Norges Bank

Offentlig journal

Dokumentnummer 22/02515-1

Dokumentdato:

25.04.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 00:00:00

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Utkast til forskriftsendringer – Gjennomføring av bankpakken

Dokumenttittel:

Høringsbrev og notat fra Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02769-1

Dokumentdato:

11.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 14:16:49

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Network Security Consultant - London

Dokumenttittel:

Request for Proposal - Network Security Consultant - London

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 22/03068-4

Dokumentdato:

27.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 13:16:05

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03068-5

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 15:06:42

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03110-2

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 15:08:49

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03109-2

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 15:11:08

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01169-8

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 15:12:46

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03112-2

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 15:23:34

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03145-2

Dokumentdato:

30.05.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 00:00:00

Gradering:

U

U Til:

IMFInternational Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF's Annual Financial Access Survey (FAS) fra 2022

Dokumenttittel:

Svar på IMFs årlige Financial Access Survey (FAS) - 2022

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02769-7

Dokumentdato:

30.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 14:11:30

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Network Security Consultant - London

Dokumenttittel:

Letter of Award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 22/02769-8

Dokumentdato:

30.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Network Security Consultant - London

Dokumenttittel:

Letter of Notification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 22/02769-9

Dokumentdato:

30.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 14:06:37

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Network Security Consultant - London

Dokumenttittel:

Letter of Notification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 22/02769-10

Dokumentdato:

30.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Network Security Consultant - London

Dokumenttittel:

Letter of notification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 22/02515-4

Dokumentdato:

02.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 12:25:41

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Utkast til forskriftsendringer – Gjennomføring av bankpakken

Dokumenttittel:

Innsynskrav i brev til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02515-5

Dokumentdato:

02.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 00:00:00

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Utkast til forskriftsendringer – Gjennomføring av bankpakken

Dokumenttittel:

Innsynskrav i brev til Finansdepartementet - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02075-3

Dokumentdato:

02.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 11:55:15

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/02669-4

Dokumentdato:

31.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 16:22:46

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Likviditetsstyring - Nekst og F-auksjon 2.0

Dokumenttittel:

Ny superbruker i Nekst - Sparebanken Helgeland

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 22/03204-1

Dokumentdato:

25.04.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 11:01:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03255-1

Dokumentdato:

16.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 11:41:47

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03256-1

Dokumentdato:

16.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 11:43:54

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03257-1

Dokumentdato:

18.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 11:45:21

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03258-1

Dokumentdato:

17.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 11:47:06

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03259-1

Dokumentdato:

18.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 11:48:36

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03260-1

Dokumentdato:

18.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 11:52:10

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03261-1

Dokumentdato:

18.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 11:53:25

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03262-1

Dokumentdato:

15.04.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 11:55:25

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03269-1

Dokumentdato:

19.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 11:59:11

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03270-1

Dokumentdato:

12.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 12:11:15

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03271-1

Dokumentdato:

12.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 12:12:28

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01046-19

Dokumentdato:

03.06.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 16:27:06

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Beredskap NICS - Geopolitisk situasjon 2022

Dokumenttittel:

Beredskap NICS - Status fra Bits 03.06.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/02389-96

Dokumentdato:

01.06.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 16:21:17

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Draft Agenda - Service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/01143-8

Dokumentdato:

03.06.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 16:25:49

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Endringsmelding NICS 1/2022 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringsmelding NICS - Spørsmål om tilleggsinformasjon etter tilsynsmøtet 02.06.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/03266-1

Dokumentdato:

06.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 12:21:32

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03251-1

Dokumentdato:

08.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 12:23:29

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03267-1

Dokumentdato:

09.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 12:24:45

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03277-1

Dokumentdato:

06.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 12:49:33

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02075-4

Dokumentdato:

07.06.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 16:24:25

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 22/03235-1

Dokumentdato:

03.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 12:50:50

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01184-43

Dokumentdato:

07.06.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Automatic company ESG data collection

Dokumenttittel:

Updated proposals - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance


Dokumentnummer 22/00523-11

Dokumentdato:

07.06.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 00:00:00

Gradering:

U

I Fra:

Israels ambassade i Norge

Sak:

Forespørsler sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2022

Dokumenttittel:

Forespørsel om møte med Sentralbanksjefen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 22/03206-1

Dokumentdato:

03.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 12:51:56

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01184-44

Dokumentdato:

07.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 13:35:10

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Automatic company ESG data collection

Dokumenttittel:

Updated proposal - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance


Dokumentnummer 22/01184-45

Dokumentdato:

07.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 13:38:33

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Automatic company ESG data collection

Dokumenttittel:

Updated proposal - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance


Dokumentnummer 22/02037-7

Dokumentdato:

01.06.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02037-8

Dokumentdato:

05.06.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03278-1

Dokumentdato:

13.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 13:19:24

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03279-1

Dokumentdato:

19.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 13:38:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03280-1

Dokumentdato:

03.06.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03268-1

Dokumentdato:

03.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 14:17:56

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02661-23

Dokumentdato:

03.06.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 16:19:35

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

State Street Bank GmbH

Sak:

Skjema og henvendelser Know Your Customer - Anti-Money Laundering (KYC/AML) tiltak hos andre institusjoner

Dokumenttittel:

Oppfølgingsspørsmål State Street

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02661-24

Dokumentdato:

07.06.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 16:19:08

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

State Street Bank GmbH

Sak:

Skjema og henvendelser Know Your Customer - Anti-Money Laundering (KYC/AML) tiltak hos andre institusjoner

Dokumenttittel:

Svar på oppfølgingsspørsmål State Street

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/03284-1

Dokumentdato:

19.05.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 14:19:50

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03286-1

Dokumentdato:

04.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 10:43:55

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03285-1

Dokumentdato:

20.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 10:46:22

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02679-5

Dokumentdato:

07.06.2022 00:00:00

Journaldato:

07.06.2022 16:17:11

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte 02. og 16.06.2022

Dokumenttittel:

Agenda tilsynsmøte Bits-Norges Bank - del 2 - 16.06.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/03288-1

Dokumentdato:

19.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 10:47:43

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03291-1

Dokumentdato:

15.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 10:55:22

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03292-1

Dokumentdato:

11.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 10:57:12

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03293-1

Dokumentdato:

20.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 10:58:20

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03294-1

Dokumentdato:

20.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 10:59:59

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03295-1

Dokumentdato:

20.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 11:02:04

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03296-1

Dokumentdato:

20.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 11:04:52

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03298-1

Dokumentdato:

20.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 11:10:39

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03299-1

Dokumentdato:

23.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 11:23:58

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03300-1

Dokumentdato:

23.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 11:25:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03301-1

Dokumentdato:

11.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 11:28:15

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03302-1

Dokumentdato:

10.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 11:29:56

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03303-1

Dokumentdato:

12.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 11:34:15

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03304-1

Dokumentdato:

09.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 11:35:33

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03305-1

Dokumentdato:

24.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 11:36:45

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03306-1

Dokumentdato:

13.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 11:38:19

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03308-1

Dokumentdato:

19.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 11:39:42

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03310-1

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 00:00:00

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - NOU 2022:5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien - Del 2

Dokumenttittel:

Høring - NOU 2022: 5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien - del 2

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/00234-7

Dokumentdato:

07.06.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Helse Vest RHF

Sak:

Kontokoblingsskjema 2022 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Utbetaling av lån til investeringar i juni 2022 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/01827-5

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 09:46:47

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00781-12

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 12:05:55

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avtale om kjøp av lønnstjenester Norges Bank

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 21/00781-14

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 10:09:49

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avtale om kjøp av lønnstjenester Norges Bank

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 22/01827-6

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 15:24:45

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03309-1

Dokumentdato:

18.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 11:40:52

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03187-2

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Network Security Consultancy - London (Round 2)

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 22/03187-3

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Network Security Consultancy - London (Round 2)

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 22/03187-4

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 12:20:46

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Network Security Consultancy - London (Round 2)

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 22/03187-5

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 12:22:11

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Network Security Consultancy - London (Round 2)

Dokumenttittel:

Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 22/03317-1

Dokumentdato:

25.04.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 13:24:50

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00491-7

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 09:50:12

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01434-7

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 09:51:58

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03319-1

Dokumentdato:

16.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 14:53:31

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03321-1

Dokumentdato:

16.05.2022 00:00:00

Journaldato:

08.06.2022 14:54:43

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02666-3

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 09:37:48

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/02037-10

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 09:43:23

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-215

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 09:44:05

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03203-3

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02962-3

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 12:16:02

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tømrerarbeid Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbud - Tømrerarbeid Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 22/03326-1

Dokumentdato:

16.05.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 08:42:02

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03327-1

Dokumentdato:

12.05.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 08:43:59

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03328-1

Dokumentdato:

27.04.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 08:45:48

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03329-1

Dokumentdato:

23.05.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 09:11:58

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03330-1

Dokumentdato:

25.05.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 09:14:18

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03331-1

Dokumentdato:

25.05.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 09:15:53

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03332-1

Dokumentdato:

24.05.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 09:19:01

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03263-1

Dokumentdato:

28.04.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 09:21:04

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03323-1

Dokumentdato:

11.05.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 09:27:12

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03334-1

Dokumentdato:

31.05.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 00:00:00

Gradering:

U

I Fra:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån

Dokumenttittel:

Flyterente for de regionale helseforetakenes lån for andre halvår 2022

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/03337-1

Dokumentdato:

13.05.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 09:40:03

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03338-1

Dokumentdato:

01.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 11:40:11

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03340-1

Dokumentdato:

07.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 00:00:00

Gradering:

U

I Fra:

Jan Skarpengland

Sak:

Henvendelser fra private om kryptovaluta

Dokumenttittel:

Kryptovaluta - Innspill

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 22/03342-1

Dokumentdato:

07.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03343-1

Dokumentdato:

21.04.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 11:43:28

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03344-1

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03170-7

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering av verdipapirfondsandeler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale om registerføring av deponerte verdipapirfondsandeler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01411-10

Dokumentdato:

09.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

ESRB - European Systemic Risk Board

Sak:

ESRB (2016/14) og (2019/03) Recommendation on Closing Real Estate Data Gaps

Dokumenttittel:

Remedial dialogue - Recommendation ESRB/2016/14 on closing real estate data gaps

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/03345-1

Dokumentdato:

24.04.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 11:44:39

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02977-2

Dokumentdato:

09.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 11:18:59

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Turnus- og Bemanningskoordinator Norges Bank - st. ref. 4522920452

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 22/02190-3

Dokumentdato:

09.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Melding om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/03347-1

Dokumentdato:

20.04.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 11:46:21

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03346-1

Dokumentdato:

10.05.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 12:32:17

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03350-1

Dokumentdato:

28.04.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 12:35:37

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03349-1

Dokumentdato:

25.05.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 12:37:17

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03351-1

Dokumentdato:

03.05.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 13:48:20

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03352-1

Dokumentdato:

25.05.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 13:21:24

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03353-1

Dokumentdato:

18.05.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 13:31:51

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03356-1

Dokumentdato:

22.04.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 13:44:52

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03357-1

Dokumentdato:

22.04.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 14:13:26

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03360-1

Dokumentdato:

09.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00639-8

Dokumentdato:

09.06.2022 00:00:00

Journaldato:

09.06.2022 14:55:38

Gradering:

U

I Fra:

Færder kommune

Sak:

Søknad om rammetillatelse for utomhusarbeider og terrasse bygg C

Dokumenttittel:

Gbnr 209/52 - Strandgårdsveien 10 - Utomhusarbeider, samt riving og gjenoppføring av terrasse - Oversendelse til uttalelse

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 22/02531-3

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02531-4

Dokumentdato:

09.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02531-5

Dokumentdato:

09.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03366-1

Dokumentdato:

25.05.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 09:20:02

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03367-1

Dokumentdato:

18.05.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 09:21:29

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03264-1

Dokumentdato:

04.05.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 09:22:41

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02924-4

Dokumentdato:

10.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Arkivverket

Sak:

Arkivverkets undersøkelse 2022 av arkivholdet 2021

Dokumenttittel:

Kvittering på levert undersøkelse - Arkivverkets undersøkelse av arkivhold levert i 2022

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02348-216

Dokumentdato:

09.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03371-1

Dokumentdato:

08.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 10:49:01

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Spesialrådgiver - Internrevisjon Internrevisjonen, Norges Bank - st. ref. 4532825798

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 22/01138-16

Dokumentdato:

10.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2022

Dokumenttittel:

Spørsmål om deponering - Tvist etter verkstedopphold

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03325-1

Dokumentdato:

09.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 14:31:12

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20220613 Auksjon av NTB 06/2023 - ny

Dokumenttittel:

Søknad om børsnotering av ny statskasseveksel NST59

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/00810-21

Dokumentdato:

10.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 00:00:00

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2022

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - Likeverdig revisortilsyn i Sør-Afrika

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03325-2

Dokumentdato:

09.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 14:29:50

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20220613 Auksjon av NTB 06/2023 - ny

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 59 - Statskasseveksel

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/03376-1

Dokumentdato:

18.05.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 12:59:06

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03187-6

Dokumentdato:

10.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 13:12:40

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 23, 3rd paragraph

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Network Security Consultancy - London (Round 2)

Dokumenttittel:

RFP Document Signed - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 22/00810-22

Dokumentdato:

10.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 00:00:00

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2022

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - Bærekraftsrapportering for bedrifter

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03378-1

Dokumentdato:

18.05.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 13:01:57

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03379-1

Dokumentdato:

18.05.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 13:04:50

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03381-1

Dokumentdato:

19.05.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 13:33:29

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03382-1

Dokumentdato:

27.05.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 13:34:37

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00562-9

Dokumentdato:

10.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 14:26:59

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NOKASNokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2022 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Falske sedler

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03383-1

Dokumentdato:

30.05.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 13:51:24

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01471-28

Dokumentdato:

10.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03388-1

Dokumentdato:

07.06.2022 00:00:00

Journaldato:

10.06.2022 00:00:00

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal