Norges Bank

Offentlig journal 30.05.2022 - 05.06.2022

Dokumentnummer 22/01526-5

Dokumentdato:

22.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vedrørende innsendt MTR - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/01413-105

Dokumentdato:

05.04.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Bitt

Sak:

Eksperimentell testing av Digitale Sentralbank Penger (DSP) - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

Hyllevare leverandør - Tilbud på workshop

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/01413-106

Dokumentdato:

06.04.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

U Til:

DNB ASAEika Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen ASBalder Betaling ASNordea Bank ABVIPPS AS

Sak:

Eksperimentell testing av Digitale Sentralbank Penger (DSP) - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

Alle bankene - Presentasjon fra sist uke på engelsk

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/01413-107

Dokumentdato:

07.04.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

U Til:

DNB ASA

Sak:

Eksperimentell testing av Digitale Sentralbank Penger (DSP) - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

Workshop token penger - Takk for bidrag

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/01390-9

Dokumentdato:

06.04.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

Trusselrapporter - Avskjermet

Dokumenttittel:

NFCERT UA-RUS War Update - Week 14 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01413-108

Dokumentdato:

12.04.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

U Til:

DNB ASAEika Gruppen ASNordea Bank ABVIPPS ASSpareBank 1 Gruppen ASBalder Betaling AS

Sak:

Eksperimentell testing av Digitale Sentralbank Penger (DSP) - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

Alle bankene - Informasjon om status og demonstrasjon

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/01390-11

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

Trusselrapporter - Avskjermet

Dokumenttittel:

NFCERT UA-RUS War Update - Week 16

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01724-24

Dokumentdato:

22.04.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Norges Banks utlånsundersøkelse - Oversendelse til Finanstilsynet (Q)

Dokumenttittel:

Norges Banks Utlånsundersøkelse 2022 Q1

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 22/01046-13

Dokumentdato:

22.04.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Beredskap NICS - Geopolitisk situasjon 2022

Dokumenttittel:

Beredskap NICS - Status fra Bits 22.04.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/00452-3

Dokumentdato:

05.04.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Overvåking verdipapirsentralen vår 2022

Dokumenttittel:

Kommentarer til referat fra 08.03.2022 om Ukraina-krisen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02139-22

Dokumentdato:

25.04.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Gjesteforskeravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 22/02533-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NOKAS Tromsø

Sak:

Kontrollbesøk 2022

Dokumenttittel:

Rapport SBD Tromsø 06.04.2022

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/02255-21

Dokumentdato:

24.04.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

E-post fra Crane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02559-1

Dokumentdato:

26.04.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

The 5th Cyber in Finance Conference

Dokumenttittel:

The 5th Cyber in Finance Conference

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/02559-2

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Sedlabanki Islands

Sak:

The 5th Cyber in Finance Conference

Dokumenttittel:

The 5th Cyber in Finance Conference

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/02573-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Bank

Sak:

NBO Real - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar fra ECB - Topic for clarification (2.4 of NOB note)

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/01453-2

Dokumentdato:

28.04.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Amesto AccoutHouse AS

Sak:

Betalingsstatistikken - Vedtak om oppgaveplikt - 2022

Dokumenttittel:

Euronet 360 Finance Limited

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 18/01504-9

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Sak:

Avtale om levering av banktjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bankavtale mellom Norges Bank og Nordea Bank Abp, filial i Norge - prisjustering/regulering i hht konsumprisindeksen pr 11.04.2022

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 22/02684-9

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

National Bank of Ukraine

Sak:

Veksling av ukrainsk valuta til norske kroner

Dokumenttittel:

Request of the NBU making money transfers to Ukraine and request concerning the conversion of hryvnia banknotes

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02684-10

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

National Bank of Ukraine

Sak:

Veksling av ukrainsk valuta til norske kroner

Dokumenttittel:

Request of the NBU making money transfers to Ukraine and request concerning the conversion of hryvnia banknotes

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00003-15

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nordea Bank AB

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon - 2022 I

Dokumenttittel:

Oppfølging syndikeringsavtalen Nordea

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00141-15

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester 2022-2023

Dokumenttittel:

WG FS - New Matrix of Acts in Financial Services - 02.05.2022

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 22/00003-16

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon - 2022 I

Dokumenttittel:

Oppfølging syndikeringsavtalen - DNB

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00003-17

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Danske Bank A/S

Sak:

Syndikering - Juridisk dokumentasjon - 2022 I

Dokumenttittel:

Oppfølging syndikeringsavtalen - Danske Bank

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02696-1

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Instruks om risikostyring og internkontroll for Norges Bank

Dokumenttittel:

Instruks om risikostyring og internkontroll for Norges Bank

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/00930-7

Dokumentdato:

05.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits - NICS operatør

Sak:

Vurdering av tredje driftssted for NICS (Norwegian Interbank Clearing System)

Dokumenttittel:

Vurdering av behov for tredje driftssted - Ny svarfrist

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/02696-2

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Instruks om risikostyring og internkontroll for Norges Bank

Dokumenttittel:

Svar til Finansdepartementet - Instruks risikostyring og internkontroll

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 14/02244-27

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bank of England tariff update juni 2020

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI OP Transaction Management


Dokumentnummer 16/01607-44

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ASTRA Notifiseringer om insolvente utenlandske banker etter BRRD - Settlement Finality Notifications (Article 6 Directive 9826 EC)

Dokumenttittel:

ESRB: Letter by FMA regarding orderly winddown of Sberbank Europe AG

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02858-1

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Banque de France

Sak:

LCH SA - Notater og avstemminger -2022

Dokumenttittel:

Avstemming LCH SA Art 49 - EquityClear VaR model change

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00546-1

Dokumentdato:

05.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB Announcements: invitasjon til konferanser, call for papers, "vacancy", mv.

Dokumenttittel:

ESRB: Changes in co-chairmanship of IWG & AWG

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02302-6

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Ingeborg Solbrekken

Sak:

Innsyn i historiske arkiver - Forskningsprosjekt - Ulovlige inndragninger av formuer under okkupasjonen 1940-45 og erstatningsoppgjøret i etterkant

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Innsyn i historiske arkiver

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 22/01413-113

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Soramitsu

Sak:

Eksperimentell testing av Digitale Sentralbank Penger (DSP) - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

NDA - Non disclosure agreement for workshop

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/02016-2

Dokumentdato:

08.04.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bank of Korea

Sak:

Spørreskjema fra den sørkoreanske sentralbanken (Bank of Korea)

Dokumenttittel:

Norges Banks svar på spørreskjema

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/00270-78

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Nordisk samarbeid - Memorandum of Understanding - MOU - Avskjermet

Dokumenttittel:

Update regarding signing of MoU

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02858-2

Dokumentdato:

16.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Banque de France

Sak:

LCH SA - Notater og avstemminger -2022

Dokumenttittel:

Norges Bank stemme 16.05.2022 LCH SA - Article 49 procedure - Equityclear: transition to VaR model

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/02470-1

Dokumentdato:

20.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet - Fra 2022

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 31.01.2022

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02470-2

Dokumentdato:

20.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet - Fra 2022

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 28.02.2022

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02470-3

Dokumentdato:

20.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet - Fra 2022

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 31.03.2022

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/01833-57

Dokumentdato:

19.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Test av å overføre data på boligportefølje som mulig pant - Manglende levering - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/02226-4

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Aktuartjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Aktuartjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 22/02226-5

Dokumentdato:

05.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Aktuartjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Aktuartjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 22/01894-2

Dokumentdato:

25.05.2022

Journaldato:

30.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Amortisert kost for pensjonsleverandører

Dokumenttittel:

Norges Banks høringssvar - Amortisert kost for pensjonsleverandører

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/02389-94

Dokumentdato:

22.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Service & Risk Meeting - June 2022 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/00148-5

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Danske Bank A/S

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dealer on AUPD

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/03083-3

Dokumentdato:

20.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Datatilsynet

Sak:

Hendelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Melding om avvik

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/02679-3

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte 02. og 16.06.2022

Dokumenttittel:

Tilsynsmøtet om NICS 02.06.2022 - Utkast til agenda til Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/05278-13

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - NewsPoint - administrasjon avtale

Dokumenttittel:

NewsPoint - Norges Bank - Tilgang - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/03108-1

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Financial Stability Board

Sak:

FSB RCG Europe - Møter 2022

Dokumenttittel:

FSB RCG Europe - Agenda - Mai 2022

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/02530-6

Dokumentdato:

24.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Dataanvendelse ved ny sentralbanklov (DANS) - RFP Pseudonymization

Dokumenttittel:

Tender - Pseudonymization Solution - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 21/02530-7

Dokumentdato:

24.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Dataanvendelse ved ny sentralbanklov (DANS) - RFP Pseudonymization

Dokumenttittel:

Tender - Pseudonymization Solution - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 21/02530-8

Dokumentdato:

24.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Dataanvendelse ved ny sentralbanklov (DANS) - RFP Pseudonymization

Dokumenttittel:

Tender - Pseudonymization Solution - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 21/02530-9

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Dataanvendelse ved ny sentralbanklov (DANS) - RFP Pseudonymization

Dokumenttittel:

Tender - Pseudonymization Solution - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Virksomhetskritiske Systemer


Dokumentnummer 16/01339-50

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet - FSA Denmark

Sak:

Resolution College - Danske Bank

Dokumenttittel:

Invitation for online Danske Bank Resolution College meeting - 02.06.2022

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01413-115

Dokumentdato:

25.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

NAV

Sak:

Eksperimentell testing av Digitale Sentralbank Penger (DSP) - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

Informasjon om mulig delprosjekt

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/01413-116

Dokumentdato:

25.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Accenture AS

Sak:

Eksperimentell testing av Digitale Sentralbank Penger (DSP) - Diverse korrespondanse med eksterne

Dokumenttittel:

Workshop-Global CBDC Development Update

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02661-21

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

State Street Bank GmbH

Sak:

Skjema og henvendelser Know Your Customer - Anti-Money Laundering (KYC/AML) tiltak hos andre institusjoner

Dokumenttittel:

Forespørsel State Street - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02661-22

Dokumentdato:

25.05.2022

Journaldato:

30.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

State Street Bank GmbH

Sak:

Skjema og henvendelser Know Your Customer - Anti-Money Laundering (KYC/AML) tiltak hos andre institusjoner

Dokumenttittel:

Svar på forespørsel State Street - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/03065-1

Dokumentdato:

20.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC-møte 30.05.2022 og Joint ATC/FSC-møte 01.06.2022

Dokumenttittel:

Agendaer til ATC-møte 30.5.2022 og Joint ATC/FSC-møte 01.06.2022

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/03314-7

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Testing etter TIBER-NO og deltakelse i "TIBER-NO-forum"

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/03314-8

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Testing etter TIBER-NO og deltakelse i "TIBER-NO-forum"

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/03314-9

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Testing etter TIBER-NO og deltakelse i "TIBER-NO-forum"

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/03314-11

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Testing etter TIBER-NO og deltakelse i "TIBER-NO-forum"

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/03314-12

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Testing etter TIBER-NO og deltakelse i "TIBER-NO-forum"

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/03314-13

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Testing etter TIBER-NO og deltakelse i "TIBER-NO-forum"

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/00941-9

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Randi Millman-Brown

Sak:

Eksterne henvendelser til biblioteket 2022

Dokumenttittel:

Norges Bank during WWII questions

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 22/03142-1

Dokumentdato:

25.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Finanstilsynet foreløpig tilsynsrapport fra IT-tilsyn hos DNB 2021

Dokumenttittel:

Foreløpig tilsynsrapport fra IT-tilsyn hos DNB

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00700-9

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Norges Banks kostnadsundersøkelse for 2020 - Offentlig sektor

Dokumenttittel:

Norges Bank undersøkelse av kostnader i betalingssystemet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00700-10

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Norges Banks kostnadsundersøkelse for 2020 - Offentlig sektor

Dokumenttittel:

Norges Bank undersøkelse av kostnader i betalingssystemet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00700-11

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

U

U Til:

NAV

Sak:

Norges Banks kostnadsundersøkelse for 2020 - Offentlig sektor

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse av kostnader i det norske betalingssystemet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00700-12

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Norges Banks kostnadsundersøkelse for 2020 - Offentlig sektor

Dokumenttittel:

Norges Bank undersøkelse av kostnader i betalingssystemet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00700-13

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

NAV

Sak:

Norges Banks kostnadsundersøkelse for 2020 - Offentlig sektor

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse av kostnader i det norske betalingssystemet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00700-14

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Norges Banks kostnadsundersøkelse for 2020 - Offentlig sektor

Dokumenttittel:

Norges Bank undersøkelse av kostnader i betalingssystemet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00700-15

Dokumentdato:

03.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Norges Banks kostnadsundersøkelse for 2020 - Offentlig sektor

Dokumenttittel:

Norges Bank undersøkelse av kostnader i betalingssystemet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/03145-1

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF's Annual Financial Access Survey (FAS) fra 2022

Dokumenttittel:

IMF's Financial Access Survey (FAS): 2022 Round

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/03147-1

Dokumentdato:

07.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03148-1

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03149-1

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03150-1

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03151-1

Dokumentdato:

11.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03152-1

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03153-1

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03154-1

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03155-1

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02135-9

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Voss Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Voss Sparebank

Dokumenttittel:

Voss Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/03022-3

Dokumentdato:

25.05.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Brev fra IMF om consent amendment to the PRGT instrument

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/03003-48

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Periodisk driftsrapportering for NICS (Norwegian Interbank Clearing System)

Dokumenttittel:

Periodisk rapportering NICS nr. 3 2022 - 10.03.-04.05.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/03160-1

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/AWG og MPAG - workshop 12.10.2022 Inflation and financial stability

Dokumenttittel:

Call for papers

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/03161-1

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03163-1

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03164-1

Dokumentdato:

28.04.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03166-1

Dokumentdato:

26.05.2022

Journaldato:

30.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver Pengepolitikk, Norges Bank - st. ref. 4528049250

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/03165-1

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03167-1

Dokumentdato:

11.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02679-4

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

NICS - Tilsynsmøte 02. og 16.06.2022

Dokumenttittel:

Tilsynsmøtet om NICS 02.06.2022 - Agenda sendt Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/03169-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02830-5

Dokumentdato:

25.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Fragment AS

Sak:

Nabovarsel - Kirkegata - Etablering bylivstiltak

Dokumenttittel:

Kirkegata - Skoggate - Bylivstiltak

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 22/02830-6

Dokumentdato:

25.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Fragment AS

Sak:

Nabovarsel - Kirkegata - Etablering bylivstiltak

Dokumenttittel:

Kirkegata - Skoggate - Bylivstiltak

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Projects

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 22/01661-4

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 22/02958-4

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 22/02191-4

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 22/02694-2

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

30.05.2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seksjonsleder Samfunnskritiske systemer MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4514973874

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/03314-17

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Testing etter TIBER-NO og deltakelse i "TIBER-NO-forum"

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/03170-4

Dokumentdato:

11.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering av verdipapirfondsandeler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering av fondsandeler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/03314-18

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Testing etter TIBER-NO og deltakelse i "TIBER-NO-forum"

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/02852-12

Dokumentdato:

25.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Avskjermet

Dokumenttittel:

Renewal Letter 2022 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02852-13

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Avskjermet

Dokumenttittel:

Renewal Letter 2022 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/03173-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03175-1

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02507-2

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Japan Rating & Investment Information, Inc.

Sak:

Statsgjeld - Rating Japan R&I 2022

Dokumenttittel:

Japan R&I: Announcement

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01909-2

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - PSS - Plattform for samfunnskritiske systemer - Avskjermet

Dokumenttittel:

Signerte endringsordre - PSS

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/03178-1

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02924-3

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Arkivverket

Sak:

Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet 2021 - 2022

Dokumenttittel:

Påminnelse - Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet 2022

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 22/03179-1

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03180-1

Dokumentdato:

22.04.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03170-6

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering av verdipapirfondsandeler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast til avtale om registerføring av deponerte verdipapirfondsandeler

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03183-1

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03184-1

Dokumentdato:

11.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03185-1

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01181-2

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Vedtak om opplysningsplikt - Årlig undersøkelse - Investeringer i utlandet

Dokumenttittel:

Vedtak opplysningsplikt - Årlig undersøkelse - Investeringer i utlandet 2022

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 22/03188-1

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

U

I Fra:

Sigmund Aas

Sak:

Innsynskrav - Sigmund Aas - Innsyn i sak 22/01414 Programmering av ERC-20/EVM prototype

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Sigmund Aas - Innsyn i sak 22/01414 Programmering av ERC-20/EVM prototype - Tildeling til Nahmii

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/03186-1

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03189-1

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02389-95

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Draft Agenda - Service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/03191-1

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03193-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03198-1

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03196-1

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03199-1

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03200-1

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03201-1

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03202-1

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03083-4

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Datatilsynet

Sak:

Hendelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Supplerende melding

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/03083-5

Dokumentdato:

24.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Hendelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Umiddelbar bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/03203-1

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

31.05.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03205-1

Dokumentdato:

20.04.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01339-51

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet - FSA Denmark

Sak:

Resolution College - Danske Bank

Dokumenttittel:

Presentations for the online Danske Bank Resolution College meeting - 02.06.2022

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/03188-2

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Sigmund Aas

Sak:

Innsynskrav - Sigmund Aas - Innsyn i sak 22/01414 Programmering av ERC-20/EVM prototype

Dokumenttittel:

Foreløpig svar - Innsyn i sak 22/01414 Programmering av ERC-20/EVM prototype - Tildeling til Nahmii

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/01154-7

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Datatilsynet

Sak:

Hendelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avslutning av sak - Melding om brudd på personopplysningssikkerheten

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/02701-2

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Norfund

Sak:

Kontoutskrifter - Tilskrivere - Statens Konsernkonto - SKK - fra 2022

Dokumenttittel:

Norfund - Henvendelse om kontoutskrift

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00124-7

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Bendik Tollefsen

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2022

Dokumenttittel:

Risikofri rente

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/03211-1

Dokumentdato:

29.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Bendik Tollefsen

Sak:

Spørsmål om risikofri rente

Dokumenttittel:

Spørsmål om beregning av risikofri rente

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/03211-2

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Bendik Tollefsen

Sak:

Spørsmål om risikofri rente

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål om risikofri rente

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/03207-1

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03212-1

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02348-214

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/02423-24

Dokumentdato:

24.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - European Central Counterparty N.V. - Euro CCP

Dokumenttittel:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP) - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/03214-1

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02818-3

Dokumentdato:

05.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 SR-Bank

Sak:

Avtale om kontohold NBO - SpareBank 1 SR-Bank ASA

Dokumenttittel:

Spørsmål om informasjonssikkerhet - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02818-4

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

U Til:

SpareBank 1 SR-Bank

Sak:

Avtale om kontohold NBO - SpareBank 1 SR-Bank ASA

Dokumenttittel:

Henvendelse om informasjonssikkerhet - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/03215-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01471-27

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00491-6

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03216-1

Dokumentdato:

30.04.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00095-16

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging 2022 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Monthly Report - May 2022 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/03174-1

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03218-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00482-4

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer - 2022

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - Opprettelse av fond - Midlertidig lånegaranti i forbindelse med krigen i Ukraina - Nærings- og fiskeridepartementet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/01434-6

Dokumentdato:

26.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00452-6

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Overvåking verdipapirsentralen vår 2022

Dokumenttittel:

Risikorapport ES-OSL juni 2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/03221-1

Dokumentdato:

20.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement - Krisehåndtering og beredskap NBA Security and Crisis Management - st. ref. 4525334769

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management


Dokumentnummer 22/02769-13

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

01.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Network Security Consultant - London

Dokumenttittel:

Message - Awarded Candidate withdrawn - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Technology - Security and Network Operation Center


Dokumentnummer 22/00890-46

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - New account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/02816-1

Dokumentdato:

14.04.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03182-1

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

02.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00869-4

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/03232-1

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02921-1

Dokumentdato:

07.04.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03236-1

Dokumentdato:

03.06.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Vurdering av gulv for risikovekting av boliglån og næringseiendomslån

Dokumenttittel:

Kopi av brev til Finanstilsynet - Vurdering av gulv for risikovekting av boliglån og næringseiendomslån

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/03238-1

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03239-1

Dokumentdato:

06.05.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03241-1

Dokumentdato:

16.05.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03243-1

Dokumentdato:

16.05.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02531-2

Dokumentdato:

03.06.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03237-1

Dokumentdato:

27.04.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03245-1

Dokumentdato:

16.05.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03244-1

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Tilsynsplan for 2022

Dokumenttittel:

Finansdepartementets innspill til representantskapets tilsynsplan 2022

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 22/02701-3

Dokumentdato:

03.06.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Norfund

Sak:

Kontoutskrifter - Tilskrivere - Statens Konsernkonto - SKK - fra 2022

Dokumenttittel:

Norfund - Korrespondanse om kontoutskrift

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01986-13

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Sak:

Sentralt totalforsvarsforum og Etatsforum for totalforsvaret 2021-2022

Dokumenttittel:

Graderte orienteringer - Sentralt totalforsvarsforum 04.-05.05.2022

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 20/01986-14

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Sak:

Sentralt totalforsvarsforum og Etatsforum for totalforsvaret 2021-2022

Dokumenttittel:

Ugraderte orienteringer - Sentralt totalforsvarsforum 04.-05.05.2022

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/03245-2

Dokumentdato:

16.05.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/00636-8

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Språkrådet

Sak:

Rapportering til Språkrådet om målbruk i Norges Bank

Dokumenttittel:

Rapportering om bruken av bokmål og nynorsk i 2021 – tilbakemelding

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 22/03246-1

Dokumentdato:

06.04.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03249-1

Dokumentdato:

18.05.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03250-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

03.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler