Norges Bank

Offentlig journal 28.08.2023 - 03.09.2023

Dokumentnummer 14/01931-24

Dokumentdato:

02.03.2022

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til staten - Statskassen

Dokumenttittel:

Overføringsfondet – Overføringer til statskassen for 2021

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 20/00885-11

Dokumentdato:

02.01.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale rådgivende ingeniører - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop RIBr - 4524 Brannkonsept Bankplassen 2 - Rammeavtale rådgivende ingeniører - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 21/05089-4

Dokumentdato:

21.03.2022

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Mobiltelefoni - Abonnement og apparater

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale mobiltelefoni

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

IT


Dokumentnummer 22/01897-1

Dokumentdato:

18.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

U

U Til:

HSBC Bank

Sak:

Kommunikasjon med leverandør - Avskjermet

Dokumenttittel:

HSBC UK - Change in signing mandate

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 23/01164-1

Dokumentdato:

15.02.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

U

I Fra:

ICE Benchmark Administration Limited of Milton Gate

Sak:

ICE Master License Agreement

Dokumenttittel:

ICE Notice of variation of the Use Restrictions

Saksansvarlig:

MA Operations

Saksbehandler:

MA Operations


Dokumentnummer 22/00642-8

Dokumentdato:

16.02.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement - ICT Security Consultancy Services - Avskjermet

Dokumenttittel:

SOW - Tiber Test Manager - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/01165-2

Dokumentdato:

16.02.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Overvåkingsmøter - SpareBank 1 SMNs oppgjørsbankvirksomhet 2023 -

Dokumenttittel:

Overvåkingsmøte Norges Bank - SpareBank 1 SMN

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01629-2

Dokumentdato:

09.03.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

U

U Til:

DNB ASASkandinaviska Enskilda Banken AB - SEB NorgeNordea Bank NorgeDanske Bank A/S

Sak:

Statsgjeld - Vedlegg til primærhandleravtaler

Dokumenttittel:

Varsel om endring av bestemmelser i vedlegg til primærhandleravtale

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 18/00064-12

Dokumentdato:

11.04.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Danske Bank A/S

Sak:

Statsgjeld - Transaksjonsrapportering fra primærhandlerne 2018-2023

Dokumenttittel:

Omsetning annenhåndsmarkedet mars 2023

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/04127-1

Dokumentdato:

28.04.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04219-1

Dokumentdato:

06.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Doffin via MercellMercell Norge AS

Sak:

Markedsundersøkelse - SD-anlegg

Dokumenttittel:

Veiledende konkurransegrunnlag - Markedsundersøkelse - SD-anlegg

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04127-2

Dokumentdato:

12.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04127-3

Dokumentdato:

12.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04127-4

Dokumentdato:

12.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04127-5

Dokumentdato:

11.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04787-1

Dokumentdato:

22.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Doffin via MercellMercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av uniformer og arbeidstøy

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Kjøp av uniformer og arbeidstøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04273-19

Dokumentdato:

22.05.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

U

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)TIBER Cyber Team

Sak:

TIBER-NO Forum 09.06.2023

Dokumenttittel:

Invitation to present at TIBER-NO Forum Friday 9th of June

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/03108-3

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

U

U Til:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring – Forslag til endringer i offentleglova, offentlegforskrifta og arkivforskrifta – Unntak fra innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter m.m.

Dokumenttittel:

Norges Banks høringsuttalelse

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/04127-7

Dokumentdato:

26.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04127-8

Dokumentdato:

26.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04127-9

Dokumentdato:

26.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04127-10

Dokumentdato:

26.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Purple team and security testing of PSS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05027-1

Dokumentdato:

31.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

MiniTender - Purple Team and Security Testing of PVS

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - MiniTender - Purple Team and security testing of PVS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05088-1

Dokumentdato:

02.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05110-1

Dokumentdato:

05.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05200-1

Dokumentdato:

08.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minitender - Security testing - Web Application - Avskjermet

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Minitender - Security testing - Web Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02879-2

Dokumentdato:

09.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (B)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (A)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02879-3

Dokumentdato:

09.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (B)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (A)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02879-4

Dokumentdato:

08.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (B)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (A)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02879-5

Dokumentdato:

08.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (B)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (A)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02879-6

Dokumentdato:

08.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (B)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (A)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02879-7

Dokumentdato:

06.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (B)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (A)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05232-1

Dokumentdato:

09.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Security testing - HR and Salary Web Applications

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Minikonkurranse - Security testing - HR and Salary Web Applications

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05088-2

Dokumentdato:

11.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05088-3

Dokumentdato:

11.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05088-4

Dokumentdato:

09.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05088-5

Dokumentdato:

08.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05088-6

Dokumentdato:

08.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05088-7

Dokumentdato:

08.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04787-2

Dokumentdato:

12.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av uniformer og arbeidstøy

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Kjøp av uniformer og arbeidstøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04787-3

Dokumentdato:

12.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av uniformer og arbeidstøy

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Kjøp av uniformer og arbeidstøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05110-2

Dokumentdato:

12.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tilbud - Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05110-3

Dokumentdato:

12.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tilbud - Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05110-4

Dokumentdato:

12.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tilbud - Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05110-5

Dokumentdato:

11.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tilbud - Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05088-9

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05088-10

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05088-11

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05088-12

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05088-13

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Mini-konkurranse rekruttering seksjonsleder for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02880-2

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02880-3

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04567-2

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 2 deltidskonsulenter Data Management - Prosjekt ny dataplattform - 2309 (D)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - 2 deltidskonsulenter Data Management prosjekt ny dataplattform - 2309 (D)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02880-4

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04567-3

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 2 deltidskonsulenter Data Management - Prosjekt ny dataplattform - 2309 (D)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - 2 deltidskonsulenter Data Management prosjekt ny dataplattform - 2309 (D)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04568-2

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2310 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2310 (C)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02880-5

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04568-3

Dokumentdato:

12.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2310 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2310 (C)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02880-6

Dokumentdato:

07.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02880-7

Dokumentdato:

07.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02879-9

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (B)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (A)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02879-10

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (B)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (A)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02879-11

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (B)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (A)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02879-12

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (B)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (A)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02879-13

Dokumentdato:

13.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (B)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Bistand grunnbemanning IT Data Management - 2307 (A)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05110-7

Dokumentdato:

15.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05110-8

Dokumentdato:

15.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05110-9

Dokumentdato:

15.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05110-10

Dokumentdato:

15.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rekruttering supportkonsulent for Onsite tjenester - IT Drift

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 16/01745-36

Dokumentdato:

19.05.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Citibank Europe plc, Norway Branch

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - Citibank

Dokumenttittel:

Citibank Europe plc Norway Branch - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 23/05027-2

Dokumentdato:

16.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Purple Team and Security Testing of PVS

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Purple Team and security testing of PVS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05027-3

Dokumentdato:

16.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Purple Team and Security Testing of PVS

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Purple Team and security testing of PVS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05027-4

Dokumentdato:

15.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Purple Team and Security Testing of PVS

Dokumenttittel:

Tilbud - MiniTender - Purple Team and security testing of PVS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05421-1

Dokumentdato:

21.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Konsulent til kommunikasjonsavdelingen

Saksansvarlig:

SBV Kommunikasjon

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05529-1

Dokumentdato:

23.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Security testing - Real Time Gross Settlement (RTGS) system 7.2

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Minikonkurranse - Security testing - RTGS 7.2

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05421-2

Dokumentdato:

26.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Konsulent til kommunikasjonsavdelingen - Spørsmål og svar

Saksansvarlig:

SBV Kommunikasjon

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05232-2

Dokumentdato:

28.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Security testing - HR and Salary Web Applications

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Security testing - HR and Salary Web Applications

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05200-2

Dokumentdato:

28.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minitender - Security testing - Web Application - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Minitender - Security testing - Web Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05232-3

Dokumentdato:

27.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Security testing - HR and Salary Web Applications

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Security testing - HR and Salary Web Applications

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05200-3

Dokumentdato:

27.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minitender - Security testing - Web Application - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Minitender - Security testing - Web Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05200-4

Dokumentdato:

27.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minitender - Security testing - Web Application - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Minitender - Security testing - Web Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05232-4

Dokumentdato:

26.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Security testing - HR and Salary Web Applications

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Security testing - HR and Salary Web Applications

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05421-3

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Konsulent til kommunikasjonsavdelingen

Saksansvarlig:

SBV Kommunikasjon

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05421-4

Dokumentdato:

28.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Konsulent til kommunikasjonsavdelingen

Saksansvarlig:

SBV Kommunikasjon

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05027-6

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Purple Team and Security Testing of PVS

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Purple Team and security testing of PVS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05027-7

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Purple Team and Security Testing of PVS

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Purple Team and security testing of PVS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05027-8

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

MiniTender - Purple Team and Security Testing of PVS

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - MiniTender - Purple Team and security testing of PVS

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05232-6

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Security testing - HR and Salary Web Applications

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Security testing - HR and Salary Web Applications

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05232-7

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Security testing - HR and Salary Web Applications

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Security testing - HR and Salary Web Applications

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05232-8

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Security testing - HR and Salary Web Applications

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Security testing - HR and Salary Web Applications

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05200-6

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minitender - Security testing - Web Application - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minitender - Security testing - Web Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05200-7

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Mnemonic AS

Sak:

Minitender - Security testing - Web Application - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minitender - Security testing - Web Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05200-8

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minitender - Security testing - Web Application - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minitender - Security testing - Web Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04568-5

Dokumentdato:

30.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2310 (C)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2310 (C)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04568-6

Dokumentdato:

30.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2310 (C)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2310 (C)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04567-5

Dokumentdato:

30.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 2 deltidskonsulenter Data Management - Prosjekt ny dataplattform - 2309 (D)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - 2 deltidskonsulenter Data Management prosjekt ny dataplattform - 2309 (D)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04567-6

Dokumentdato:

30.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 2 deltidskonsulenter Data Management - Prosjekt ny dataplattform - 2309 (D)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - 2 deltidskonsulenter Data Management prosjekt ny dataplattform - 2309 (D)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02880-9

Dokumentdato:

30.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02880-10

Dokumentdato:

30.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02880-11

Dokumentdato:

30.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02880-12

Dokumentdato:

30.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - 1 deltidskonsulent Data Management prosjekt ny dataplattform - 2308 (B)

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05702-1

Dokumentdato:

03.07.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av Direktør NBA

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Rekruttering av Direktør NBA

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05720-1

Dokumentdato:

04.07.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av DevOps Engineer Data Management

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Rekruttering av DevOps Data Management

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05421-6

Dokumentdato:

04.07.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Konsulent til kommunikasjonsavdelingen

Saksansvarlig:

SBV Kommunikasjon

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05421-7

Dokumentdato:

04.07.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulenttjenester

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Konsulent til kommunikasjonsavdelingen

Saksansvarlig:

SBV Kommunikasjon

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05754-1

Dokumentdato:

05.07.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av teknisk løsningsarkitekt NBO

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Rekruttering av teknisk løsningsarkitekt NBO

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05702-2

Dokumentdato:

31.07.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av Direktør NBA

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering av Direktør NBA

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05702-3

Dokumentdato:

31.07.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av Direktør NBA

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering av Direktør NBA

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05720-2

Dokumentdato:

28.07.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av DevOps Engineer Data Management

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering av DevOps DataManagement

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05720-3

Dokumentdato:

20.07.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av DevOps Engineer Data Management

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering av DevOps DataManagement

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05702-5

Dokumentdato:

03.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av Direktør NBA

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering av Direktør NBA

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05702-6

Dokumentdato:

03.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av Direktør NBA

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering av Direktør NBA

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05720-5

Dokumentdato:

03.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av DevOps Engineer Data Management

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering av DevOps Data Management

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05720-6

Dokumentdato:

03.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av DevOps Engineer Data Management

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering av DevOps DataManagement

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05529-2

Dokumentdato:

04.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Security testing - Real Time Gross Settlement (RTGS) system 7.2

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Security testing - RTGS 7.2

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05529-3

Dokumentdato:

03.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Security testing - Real Time Gross Settlement (RTGS) system 7.2

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Security testing - RTGS 7.2

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05529-4

Dokumentdato:

16.07.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Security testing - Real Time Gross Settlement (RTGS) system 7.2

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Security testing - RTGS 7.2

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05529-5

Dokumentdato:

28.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Security testing - Real Time Gross Settlement (RTGS) system 7.2

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Security testing - RTGS 7.2

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05673-1

Dokumentdato:

07.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Prosjektlederstøtte - FST IBO - 2312 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - prosjektlederstøtte (FST IBO) - 2312 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05644-2

Dokumentdato:

07.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05644-3

Dokumentdato:

07.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05673-2

Dokumentdato:

07.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Prosjektlederstøtte - FST IBO - 2312 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - prosjektlederstøtte (FST IBO) - 2312 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05644-4

Dokumentdato:

07.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05673-3

Dokumentdato:

07.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Prosjektlederstøtte - FST IBO - 2312 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Prosjektlederstøtte (FST IBO) - 2312 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05673-4

Dokumentdato:

04.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Prosjektlederstøtte - FST IBO - 2312 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - prosjektlederstøtte (FST IBO) - 2312 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05644-5

Dokumentdato:

04.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05673-5

Dokumentdato:

04.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Prosjektlederstøtte - FST IBO - 2312 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - prosjektlederstøtte (FST IBO) - 2312 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05644-6

Dokumentdato:

04.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05754-2

Dokumentdato:

09.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av teknisk løsningsarkitekt NBO

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering av Teknisk løsningsarkitekt NBO

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05754-3

Dokumentdato:

28.07.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av teknisk løsningsarkitekt NBO

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering av Teknisk løsningsarkitekt NBO

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05754-4

Dokumentdato:

20.07.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av teknisk løsningsarkitekt NBO

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering av Teknisk løsningsarkitekt NBO

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01117-5

Dokumentdato:

10.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

FinansdepartementetFinanstilsynetBits ASBits - NICS operatør

Sak:

Arbeid med mandat - Beredskap i betalingssystemet

Dokumenttittel:

Nytt utkast til mandat - Beredskap i betalingssystemet - 10.08.2023

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/00064-29

Dokumentdato:

10.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

FI Settlement - DNB MarketsDNB Bank ASA

Sak:

Statsgjeld - Transaksjonsrapportering fra primærhandlerne 2018-2023

Dokumenttittel:

Omsetning annenhåndsmarkedet juli 2023

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/05754-6

Dokumentdato:

11.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av teknisk løsningsarkitekt NBO

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering av Teknisk løsningsarkitekt NBO

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05754-7

Dokumentdato:

11.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av teknisk løsningsarkitekt NBO

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering av Teknisk løsningsarkitekt NBO

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05754-8

Dokumentdato:

11.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering av teknisk løsningsarkitekt NBO

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering av Teknisk løsningsarkitekt NBO

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05529-7

Dokumentdato:

14.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Security testing - Real Time Gross Settlement (RTGS) system 7.2

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Security testing - RTGS 7.2

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05529-8

Dokumentdato:

14.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Security testing - Real Time Gross Settlement (RTGS) system 7.2

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Security testing - RTGS 7.2

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05529-9

Dokumentdato:

14.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Security testing - Real Time Gross Settlement (RTGS) system 7.2

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Security testing - RTGS 7.2

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05529-10

Dokumentdato:

14.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Security testing - Real Time Gross Settlement (RTGS) system 7.2

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Security testing - RTGS 7.2

Saksansvarlig:

IT Sikkerhet

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04787-5

Dokumentdato:

14.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av uniformer og arbeidstøy

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Kjøp av uniformer og arbeidstøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04787-6

Dokumentdato:

14.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av uniformer og arbeidstøy

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Kjøp av uniformer og arbeidstøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05636-11

Dokumentdato:

11.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Nordisk-baltisk øvelse i Helsinki - August 2023

Dokumenttittel:

Additional Exercise Materials

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/01745-39

Dokumentdato:

16.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Citibank Europe plc, Norway Branch

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - Citibank

Dokumenttittel:

Citibank Europe plc Norway Branch - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 16/02597-25

Dokumentdato:

11.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02597-29

Dokumentdato:

15.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/06312-3

Dokumentdato:

10.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/05673-7

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Prosjektlederstøtte - FST IBO - 2312 (C)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Prosjektlederstøtte (FST IBO) - 2312 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05673-8

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Prosjektlederstøtte - FST IBO - 2312 (C)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Prosjektlederstøtte (FST IBO) - 2312 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05673-9

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Prosjektlederstøtte - FST IBO - 2312 (C)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - prosjektlederstøtte (FST IBO) - 2312 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05673-10

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Prosjektlederstøtte - FST IBO - 2312 (C)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Prosjektlederstøtte (FST IBO) - 2312 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05673-11

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Prosjektlederstøtte - FST IBO - 2312 (C)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Prosjektlederstøtte (FST IBO) - 2312 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04364-20

Dokumentdato:

23.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/04364-21

Dokumentdato:

23.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/00897-4

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/05704-4

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06751-1

Dokumentdato:

05.07.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Tolletaten

Sak:

Korrespondanse med Tolletaten om import/deklarering av skadde mynt fra Scanmetals AS til Loomis Norge

Dokumenttittel:

Henvendelse fra Tolletaten - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06751-2

Dokumentdato:

25.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Tolletaten

Sak:

Korrespondanse med Tolletaten om import/deklarering av skadde mynt fra Scanmetals AS til Loomis Norge

Dokumenttittel:

Svar til Tolletaten - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06771-6

Dokumentdato:

23.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

KPMG

Sak:

TIBER-NO Forum 24.08.2023

Dokumenttittel:

KPMG - Presentation at TIBER-NO Forum on Thursday

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/05644-8

Dokumentdato:

24.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05644-9

Dokumentdato:

24.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05644-10

Dokumentdato:

24.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05644-11

Dokumentdato:

24.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05644-12

Dokumentdato:

24.08.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjektrådgiver - Kostnadsanalyse og planlegging (FST IBO) - 2311 (C)

Saksansvarlig:

FST IBO Prosjekt og tjenesteutvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06802-1

Dokumentdato:

08.06.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01822-23

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordnet Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordnet Bank - Tidligere Netfonds Bank AS

Dokumenttittel:

Nordnet Bank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 16/01822-24

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordnet Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordnet Bank - Tidligere Netfonds Bank AS

Dokumenttittel:

Nordnet Bank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 23/06803-1

Dokumentdato:

12.05.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06712-1

Dokumentdato:

16.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Hallingdal Valdres

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Hallingdal Valdres - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

IT Drift

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 22/00693-94

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia)

Sak:

Network for Greening the Financial System (NGFS) - Workstream (WS) Monetary Policy (journal)

Dokumenttittel:

Network for Greening the Financial System - Workstream - Monetary Policy - Steering Group - Transition Impacts - Core report drafting team

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 22/00693-95

Dokumentdato:

27.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Board of Governors of the Federal Reserve System

Sak:

Network for Greening the Financial System (NGFS) - Workstream (WS) Monetary Policy (journal)

Dokumenttittel:

Subgroup on Transition Impacts - Update regarding draft contributions

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/06790-1

Dokumentdato:

28.04.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06677-1

Dokumentdato:

27.04.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02597-31

Dokumentdato:

24.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02597-32

Dokumentdato:

25.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02597-33

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/06751-3

Dokumentdato:

25.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Tolletaten

Sak:

Korrespondanse med Tolletaten om import/deklarering av skadde mynt fra Scanmetals AS til Loomis Norge

Dokumenttittel:

Svar fra Tolletaten - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06807-1

Dokumentdato:

25.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06806-1

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02139-41

Dokumentdato:

23.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Gjesteforskeravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02139-42

Dokumentdato:

14.06.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Gjesteforskeravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 23/05111-3

Dokumentdato:

25.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/05111-4

Dokumentdato:

25.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06808-1

Dokumentdato:

25.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06809-1

Dokumentdato:

27.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06810-1

Dokumentdato:

27.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06811-1

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06813-1

Dokumentdato:

25.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

U

I Fra:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Høring - Europakommisjonenes forslag om forordning som forbyr produkter laget med bruk av tvangsarbeid

Dokumenttittel:

Høring - Europakommisjonens forslag om forordning som forbyr produkter laget med bruk av tvangsarbeid

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06812-1

Dokumentdato:

05.07.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/05620-1

Dokumentdato:

14.04.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06814-1

Dokumentdato:

19.06.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06815-1

Dokumentdato:

30.06.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/04588-2

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Interiørarkitekttjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop diverse prosjekter - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 23/06816-1

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

U

I Fra:

Dagbladet

Sak:

Innsynskrav Dagbladet - Norges Banks utgifter og budsjett knyttet til Arendalsuka 2023

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Norges Banks utgifter og budsjett knyttet til Arendalsuka 2023

Saksansvarlig:

SBV Kommunikasjon

Saksbehandler:

SBV Kommunikasjon


Dokumentnummer 23/06817-1

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

U

I Fra:

Tietoevry Norway AS

Sak:

Leverandøroppfølging Tietoevry - Servicemøter - Leveranserapporter - Statens Konsernkonto - SKK - IBO - 2023

Dokumenttittel:

Møtereferat - Tietoevry - 2022

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/06817-2

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

U

I Fra:

Tietoevry Norway AS

Sak:

Leverandøroppfølging Tietoevry - Servicemøter - Leveranserapporter - Statens Konsernkonto - SKK - IBO - 2023

Dokumenttittel:

Møtereferat - Tietoevry - 2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02139-43

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Gjesteforskeravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 23/06817-3

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

U

I Fra:

Tietoevry Norway AS

Sak:

Leverandøroppfølging Tietoevry - Servicemøter - Leveranserapporter - Statens Konsernkonto - SKK - IBO - 2023

Dokumenttittel:

Leveranserapport - Tietoevry - 2022

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/06817-4

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

U

I Fra:

Tietoevry Norway AS

Sak:

Leverandøroppfølging Tietoevry - Servicemøter - Leveranserapporter - Statens Konsernkonto - SKK - IBO - 2023

Dokumenttittel:

Leveranserapport - Tietoevry - 2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/01703-3

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Rutine for hendelsesrapportering til Finansdepartementet

Dokumenttittel:

Rutine for hendelsesrapportering til departementet - August 2023

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management


Dokumentnummer 20/02139-44

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Gjesteforskeravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02139-47

Dokumentdato:

14.06.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Pierre Dubuis

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Gjesteforskeravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 23/01353-26

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-27

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-28

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-29

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-30

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-31

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-32

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-33

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-34

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-35

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-36

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-37

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-38

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-39

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-40

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-41

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-42

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-43

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01353-44

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Prosjekt- og byggeledelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/00610-21

Dokumentdato:

15.08.2023

Journaldato:

28.08.2023

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - Kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank 2022 og 2023

Dokumenttittel:

Avvikling av oppgjørskonto - Norges grønne fagskole - Vea

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/02119-65

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale 2020 - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 19/01184-5

Dokumentdato:

30.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til endringer i forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret

Dokumenttittel:

Høringssak - Forslag til endringer i forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/06829-2

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

International Swaps and Derivatives Association - ISDA og Cloud Security Alliance - CSA - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA/CSA - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06829-3

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

International Swaps and Derivatives Association - ISDA og Cloud Security Alliance - CSA - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA/CSA - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06829-4

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

International Swaps and Derivatives Association - ISDA og Cloud Security Alliance - CSA - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA/CSA - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06829-5

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

International Swaps and Derivatives Association - ISDA og Cloud Security Alliance - CSA - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA Schedule - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06829-6

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

International Swaps and Derivatives Association - ISDA og Cloud Security Alliance - CSA - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA Schedule - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06829-7

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

JPMorgan Chase Bank NA

Sak:

International Swaps and Derivatives Association - ISDA og Cloud Security Alliance - CSA - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA Schedule - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06829-8

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

International Swaps and Derivatives Association - ISDA og Cloud Security Alliance - CSA - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA Schedule - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06829-9

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

International Swaps and Derivatives Association - ISDA og Cloud Security Alliance - CSA - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA Schedule - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06552-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Markedsundersøkelse - Open Source Threat intelligence Service

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Markedsundersøkelse - Open Source Threat intelligence Service

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00075-9

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB ASA

Sak:

Statsgjeld - Kontakt med primærhandlere 2023

Dokumenttittel:

Primærmegler møte DnB PPT

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 17/02442-25

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Parallell rammeavtale - Kjøp av tjenester og materiell elektro - Avskjermet

Dokumenttittel:

Prisregulering

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/04740-10

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Tietoevry Norway AS

Sak:

Public 360 / DNA til sky - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/01151-15

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansiel Stabilitet

Sak:

Nordic Baltic Stability Group (NBSG) - Kriseøvelse 2024

Dokumenttittel:

NBSG 2024 Exercise - Annotated agenda for meeting 29.08.2023

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/00486-11

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finanssivalvonta - FSA Finland

Sak:

Nordic-Baltic Stabilty Group - Working Group Legal

Dokumenttittel:

NBSG Working Group on Legal Impediments to Information Sharing - Update

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06811-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06810-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06809-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06808-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06807-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06800-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06799-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06577-1

Dokumentdato:

08.05.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06798-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06791-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06789-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06788-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06787-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06786-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06785-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06784-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06570-1

Dokumentdato:

08.05.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06723-4

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/05111-5

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06261-4

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/04364-22

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Use cases - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/05704-5

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00897-5

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06832-1

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06833-1

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06834-1

Dokumentdato:

28.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06835-1

Dokumentdato:

21.06.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06838-1

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06839-1

Dokumentdato:

25.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06723-5

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/07312-3

Dokumentdato:

26.08.2023

Journaldato:

29.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06833-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06832-2

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06840-1

Dokumentdato:

28.06.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06843-1

Dokumentdato:

27.06.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06833-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06832-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06811-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06810-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06808-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06800-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06798-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06791-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06789-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06788-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06787-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06786-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06844-1

Dokumentdato:

30.06.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06809-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06807-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06799-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06785-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06784-3

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/05111-6

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06261-5

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06847-1

Dokumentdato:

24.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06848-1

Dokumentdato:

30.06.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06849-1

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06850-1

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06851-1

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06853-1

Dokumentdato:

14.06.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06816-2

Dokumentdato:

30.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

U

U Til:

Dagbladet

Sak:

Innsynskrav Dagbladet - Norges Banks utgifter og budsjett knyttet til Arendalsuka 2023

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Norges Banks utgifter og budsjett knyttet til Arendalsuka 2023

Saksansvarlig:

SBV Kommunikasjon

Saksbehandler:

SBV Kommunikasjon


Dokumentnummer 23/06855-1

Dokumentdato:

30.06.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06856-1

Dokumentdato:

26.06.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06857-1

Dokumentdato:

22.06.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06858-1

Dokumentdato:

27.06.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06859-1

Dokumentdato:

05.07.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06862-1

Dokumentdato:

30.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06864-1

Dokumentdato:

20.07.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06865-1

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06867-1

Dokumentdato:

22.06.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00094-288

Dokumentdato:

30.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

U

I Fra:

Borgarting lagmannsrett

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Forespørsel fra Borgarting lagmannsrett til sentralbanksjef Ida Wolden Bache

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/06870-1

Dokumentdato:

30.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/04262-3

Dokumentdato:

30.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/06871-1

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06872-1

Dokumentdato:

19.06.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06452-2

Dokumentdato:

17.08.2023

Journaldato:

30.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Office Support Services London office

Dokumenttittel:

Tilbud - Tender - Office Support Services London office

Saksansvarlig:

NBIM Staff - Finance - International Offices

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06516-3

Dokumentdato:

31.08.2023

Journaldato:

31.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Recruitment services Real Assets

Dokumenttittel:

Tilbud - Tender - Recruitment services Real Assets

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06516-4

Dokumentdato:

30.08.2023

Journaldato:

31.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Recruitment services Real Assets

Dokumenttittel:

Tilbud - Tender - Recruitment services Real Assets

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06516-5

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

31.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Recruitment services Real Assets

Dokumenttittel:

Tilbud - Tender - Recruitment services Real Assets

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05240-3

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

31.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Oversettelsestjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Oversettelsestjenester

Saksansvarlig:

Innhold og utvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05240-4

Dokumentdato:

13.07.2023

Journaldato:

31.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Oversettelsestjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Oversettelsestjenester

Saksansvarlig:

Innhold og utvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05240-5

Dokumentdato:

04.07.2023

Journaldato:

31.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Oversettelsestjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Oversettelsestjenester

Saksansvarlig:

Innhold og utvikling

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01442-4

Dokumentdato:

Journaldato:

31.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement Økonom Finansiell stabilitet, Norges Bank - st. ref. 4629297787

Dokumenttittel:

CV - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 23/01442-5

Dokumentdato:

Journaldato:

31.08.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement Økonom Finansiell stabilitet, Norges Bank - st. ref. 4629297787

Dokumenttittel:

CV - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 23/06913-1

Dokumentdato:

31.08.2023

Journaldato:

01.09.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Direktør for Norges Bank Administrasjon Sentralbanken, Norges Bank - st. ref. 4702884865

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 23/06805-2

Dokumentdato:

01.09.2023

Journaldato:

01.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Python Courses

Dokumenttittel:

Tilbud - Tender - Python Courses

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06805-3

Dokumentdato:

01.09.2023

Journaldato:

01.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Python Courses

Dokumenttittel:

Tilbud - Tender - Python Courses

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06805-4

Dokumentdato:

01.09.2023

Journaldato:

01.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Python Courses

Dokumenttittel:

Tilbud - Tender - Python Courses

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06385-3

Dokumentdato:

01.09.2023

Journaldato:

01.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Akustikkgardiner

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Akustikkgardiner - Referat fra befaring - 23.08.2023 - Akustikkgardiner

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00963-2

Dokumentdato:

15.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Intelligence as a service

Dokumenttittel:

Godkjent forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Intelligence as a service

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00963-3

Dokumentdato:

15.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Intelligence as a service

Dokumenttittel:

Godkjent forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Intelligence as a service

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00963-4

Dokumentdato:

15.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Intelligence as a service

Dokumenttittel:

Godkjent forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Intelligence as a service

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00963-5

Dokumentdato:

14.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Intelligence as a service

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Intelligence as a service

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00963-6

Dokumentdato:

14.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Intelligence as a service

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Intelligence as a service

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00963-7

Dokumentdato:

14.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Intelligence as a service

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Intelligence as a service

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00963-9

Dokumentdato:

11.02.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Doffin via MercellMercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Intelligence as a service

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Intelligence as a service

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00963-11

Dokumentdato:

27.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Intelligence as a service

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Intelligence as a service

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00963-12

Dokumentdato:

27.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Intelligence as a service

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Intelligence as a service

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00963-13

Dokumentdato:

27.06.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Intelligence as a service

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Intelligence as a service

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00963-14

Dokumentdato:

13.04.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Intelligence as a service

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Intelligence as a service

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00963-15

Dokumentdato:

13.04.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Intelligence as a service

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Intelligence as a service

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00963-16

Dokumentdato:

13.04.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Intelligence as a service

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Intelligence as a service

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/00963-17

Dokumentdato:

11.02.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Intelligence as a service

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Intelligence as a service

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06923-2

Dokumentdato:

14.04.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Presentasjonstrening

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Presentasjonstrening

Saksansvarlig:

SBV Kommunikasjon

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06923-3

Dokumentdato:

22.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Presentasjonstrening

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Presentasjonstrening

Saksansvarlig:

SBV Kommunikasjon

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/06923-4

Dokumentdato:

15.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Presentasjonstrening

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Presentasjonstrening

Saksansvarlig:

SBV Kommunikasjon

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01436-3

Dokumentdato:

05.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01436-4

Dokumentdato:

05.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01436-5

Dokumentdato:

05.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01436-6

Dokumentdato:

27.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01436-7

Dokumentdato:

26.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01436-9

Dokumentdato:

24.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01436-10

Dokumentdato:

18.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr - Krus

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01436-11

Dokumentdato:

10.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr - Glass

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/01436-12

Dokumentdato:

06.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Doffin via MercellMercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Kjøp av kjøkkenutstyr

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/05024-3

Dokumentdato:

21.04.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Doffin via MercellMercell Norge AS

Sak:

Rammeavtale - Prosjektering Storhusholdningskjøkken - Avskjermet

Dokumenttittel:

Veiledende konkurransegrunnlag - Rammeavtale - Prosjektering Storhusholdningskjøkken - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02225-4

Dokumentdato:

20.04.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rørleggertjenester Venastul

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rørleggertjenester Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02225-5

Dokumentdato:

30.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rørleggertjenester Venastul

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rørleggertjenester Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02225-6

Dokumentdato:

26.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rørleggertjenester Venastul

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Rørleggertjenester Venastul - Befaring

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/02225-7

Dokumentdato:

20.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Doffin via MercellMercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Rørleggertjenester Venastul

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Rørleggertjenester Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04151-2

Dokumentdato:

03.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04151-3

Dokumentdato:

03.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Horten Elektriske AS

Sak:

Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04151-4

Dokumentdato:

03.05.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04151-5

Dokumentdato:

30.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04151-6

Dokumentdato:

30.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04151-7

Dokumentdato:

29.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04151-8

Dokumentdato:

26.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul - Befaring avholdt

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04151-9

Dokumentdato:

20.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul - Befaring

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/04151-10

Dokumentdato:

16.03.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Elektrotjenester til Venastul

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07982-17

Dokumentdato:

21.02.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07982-18

Dokumentdato:

21.02.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07982-19

Dokumentdato:

21.02.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07982-21

Dokumentdato:

06.02.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07982-22

Dokumentdato:

06.02.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - kantina Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07982-23

Dokumentdato:

03.02.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07982-24

Dokumentdato:

27.01.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07982-25

Dokumentdato:

25.01.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine - Spørsmål og svar

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07982-26

Dokumentdato:

19.01.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine - Spørsmål og svar

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/07982-29

Dokumentdato:

16.01.2023

Journaldato:

02.09.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Doffin via MercellMercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Serveringstorg og kuldeleveranse - Kantine

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement