Norges Bank

Offentlig journal 10.12.2018 - 16.12.2018

Dokumentnummer 17/01024-2

Dokumentdato:

07.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A. Maintenance agreement 2017

Dokumenttittel:

Annex K - Norges Bank Business days calander 2018

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/01024-4

Dokumentdato:

07.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A. Maintenance agreement 2017

Dokumenttittel:

Annex F - Change request form 2017

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/00123-5

Dokumentdato:

05.04.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1448 Ventilasjon utskifting

Dokumenttittel:

1448 Ventilasjon Utskifting svarbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF Eiendom (EIE)

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)


Dokumentnummer 18/00123-6

Dokumentdato:

05.04.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1448 Ventilasjon utskifting

Dokumenttittel:

1448 Ventilasjon utskifting svarbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF Eiendom (EIE)

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)


Dokumentnummer 18/00123-7

Dokumentdato:

05.04.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1448 Ventilasjon utskifting

Dokumenttittel:

1448 Utskifting ventilasjon svarbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF Eiendom (EIE)

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)


Dokumentnummer 18/00123-8

Dokumentdato:

05.04.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - 1448 Ventilasjon utskifting

Dokumenttittel:

1448 Utskifting ventilasjon svarbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF Eiendom (EIE)

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)


Dokumentnummer 18/02115-1

Dokumentdato:

16.08.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

HR-jurist Norges Bank - st. ref. 3902589589

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 18/02215-2

Dokumentdato:

26.09.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/02316-2

Dokumentdato:

07.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - Lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

Dokumenttittel:

Høring - Lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union - Ingen merknader

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02539-2

Dokumentdato:

14.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - om långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert folkefinansiering

Dokumenttittel:

Høringssvar - Høring - Om långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert folkefinansiering

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00980-8

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02685-2

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Styret i Bankenes sikringsfond

Dokumenttittel:

Forslag til medlemmer til styret for Bankenes sikringsfond

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 18/01313-19

Dokumentdato:

07.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandGro HagemannAanund HyllandChristine Myrvang

Sak:

Rådgivende komité for minnemynter

Dokumenttittel:

Rådgivende komite - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02823-1

Dokumentdato:

03.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Erik Fosland

Sak:

Avtale - Bistand på arrangement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Bistand på arrangement - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02823-2

Dokumentdato:

04.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Bistand på arrangement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02824-1

Dokumentdato:

26.11.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02825-1

Dokumentdato:

23.11.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02729-13

Dokumentdato:

07.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

KLP Kapitalforvaltning AS

Sak:

Informasjonsinnhenting - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjonsinnhenting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/02729-14

Dokumentdato:

07.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Sparebanken Sør

Sak:

Informasjonsinnhenting - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjonsinnhenting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/01313-20

Dokumentdato:

07.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Håkon Roland

Sak:

Rådgivende komité for minnemynter

Dokumenttittel:

Rådgivende komite - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/04082-3

Dokumentdato:

23.05.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Tjeneste for sikkerhetsmessig monitorering og hendelseshåndtering - Mnemonic AS

Dokumenttittel:

Oppdatert databehandleravtale - GDPR for MSSP

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 14/01811-33

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Prisliste - Tjenester for staten - Kontohold for staten - SKK - Statsgjeldsforvaltningen

Dokumenttittel:

Priser for Norges Banks kontohold for staten fra 2020

Saksansvarlig:

KF ØR Financial Reporting

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 18/00098-3

Dokumentdato:

04.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Hovedstyrets styringsdokumenter

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Hovedstyrets prinsipper for risikostyring

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 16/00441-14

Dokumentdato:

07.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ny seddelserie - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03411-3

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - endring av utskriftsfrekvens kontoutskrifter -

Dokumenttittel:

Kontoutdrag for Justis- og beredskapsdepartementet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02833-1

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høyring - Forslag om at det ikkje skal reknast renter på restskatt som skattytaren betaler innan 31. mai i skattefastsettingsåret - Avskjermet

Dokumenttittel:

Høyring - Forslag om at det ikkje skal reknast renter på restskatt som skattytaren betaler innan 31. mai i skattefastsettingsåret

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 18/02834-1

Dokumentdato:

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Bistand på arrangement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Bistand ved arrangement - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02687-2

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/01747-7

Dokumentdato:

28.11.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Danske Bank, Trondheim

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Danske Bank

Dokumenttittel:

Danske Bank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02683-1

Dokumentdato:

28.11.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

U

U Til:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS)

Dokumenttittel:

NGFS application letter from Governor Olsen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 16/01819-5

Dokumentdato:

29.11.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Melhus Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Melhus Sparebank

Dokumenttittel:

Melhus Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/00007-140

Dokumentdato:

29.11.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00007-141

Dokumentdato:

03.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00007-142

Dokumentdato:

03.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00007-143

Dokumentdato:

04.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00007-144

Dokumentdato:

04.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00007-145

Dokumentdato:

04.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00007-146

Dokumentdato:

06.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00007-147

Dokumentdato:

06.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/03411-4

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - endring av utskriftsfrekvens kontoutskrifter -

Dokumenttittel:

Kontoutdrag for Justis- og beredskapsdepartementet - Behov for e-postadresse

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/00007-148

Dokumentdato:

30.11.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00009-111

Dokumentdato:

30.11.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Nordisk-Baltisk Valgkrets - International Monetary Fund

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00009-112

Dokumentdato:

06.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Nordisk-Baltisk Valgkrets - International Monetary Fund

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00009-113

Dokumentdato:

07.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00009-114

Dokumentdato:

07.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00009-115

Dokumentdato:

04.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00008-55

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

UtenriksdepartementetInternational Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00008-56

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00008-57

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00058-11

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

10.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Kvartalsmøter FIN 2018

Dokumenttittel:

Møte 10.12.2018 - Referat

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 18/01302-10

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02650-3

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02655-2

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/01811-34

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Prisliste - Tjenester for staten - Kontohold for staten - SKK - Statsgjeldsforvaltningen

Dokumenttittel:

Statsgjeld - Forslag til kostnadsramme for 2020

Saksansvarlig:

KF ØR Financial Reporting

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 15/02971-8

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02684-2

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02689-2

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02688-2

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02700-2

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02710-2

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/01290-4

Dokumentdato:

03.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - årsmøtemiddag - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse av avtale for arrangement - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 16/01290-5

Dokumentdato:

03.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - årsmøtemiddag - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet forlengelse av avtale for arrangement - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02840-1

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/01881-6

Dokumentdato:

30.11.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Skue Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skue Sparebank

Dokumenttittel:

Skue Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01881-7

Dokumentdato:

30.11.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Skue Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skue Sparebank

Dokumenttittel:

Skue Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/02806-12

Dokumentdato:

29.11.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Skue Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Skue Sparebank

Dokumenttittel:

Skue Sparebank - Kontaktskjema for NBO og SIL

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02767-2

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav NBIM

Dokumenttittel:

Svar på innsynskrav NBIM

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 16/01746-9

Dokumentdato:

15.11.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Cultura Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Cultura Sparebank

Dokumenttittel:

Cultura Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02816-1

Dokumentdato:

07.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Figuroppdateringer til Finansdepartementet 2018

Dokumenttittel:

07.12.2018 - Oppdaterte figurer til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 18/02816-2

Dokumentdato:

05.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Figuroppdateringer til Finansdepartementet 2018

Dokumenttittel:

05.12.2018 - Forespørsel om oppdatering av figurer fra Finansdepartementet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 15/02745-6

Dokumentdato:

15.11.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Cultura Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Cultura Sparebank

Dokumenttittel:

Cultura Sparebank - Kontaktskjema for NBO og SIL

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02598-7

Dokumentdato:

26.11.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Seddel med ukjent serienummer på auksjon

Dokumenttittel:

Brev fra politiet om henleggelse

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02816-3

Dokumentdato:

22.10.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Figuroppdateringer til Finansdepartementet 2018

Dokumenttittel:

22.10.2018 - Forespørsel om oppdatering av figurer fra Finansdepartementet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 18/02816-4

Dokumentdato:

22.10.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Figuroppdateringer til Finansdepartementet 2018

Dokumenttittel:

22.10.2018 - Oppdaterte figurer til finansdepartementet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 18/02816-5

Dokumentdato:

12.09.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Figuroppdateringer til Finansdepartementet 2018

Dokumenttittel:

12.09.2018 - Forespørsel om oppdatering av figurer fra Finansdepartementet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 18/02816-6

Dokumentdato:

17.09.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Figuroppdateringer til Finansdepartementet 2018

Dokumenttittel:

17.09.2018 - Oppdaterte figurer til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 18/02816-7

Dokumentdato:

10.08.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Figuroppdateringer til Finansdepartementet 2018

Dokumenttittel:

10.08.2018 - Oppdaterte figurer til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 18/02816-8

Dokumentdato:

18.06.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Figuroppdateringer til Finansdepartementet 2018

Dokumenttittel:

18.06.2018 - Oppdaterte figurer til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 18/02816-9

Dokumentdato:

26.04.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Figuroppdateringer til Finansdepartementet 2018

Dokumenttittel:

26.04.2018 - Oppdaterte figurer til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 18/02816-10

Dokumentdato:

07.03.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Figuroppdateringer til Finansdepartementet 2018

Dokumenttittel:

07.03.2018 - Oppdaterte figurer til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 18/02816-11

Dokumentdato:

19.01.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Figuroppdateringer til Finansdepartementet 2018

Dokumenttittel:

19.01.2018 - Oppdaterte figurer til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 16/02096-6

Dokumentdato:

04.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Sør

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Sør

Dokumenttittel:

Sparebanken Sør - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/02826-8

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Sparebanken Sogn og Fjordane

Dokumenttittel:

ID - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01717-6

Dokumentdato:

07.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Aasen Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Aasen Sparebank

Dokumenttittel:

Aasen Sparebank - Ny bruker - Sletting av bruker - NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02845-1

Dokumentdato:

22.11.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Prosjektansvarlig - Eiendom KF Eiendom og service, Norges Bank - st. ref. 3985455224

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

KF Eiendom (EIE)

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)


Dokumentnummer 18/02809-1

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - sammensetning av utvalg og råd

Dokumenttittel:

Tilbud 1 - Sammensetning av utvalg og råd - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 18/02729-15

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sak:

Informasjonsinnhenting - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank informasjonsinnhenting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/01302-11

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/01302-12

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02729-16

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Sparebanken Vest Bergen

Sak:

Informasjonsinnhenting - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank informasjonsinnhenting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/02729-17

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

Informasjonsinnhenting - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank informasjonsinnhenting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/01302-13

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02729-18

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Informasjonsinnhenting - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank informasjonsinnhenting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/01232-2

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Møbler til Rådhusgaten - engangskjøp - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avklaring - Avtale på engangskjøp av møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 16/00026-7

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse helseforetak - brev

Dokumenttittel:

Flytende rente for de regionale helseforetakenes lån gjeldende fra 01.01.2019

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 16/01414-4

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse kontolån - brev

Dokumenttittel:

Flytende rente for kontolånsgruppe 1 gjeldende fra 01.01.2019 - Kopi av brev

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 17/01851-3

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Samferdselsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse Svinesundforbindelsen - brev

Dokumenttittel:

Flytende renter for Svinesundforbindelsen AS gjeldende fra 01.01.2019

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 17/02683-3

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Bane NOR SF

Sak:

Rentefastsettelse Bane Nor - brev

Dokumenttittel:

Flytende rente for lån til Bane NOR SF gjeldende fra 1.1.2019

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 15/02790-7

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Odal Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Odal Sparebank

Dokumenttittel:

Odal Sparebank - ID - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 18/00169-37

Dokumentdato:

30.11.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2018

Dokumenttittel:

Valutatransaksjonar i desember 2018

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 18/00169-38

Dokumentdato:

04.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2018

Dokumenttittel:

Markedsoperasjoner ved kvartals- og årsslutt

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 18/00169-39

Dokumentdato:

04.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2018

Dokumenttittel:

Regionalt nettverk - Fortsatt gode vekstutsikter

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 18/00738-24

Dokumentdato:

21.11.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Santander Consumer Bank AS

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2018

Dokumenttittel:

Anmodning om engasjementsbekreftelse - Santander Consumer Bank AS pr. 31.12.2018

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02729-19

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

SpareBank 1 SR-BankSpareBank 1 Boligkreditt

Sak:

Informasjonsinnhenting - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank informasjonsinnhenting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/01460-88

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/01988-5

Dokumentdato:

10.08.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Grunnrett

Sak:

Innhenting av grunnrett - Vindåsen - Tjøme

Dokumenttittel:

Tilleggsopplysning - Innhenting av grunnrett Tjøme2 #45. - Norges Bank

Saksansvarlig:

KF Eiendom (EIE)

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)


Dokumentnummer 18/00738-25

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2018

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning - KLP Banken AS

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02744-2

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02746-2

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/02955-28

Dokumentdato:

20.09.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse for august 2018 - Tillegg

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/02955-29

Dokumentdato:

23.11.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse for oktober 2018

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/02955-30

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse for november 2018

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 18/02806-2

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/01534-61

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat om rapportering / forsikring - Skriftlig klarering - Frist 17.12.2018

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02729-20

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

11.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

SpareBank 1 SR-Bank

Sak:

Informasjonsinnhenting - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank informasjonsinnhenting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/01884-15

Dokumentdato:

22.10.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02116-14

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

DiffIT-prosjekt

Dokumenttittel:

DiFFIT - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02847-1

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02848-1

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/00059-191

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

The Central Bank of Hungary

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2018

Dokumenttittel:

Invitation - Lamfalussy Lectures Conference and Gala 2019

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 18/00059-192

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Central Bank of Chile

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2018

Dokumenttittel:

Invitation - XXIII Annual Conference of the Central Bank of Chile on 22-23 July 2019 / IMF Economic Review Conference on 24-25 July 2019

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 18/00738-26

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2018

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning - Trøgstad Sparebank pr. 31.12.2018

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/03877-23

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

HR Prosjekt AS

Sak:

Rammeavtale prosjektledelse og byggeledelse - HR-Prosjekt AS

Dokumenttittel:

Avrop - Oppdragsavtale - PL/BL og byggherrens representant - HR Prosjekt - ABU

Saksansvarlig:

KF Eiendom (EIE)

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)


Dokumentnummer 16/01780-8

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Haugesund Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Haugesund Sparebank

Dokumenttittel:

Haugesund Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02485-4

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Kunnskapsdepartementet

Sak:

Kommunikasjon med eksterne relasjoner og samarbeidspartnere kunnskapssenteret

Dokumenttittel:

Henvendelse til Jan Tore Sanner vedrørende kunnskapssenteret

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02485-5

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

U

U Til:

AksjeNorge

Sak:

Kommunikasjon med eksterne relasjoner og samarbeidspartnere kunnskapssenteret

Dokumenttittel:

Makrokonkurransen 2019 - Forslag til oppgaver - Innspill

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/01923-10

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Randi Millman-Brown

Sak:

Henvendelser fra eksterne om informasjon og dokumentasjon fra eldre arkiver

Dokumenttittel:

Information regarding visiting and working with the archives - Tor Einar Jensen

Saksansvarlig:

KF Informasjonsstyring og -forvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsstyring og -forvaltning


Dokumentnummer 16/02388-38

Dokumentdato:

28.11.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Utkast referat - Servicemøte - SIA - IBO - 05.11.2018

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02388-39

Dokumentdato:

05.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Utkast til referat - Kommentarer fra SIA - Servicemøte SIA IBO - 05.11.2018

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 18/02835-3

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20181217 Auksjon av NTB 12/2019

Dokumenttittel:

Anbudsinnbydelser

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 17/01781-1

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oslo Byggentreprenør

Sak:

1437 Rådhusgaten 10/12 - Kontrakt

Dokumenttittel:

1437 Rådhusgaten 10/12 - Kontrakt - Oslo Byggentreprenør

Saksansvarlig:

KF Eiendom (EIE)

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)


Dokumentnummer 17/01781-2

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oslo Byggentreprenør

Sak:

1437 Rådhusgaten 10/12 - Kontrakt

Dokumenttittel:

1437 Rådhusgaten 10/12 - Bankgaranti - Oslo Byggentreprenør

Saksansvarlig:

KF Eiendom (EIE)

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)


Dokumentnummer 18/02774-1

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse innkjøp av konsulenttjenester EB strategi

Dokumenttittel:

Tilbud 1 - Minikonkurranse - Innkjøp av konsulenttjenester EB strategi - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 18/02774-2

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse innkjøp av konsulenttjenester EB strategi

Dokumenttittel:

Tilbud 2 - Minikonkurranse - Innkjøp av konsulenttjenester EB strategi - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 18/02774-3

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse innkjøp av konsulenttjenester EB strategi

Dokumenttittel:

Tilbud 3 - Minikonkurranse - Innkjøp av konsulenttjenester EB strategi - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 18/02867-1

Dokumentdato:

29.10.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Ansvarlig Servicesenter, Facility Services KF Eiendom og service - st. ref. 3968932751

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02867-2

Dokumentdato:

26.10.2017

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansvarlig Servicesenter, Facility Services KF Eiendom og service - st. ref. 3968932751

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ansvarlig Servicesenter, Facility Services - st. ref. (3968932751) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02867-3

Dokumentdato:

22.01.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansvarlig Servicesenter, Facility Services KF Eiendom og service - st. ref. 3968932751

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ansvarlig Servicesenter, Facility Services - st. ref. (3968932751) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02867-4

Dokumentdato:

22.01.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansvarlig Servicesenter, Facility Services KF Eiendom og service - st. ref. 3968932751

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ansvarlig Servicesenter, Facility Services - st. ref. (3968932751) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02867-5

Dokumentdato:

22.01.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansvarlig Servicesenter, Facility Services KF Eiendom og service - st. ref. 3968932751

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ansvarlig Servicesenter, Facility Services - st. ref. (3968932751) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02867-6

Dokumentdato:

22.01.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansvarlig Servicesenter, Facility Services KF Eiendom og service - st. ref. 3968932751

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ansvarlig Servicesenter, Facility Services - st. ref. (3968932751) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02867-7

Dokumentdato:

22.01.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansvarlig Servicesenter, Facility Services KF Eiendom og service - st. ref. 3968932751

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ansvarlig Servicesenter, Facility Services - st. ref. (3968932751) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02867-8

Dokumentdato:

22.01.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansvarlig Servicesenter, Facility Services KF Eiendom og service - st. ref. 3968932751

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ansvarlig Servicesenter, Facility Services - st. ref. (3968932751) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02867-9

Dokumentdato:

19.11.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansvarlig Servicesenter, Facility Services KF Eiendom og service - st. ref. 3968932751

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Ansvarlig Servicesenter, Facility Services - st. ref. (3968932751) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02867-10

Dokumentdato:

19.11.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansvarlig Servicesenter, Facility Services KF Eiendom og service - st. ref. 3968932751

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ansvarlig Servicesenter, Facility Services - st. ref. (3968932751) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02867-11

Dokumentdato:

19.11.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansvarlig Servicesenter, Facility Services KF Eiendom og service - st. ref. 3968932751

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ansvarlig Servicesenter, Facility Services - st. ref. (3968932751) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02867-12

Dokumentdato:

19.11.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansvarlig Servicesenter, Facility Services KF Eiendom og service - st. ref. 3968932751

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ansvarlig Servicesenter, Facility Services - st. ref. (3968932751) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 18/02867-13

Dokumentdato:

19.11.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansvarlig Servicesenter, Facility Services KF Eiendom og service - st. ref. 3968932751

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ansvarlig Servicesenter, Facility Services - st. ref. (3968932751) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01476-15

Dokumentdato:

06.11.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02115-14

Dokumentdato:

04.12.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

HR-jurist Norges Bank - st. ref. 3902589589

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 18/02584-4

Dokumentdato:

06.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/00738-27

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2018

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning - Statens Direkte Økonomiske Engasjement Sdøe pr. 31.12.2018

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02584-5

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02635-7

Dokumentdato:

30.11.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Økonom - Avdeling for Pengepolitikk PPO Pengepolitikk og analyse - st. ref. 3964291800

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Politikk og Analyse

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 17/02820-5

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02872-1

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/02872-2

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/02192-12

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Swedbank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Swedbank

Dokumenttittel:

Swedbank Norge - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02835-4

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20181217 Auksjon av NTB 12/2019

Dokumenttittel:

Kontroll av Statskasseveksel - NST 45 - NO0010839566

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 18/01802-2

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

NOKAS Oslo

Sak:

Kontrollbesøk NOKAS Oslo 20.6.2018

Dokumenttittel:

Kontroll av Nokas privatdepot Oslo - Bekreftelse på endring av rutiner

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02779-2

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/00007-149

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00007-150

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00007-151

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00007-152

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00007-153

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00008-58

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/02872-3

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00009-116

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/02876-1

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

12.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Rapport fra utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi

Dokumenttittel:

Høring - Rapport fra utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 16/03213-10

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Oslo Børs 2017-

Dokumenttittel:

Produkter fra Oslo Børs - Oppsigelse

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 18/02780-2

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02820-1

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASASkandinaviska Enskilda Banken AB - SEB NorgeNordea Bank NorgeDanske Bank Norge

Sak:

Statsgjeld - primærhandlere 2019

Dokumenttittel:

PH-avtaler for 2019

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 14/01534-62

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat om rapportering / forsikring - Skriftlig klarering - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02116-15

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

DiffIT-prosjekt

Dokumenttittel:

DiFFIT - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/00638-2

Dokumentdato:

13.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale gartnertjeneste 2015

Dokumenttittel:

Oppsigelse av avtale - Gartnertjenester - Skjøtsel av vegetasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF Eiendom (EIE)

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 16/01773-8

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Grong Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Grong Sparebank

Dokumenttittel:

Grong Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/03213-11

Dokumentdato:

14.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Oslo Børs 2017-

Dokumenttittel:

Produkter fra Oslo Børs - Oppsigelse

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 18/02873-1

Dokumentdato:

19.01.2016

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I

Dokumenttittel:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I - Invitation to participate in the tender process

Saksansvarlig:

NBIM Human Resources

Saksbehandler:

NBIM Corporate Management - Corporate Planning


Dokumentnummer 17/00980-9

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02873-2

Dokumentdato:

16.03.2016

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I

Dokumenttittel:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I - Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Human Resources

Saksbehandler:

NBIM Human Resources - Office Management


Dokumentnummer 18/02601-3

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Joint Vienna Institute (JVI)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/02873-3

Dokumentdato:

16.03.2016

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I

Dokumenttittel:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I - Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Human Resources

Saksbehandler:

NBIM Human Resources - Office Management


Dokumentnummer 18/02873-4

Dokumentdato:

16.03.2016

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I

Dokumenttittel:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I - Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Human Resources

Saksbehandler:

NBIM Human Resources - Office Management


Dokumentnummer 17/01316-4

Dokumentdato:

13.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/00738-28

Dokumentdato:

13.12.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

KPMG

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2018

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning - Askim & Spydeberg Sparebank pr. 31.12.2018

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02551-2

Dokumentdato:

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Statens vegvesen

Sak:

Eu-kontroll - Kjøretøykontroll

Dokumenttittel:

Kontrollattest - Internasjonalt godkjenningsbevis for periodisk kjøretøykontroll

Saksansvarlig:

KF SIB Operativ sikkerhet

Saksbehandler:

KF SIB Operativ sikkerhet


Dokumentnummer 18/02873-5

Dokumentdato:

11.04.2016

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I

Dokumenttittel:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I - Non-Disclosure Agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Human Resources

Saksbehandler:

NBIM Corporate Management - Legal and Tax


Dokumentnummer 18/02755-1

Dokumentdato:

04.10.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale vinduer - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Levering og montering av vinduer - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF Eiendom (EIE)

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)


Dokumentnummer 18/02873-6

Dokumentdato:

11.04.2016

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I

Dokumenttittel:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I - Non-Disclosure Agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Human Resources

Saksbehandler:

NBIM Corporate Management - Legal and Tax


Dokumentnummer 16/02137-5

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

YA Bank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - YA Bank

Dokumenttittel:

YA Bank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02137-6

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

YA Bank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - YA Bank

Dokumenttittel:

YA Bank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02835-5

Dokumentdato:

13.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20181217 Auksjon av NTB 12/2019

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 45

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 18/02873-7

Dokumentdato:

11.04.2016

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I

Dokumenttittel:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I - Non-Disclosure Agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Human Resources

Saksbehandler:

NBIM Corporate Management - Legal and Tax


Dokumentnummer 18/02683-2

Dokumentdato:

11.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS)

Dokumenttittel:

Official acceptance from NGFS - NGFS application letter from Governor Olsen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 18/02873-8

Dokumentdato:

22.02.2016

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I

Dokumenttittel:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I - Questions and Answers

Saksansvarlig:

NBIM Human Resources

Saksbehandler:

NBIM Corporate Management - Corporate Planning


Dokumentnummer 18/02835-6

Dokumentdato:

13.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20181217 Auksjon av NTB 12/2019

Dokumenttittel:

Svar - Børsnotering NST 45

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 18/02873-9

Dokumentdato:

18.03.2016

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I

Dokumenttittel:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I - Notification of Award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Human Resources

Saksbehandler:

NBIM Corporate Management - Corporate Planning


Dokumentnummer 18/02873-10

Dokumentdato:

18.03.2016

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I

Dokumenttittel:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I - Notification of Award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Human Resources

Saksbehandler:

NBIM Corporate Management - Corporate Planning


Dokumentnummer 14/02058-80

Dokumentdato:

06.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Sparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)

Sak:

Kontokoblingsskjema 2017 - 2018 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom De nasjonale forskningsetiske komiteene og SpareBank1 Østlandet - Statens Konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02873-11

Dokumentdato:

18.03.2016

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I

Dokumenttittel:

Tender - New York Office Project Architect - Phase I - Notification of Award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Human Resources

Saksbehandler:

NBIM Corporate Management - Corporate Planning


Dokumentnummer 14/02058-81

Dokumentdato:

10.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Sparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)

Sak:

Kontokoblingsskjema 2017 - 2018 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom De nasjonale forskningsetiske komiteene og SpareBank1 Østlandet - Statens Konsernkonto - SKK - Svar til bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/02904-113

Dokumentdato:

29.11.2018

Journaldato:

13.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/00059-193

Dokumentdato:

06.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Norsk Hydro ASA

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2018

Dokumenttittel:

Invitasjon til Hydros Nyttårskonsert 2019

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 18/02872-4

Dokumentdato:

13.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Ministry of Finance - Finland - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/02872-5

Dokumentdato:

13.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/02872-6

Dokumentdato:

13.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/02872-7

Dokumentdato:

13.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/02872-8

Dokumentdato:

13.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/02872-9

Dokumentdato:

13.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/02872-10

Dokumentdato:

13.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/00059-194

Dokumentdato:

13.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Norsk Hydro ASA

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2018

Dokumenttittel:

Svar på invitasjon til Hydros Nyttårskonsert 2019

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 15/03239-4

Dokumentdato:

14.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

U Til:

Datatilsynet

Sak:

Data Protection Officer (Personvernombud)

Dokumenttittel:

Svarskjema - Brevkontroll - Personvernombud i offentlig sektor

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM Corporate Management - Legal and Tax


Dokumentnummer 16/02776-6

Dokumentdato:

12.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/02927-7

Dokumentdato:

14.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01006-5

Dokumentdato:

14.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 18/02886-2

Dokumentdato:

12.11.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - HRM System

Dokumenttittel:

Tender - HRM System - Invitation to participate in the tender process

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Human Resources

Saksbehandler:

NBIM Corporate Management - Corporate Planning


Dokumentnummer 18/02888-1

Dokumentdato:

14.12.2018

Journaldato:

14.12.2018

Gradering:

U

I Fra:

Oslo by steinerskole

Sak:

Bruk av Bankplassen til performancefestival

Dokumenttittel:

Søknad om bruk av Bankplassen til performancefestival

Saksansvarlig:

KF Eiendom (EIE)

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)