at Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppfølging - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/00515-27

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement on Account Management at Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på oppfølging - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/07515-1

Dokumentdato:

24.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/00515-28

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement on Account Management at Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på tilbakemelding - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/06495-3

Dokumentdato:

24.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06495-4

Dokumentdato:

24.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07516-1

Dokumentdato:

24.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07517-1

Dokumentdato:

24.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07518-1

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07512-1

Dokumentdato:

31.08.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00094-352

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

National Bank of Ukraine

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

The National Bank of Ukraine - Invitation letter - Roundtable on Strategic Development - Reminder

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/07519-1

Dokumentdato:

18.08.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00094-353

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Lunch invitation 12.10.2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-354

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Sveriges Riksbank

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Lunch invitation 12.10.2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/07520-1

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement HR Studentengasjement i HR Norges Bank - st. ref. 4711643936

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 23/00094-355

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Svar på invitasjon til åpning av Nasjonalt senter for anvendt kryptologi

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00956-3

Dokumentdato:

24.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Felles diskusjonsøvelse - Finansdepartementet

Dokumenttittel:

Øvingsdirektiv til øvelse 18.10.2023

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management


Dokumentnummer 23/00094-356

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Tryg Forsikring

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Forespørsel om foredrag på Trygs ledersamling

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-357

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Borgarting lagmannsrett

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Forespørsel fra Borgarting lagmannsrett til sentralbanksjef Ida Wolden Bache

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/07522-1

Dokumentdato:

11.08.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07424-7

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Samferdselsdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07523-1

Dokumentdato:

08.08.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06093-4

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07525-1

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07526-1

Dokumentdato:

10.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00038-20

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2023

Dokumenttittel:

Forespørsel statsrenter

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/07524-1

Dokumentdato:

03.07.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07527-1

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07528-1

Dokumentdato:

11.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07529-1

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

IMF - Baltic Team - Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07529-2

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07529-3

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07529-4

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07529-5

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07529-6

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

IMF - Baltic Team - Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07529-7

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07529-8

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07530-1

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07530-2

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07532-1

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Quality Control Device - QCD - 200 MAG

Dokumenttittel:

Tilbud på test dokument for kalibrering av QCD 200 MAG

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07532-2

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Quality Control Device - QCD - 200 MAG

Dokumenttittel:

Aksept av tilbud på testdokument QCD 200 MAG

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00966-11

Dokumentdato:

15.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Salg av metall 2023

Dokumenttittel:

Informasjon - Salg 2 2023 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07533-1

Dokumentdato:

22.06.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07534-1

Dokumentdato:

26.06.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07535-1

Dokumentdato:

07.06.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07536-1

Dokumentdato:

22.06.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07537-1

Dokumentdato:

22.06.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07540-1

Dokumentdato:

31.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07543-1

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Banque de France

Sak:

NGFS Plenary - Additional Steering Committee members - call for interest

Dokumenttittel:

NGFS Plenary - Additional Steering Committee Members - Plenary Outreach on the future work programme - Application requests

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07544-1

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 22/07557-3

Dokumentdato:

24.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/02531-4

Dokumentdato:

24.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07513-1

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Prosjekt- og byggeledelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Prosjekt- og byggeledelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 23/07514-1

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Prosjekt- og byggeledelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Prosjekt- og byggeledelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 23/07274-4

Dokumentdato:

23.09.2023

Journaldato:

25.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07122-5

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/07551-1

Dokumentdato:

20.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06736-2

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank of England

Sak:

LCH Ltd - diverse 2023

Dokumenttittel:

Secure Messege - Bank of England - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/06736-3

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank of England

Sak:

LCH Ltd - diverse 2023

Dokumenttittel:

Secured Message - Bank of England - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/06736-4

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank of England

Sak:

LCH Ltd - diverse 2023

Dokumenttittel:

Secured Message - Bank of England - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/07518-2

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07552-1

Dokumentdato:

23.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07517-2

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06369-3

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00584-7

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07136-3

Dokumentdato:

23.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07136-4

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07516-2

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07515-2

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07553-1

Dokumentdato:

31.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07509-2

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07554-1

Dokumentdato:

10.07.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07555-1

Dokumentdato:

30.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01138-133

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsler om fremgangsmåte ved deponering - 2022 - 2023

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07556-1

Dokumentdato:

30.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07527-2

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07508-2

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07557-1

Dokumentdato:

09.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07481-2

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07479-2

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07525-2

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06369-4

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07558-1

Dokumentdato:

10.07.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00584-8

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07560-1

Dokumentdato:

06.07.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07274-5

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07559-1

Dokumentdato:

04.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07562-1

Dokumentdato:

01.07.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/02531-5

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07288-4

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07243-3

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/07557-4

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07237-3

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07489-3

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00964-25

Dokumentdato:

07.06.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Etterarbeid og oppfølging - Avskjermet

Dokumenttittel:

Auksjon

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07532-3

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Quality Control Device - QCD - 200 MAG

Dokumenttittel:

Order confirmation - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02800-7

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel vedrørende beredskapsplan - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/07563-1

Dokumentdato:

04.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07566-1

Dokumentdato:

05.07.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07567-1

Dokumentdato:

28.07.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03239-16

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/03239-17

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07569-1

Dokumentdato:

04.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07570-1

Dokumentdato:

10.07.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00693-102

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Bank of England

Sak:

Network for Greening the Financial System - NGFS - Workstream - WS - Monetary Policy journal

Dokumenttittel:

NGFS WS MP SG Transtion Impacts - Draft on uncertainty

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07571-1

Dokumentdato:

04.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07572-1

Dokumentdato:

04.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06427-9

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-10

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-11

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-12

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-13

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07573-1

Dokumentdato:

17.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07575-1

Dokumentdato:

17.07.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07518-3

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07577-1

Dokumentdato:

10.07.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07578-1

Dokumentdato:

01.08.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07578-2

Dokumentdato:

26.06.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07579-1

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07580-1

Dokumentdato:

11.07.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07581-1

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07582-1

Dokumentdato:

20.06.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07583-1

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07584-1

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07585-1

Dokumentdato:

14.06.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07587-1

Dokumentdato:

13.07.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07588-1

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Experian AS

Sak:

Avtale betalingsanmerkninger person Experian

Dokumenttittel:

Utkast til avtale for gjennomgang og godkjenning

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 23/07589-1

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Spørsmål api skattemelding

Dokumenttittel:

Renter på fellesgjeld

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 22/01138-134

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsler om fremgangsmåte ved deponering - 2022 - 2023

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07590-1

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07591-1

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Leder Pengepolitisk kommunikasjon Pengepolitikk, Norges Bank - st. ref. 4683963980

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

Pengepolitikk (PPO)

Saksbehandler:

Pengepolitikk (PPO)


Dokumentnummer 23/00094-358

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

University of Crete

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

28th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance Conference - Announcement and Call for Papers

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 22/06938-6

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07094-7

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07588-3

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

26.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Experian AS

Sak:

Avtale betalingsanmerkninger person Experian

Dokumenttittel:

Vedrørende avtale for månedlig batch leveranse fra Experian

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 23/07544-2

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07574-1

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07574-3

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07574-5

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07020-3

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/07557-5

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07529-9

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

IMF - Baltic Team - Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/05587-4

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF NAB møte under årsmøte 2023

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/05587-6

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF NAB møte under årsmøte 2023

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07595-1

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Eiendomsverdi AS

Sak:

Eiendomsverdi Dataleveranse

Dokumenttittel:

Mottak data 27.09.2023 med filbeskrivelse

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 23/07400-1

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Doffin via MercellMercell Norge AS

Sak:

Procurement - Training Vendors

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Procurement - Training Vendors

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-15

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-16

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-17

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06427-18

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tenable lisenser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Tenable lisenser

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07574-6

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07574-7

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07574-8

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07544-4

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07216-3

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07491-3

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

E24

Sak:

Innsynskrav - E24 - Statistikk deponering i gjeldhøve 2017 - 2023

Dokumenttittel:

Innsynskrav - E24 - Statistikk deponering i gjeldhøve

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06335-17

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Euronext Nordics Holding AS

Sak:

Verdipapirsentralen - ES-OSL - Overvåking høst 2023

Dokumenttittel:

Oppgjørsgrad Uke 38

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/06853-5

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/07596-1

Dokumentdato:

26.05.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07594-1

Dokumentdato:

14.08.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07597-1

Dokumentdato:

25.07.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07544-5

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07544-6

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07544-7

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00438-4

Dokumentdato:

22.06.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Adecco Norge AS (hovedenhet)

Sak:

Avtale - Arkivfaglig bistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ordrebekreftelse for perioden 01.08.2023 - 31.10.2023 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/07598-1

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07601-1

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07602-1

Dokumentdato:

05.07.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02741-11

Dokumentdato:

15.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse om kundeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02823-16

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse om kundeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/00964-27

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Etterarbeid og oppfølging - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppfølging - Avskjermet

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 20/00885-15

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale rådgivende ingeniører - Avskjermet

Dokumenttittel:

Signert avrop - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 16/01825-19

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OBOS-Banken AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - OBOS-Banken

Dokumenttittel:

OBOS-Banken AS - Reaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 23/00438-5

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Adecco Norge AS (hovedenhet)

Sak:

Avtale - Arkivfaglig bistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ordrebekreftelse for perioden 01.11.2023 - 31.01.2024 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/07424-9

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07604-1

Dokumentdato:

10.07.2023

Journaldato:

27.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00964-30

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Etterarbeid og oppfølging - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank - Oppfølging

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00966-13

Dokumentdato:

11.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Salg av metall 2023

Dokumenttittel:

Tilbud - Myntsalg 2 - 2023 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00966-14

Dokumentdato:

11.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Salg av metall 2023

Dokumenttittel:

Tilbud - Myntsalg 2 - 2023 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07605-1

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verdivurdering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel - Verdivurdering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 23/07605-2

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verdivurdering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel - Verdivurdering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 23/07605-3

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verdivurdering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel - Verdivurdering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 23/07605-4

Dokumentdato:

18.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verdivurdering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Verdivurdering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 23/07605-5

Dokumentdato:

18.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verdivurdering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Verdivurdering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 23/07606-1

Dokumentdato:

20.08.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07605-6

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verdivurdering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert tilbud - Verdivurdering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 23/07605-7

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verdivurdering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet befaring - Verdivurdering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 23/07605-8

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verdivurdering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet befaring - Verdivurdering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 23/07605-9

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verdivurdering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på forespørsel Verdivurdering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 23/07607-1

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07605-10

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verdivurdering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Verdivurdering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 23/07605-11

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verdivurdering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Verdivurdering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 23/07608-1

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07609-1

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07610-1

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Verdivurdering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Verdivurdering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 23/07504-1

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07590-2

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02255-40

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Order confirmation updated - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/06938-7

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06369-5

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07243-5

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07612-1

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07489-4

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07613-1

Dokumentdato:

12.07.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07615-1

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07612-2

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07616-1

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07613-2

Dokumentdato:

12.07.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07168-2

Dokumentdato:

24.07.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07617-1

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Kripos

Sak:

Norges Bank - Besvarelse på anmodning fra Kripos - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank - Besvarelse på anmodning fra Kripos - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 23/07516-3

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07619-1

Dokumentdato:

06.07.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07620-1

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07621-1

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07622-1

Dokumentdato:

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07623-1

Dokumentdato:

06.07.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07624-1

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07623-2

Dokumentdato:

07.07.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07515-3

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06495-6

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07625-1

Dokumentdato:

15.08.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07509-3

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07508-3

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07481-3

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07628-1

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement - Backgroundcheck services - Avskjermet

Dokumenttittel:

Agreement - Background check services - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Personnel Security


Dokumentnummer 23/07489-5

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07630-1

Dokumentdato:

29.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

U Til:

The People's Bank of China

Sak:

Letter to the Governor of PBOC

Dokumenttittel:

Letter to the Governor of PBOC

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/07632-1

Dokumentdato:

06.07.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07633-1

Dokumentdato:

06.07.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07634-1

Dokumentdato:

06.07.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06382-2

Dokumentdato:

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Sak:

Nasjonalt vitenarkiv - Avtale med Sikt om bruk av Nasjonalt vitenarkiv

Dokumenttittel:

Plan for innføring av Nasjonalt vitenarkiv

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/07636-1

Dokumentdato:

07.07.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07479-3

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07615-2

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07629-1

Dokumentdato:

11.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Oppdrag og rammeavtaler gitt til advokatfirmaer 2017-2023

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Oppdrag og rammeavtaler gitt til advokatfirmaer 2017-2023

Saksansvarlig:

NBIM Staff

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 23/07637-1

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02737-7

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse om kundeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/05325-2

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Applikasjonsdrifter IT, Norges Bank - st. ref. 4665631368

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

IT Samfunnskritiske systemer

Saksbehandler:

IT Samfunnskritiske systemer


Dokumentnummer 23/07615-3

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07574-9

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07574-10

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07615-4

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07574-11

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07574-12

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/05325-5

Dokumentdato:

14.08.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Applikasjonsdrifter IT, Norges Bank - st. ref. 4665631368

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Applikasjonsdrifter - st. ref. 4665631368 - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Samfunnskritiske systemer

Saksbehandler:

IT Samfunnskritiske systemer


Dokumentnummer 23/06265-3

Dokumentdato:

21.08.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Supportkonsulent for IT Drift Onsite IT Drift, Norges Bank - st. ref. 4690932308

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Supportkonsulent for IT Drift Onsite - st. ref. 4690932308 - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Drift

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 23/06265-4

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Supportkonsulent for IT Drift Onsite IT Drift, Norges Bank - st. ref. 4690932308

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

IT Drift

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 23/07544-8

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07544-9

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07020-4

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07544-10

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/06369-6

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/06938-8

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07590-3

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07641-1

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Reno-Vest Bedrift AS

Sak:

Henvendelse om valutakode

Dokumenttittel:

Henvendelse om valutakode

Saksansvarlig:

MA OP Risk Management

Saksbehandler:

MA OP Risk Management


Dokumentnummer 23/06981-3

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2023-2

Dokumenttittel:

OECD 2023 Survey on Central Government Gross Borrowing Requirement etc. - Norway

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/06981-4

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2023-2

Dokumenttittel:

OECD 2023 Surveys on Primary and Secondary Markets - Norway

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/07642-1

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/02843-11

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse om kundeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/07557-6

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07638-1

Dokumentdato:

05.07.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07644-1

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07645-1

Dokumentdato:

05.07.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07646-1

Dokumentdato:

Journaldato:

28.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07647-1

Dokumentdato:

14.07.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07644-2

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07402-4

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/01151-17

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oliver Wyman

Sak:

Nordic Baltic Stability Group (NBSG) - Kriseøvelse 2024

Dokumenttittel:

NBSG 2024 Exercise - Meeting of the Steering Group and Project Group

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/01151-18

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansiel Stabilitet

Sak:

Nordic Baltic Stability Group (NBSG) - Kriseøvelse 2024

Dokumenttittel:

NBSG 2024 Exercise - EBA draft MoU and presentation - Deadline for comments

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/01151-19

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansiel Stabilitet

Sak:

Nordic Baltic Stability Group (NBSG) - Kriseøvelse 2024

Dokumenttittel:

NBSG 2024 workshop 27.09.2023 - List of participants and CVs

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/02304-2

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Scope Ratings AG

Sak:

Statsgjeld - Rating Scope 2023

Dokumenttittel:

Scope Ratings GmbH - Kingdom of Norway - Issuer Notification

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/02304-3

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Scope Ratings AG

Sak:

Statsgjeld - Rating Scope 2023

Dokumenttittel:

Scope Ratings GmbH - Kingdom of Norway - Issuer Notification

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/01299-8

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

DBRS Morningstar London (DBRS Ratings Limited)

Sak:

Statsgjeld - Rating DBRS 2023

Dokumenttittel:

DBRS Morningstar Sovereign Rating Committee - Kingdom of Norway

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/01299-10

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Rating DBRS 2023

Dokumenttittel:

DBRS Morningstar Sovereign Rating Committee - Kingdom of Norway

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/06550-2

Dokumentdato:

29.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

DevOps Engineer Data Management, Norges Bank - st. ref. 4694697827

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

IT Data management


Dokumentnummer 23/07249-2

Dokumentdato:

29.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Rådgiver Elektronisk Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4709220340

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA SCM Security Technology

Saksbehandler:

NBA SCM Security Technology


Dokumentnummer 23/07648-1

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Lønnsregulering av årslønn for sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene 2023

Dokumenttittel:

Lønnsregulering 2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/07648-2

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Lønnsregulering av årslønn for sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene 2023

Dokumenttittel:

Lønnsregulering 2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/07648-3

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Lønnsregulering av årslønn for sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene 2023

Dokumenttittel:

Lønnsregulering 2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 16/01845-87

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 23/07649-1

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07651-1

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07641-2

Dokumentdato:

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Reno-Vest Bedrift AS

Sak:

Henvendelse om valutakode

Dokumenttittel:

Henvendelse om valutakode

Saksansvarlig:

MA OP Risk Management

Saksbehandler:

MA OP Risk Management


Dokumentnummer 23/07652-1

Dokumentdato:

05.07.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00115-6

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Minimum requirement for own funds and eligible liabilities - MREL / Total Loss Absorbing Capacity - TLAC - Korrespondanse, notater og analyser

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på internt notat - Sanksjoner ved brudd på buffer og MREL-krav

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/00678-37

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Resolution College DNB

Dokumenttittel:

DNB møte i kriseutvalg 24.10.2023 - Bidrag

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/07650-1

Dokumentdato:

23.08.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07397-3

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07397-4

Dokumentdato:

29.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/07655-1

Dokumentdato:

28.07.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07654-1

Dokumentdato:

04.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07654-2

Dokumentdato:

04.07.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00094-359

Dokumentdato:

29.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

National Bank of Ukraine

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Roundtable on Strategic Development - 15.-16.11.2023 - Reminder

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 15/02741-12

Dokumentdato:

29.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Purring vedrørende kundeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/07121-2

Dokumentdato:

29.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsler om fremgangsmåte ved deponering - 2023

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07658-1

Dokumentdato:

14.07.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07653-2

Dokumentdato:

29.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Kontakt med Finanstilsynet om Teams

Dokumenttittel:

Mulighet til å sette opp felles Teams-kanaler

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/07660-1

Dokumentdato:

29.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Nestleder Finansiell stabilitet Norges Bank - st. ref. 4714647807

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 23/07659-1

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07661-1

Dokumentdato:

23.08.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Rådgiver/ Seniorrådgiver Personbeskyttelse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4699611400

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA SCM Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Personnel Security


Dokumentnummer 23/07662-1

Dokumentdato:

25.08.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Løsningsarkitekt IT - samfunnskritiske systemer, Norges Bank - st. ref. 4700410141

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

IT Samfunnskritiske systemer

Saksbehandler:

IT Samfunnskritiske systemer


Dokumentnummer 23/07663-1

Dokumentdato:

19.08.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/05716-2

Dokumentdato:

23.08.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Teamleder og fagansvarlig for vekslingssaker og antihvitvasking FST Kontante betalingsmidler, Norges Bank - st. ref. 4684925529

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07666-1

Dokumentdato:

30.08.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07668-1

Dokumentdato:

29.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

HR Jurist Norges Bank - st. ref. 4714711362

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 23/07669-1

Dokumentdato:

26.07.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07667-1

Dokumentdato:

24.08.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07671-1

Dokumentdato:

14.07.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07672-1

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07670-1

Dokumentdato:

30.08.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07673-1

Dokumentdato:

31.07.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/07676-1

Dokumentdato:

29.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Procurement - Recruitment Compliance Advisor

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Procurement - Recruitment Compliance Advisor

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/05577-69

Dokumentdato:

29.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport - Deponerte midler i DNB Asset Management

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07679-1

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00465-14

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

U

I Fra:

Helse Midt-Norge

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - Betalingsoppdrag 2023

Dokumenttittel:

Anmodning om utbetaling av lånemidler - Helse Midt-Norge

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/07680-1

Dokumentdato:

29.09.2023

Journaldato:

29.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Procurement - Recruitment Full Stack Developer

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Procurement - Recruitment Full Stack Developer

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00094-360

Dokumentdato:

01.10.2023

Journaldato:

01.10.2023

Gradering:

U

I Fra:

WSBI

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitation - World Savings Banks Institute - The European Savings and Retail Banking Group - Reception - 13.10.2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat