Norges Bank

Offentlig journal 12.06.2017 - 18.06.2017

Dokumentnummer 15/00964-1

Dokumentdato:

18.08.2015

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Tjøme Vaktmesterservice Ove Reidar Selvig

Sak:

Avtale Tilsyns- og vaktmestertjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale Tilsyns- og vaktmestertjenester Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 15/03851-1

Dokumentdato:

22.10.2015

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Federal Reserve Bank of New York

Sak:

Endring av samarbeidsprotokollen for CLS

Dokumenttittel:

Svar til Federal Reserve NY om endring av CLS samarbeidsavtale

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 15/04219-2

Dokumentdato:

22.12.2015

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Statsgjeld - Primærhandlere 2016

Dokumenttittel:

Primærhandlere i norske statspapirer - 2016

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 15/04219-3

Dokumentdato:

22.12.2015

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Primærhandlere 2016

Dokumenttittel:

Primærhandlere i norske statspapirer - 2016

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/00118-1

Dokumentdato:

11.01.2016

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

NICS Operatørkontor

Sak:

NICS Operatørkontor - forespørsel om data over enkeltbetalinger (SWIFT MT103)

Dokumenttittel:

Forespørsel om data over enkeltbetalinger

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/00618-1

Dokumentdato:

03.03.2016

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Renteobservasjoner statlige låneordninger - avtale med FIN

Dokumenttittel:

160304 Avtale statlige låneordninger - FIN for undertegning

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/01762-1

Dokumentdato:

30.06.2016

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Omsetning i norsk finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Omsetning i norsk finansiell infrastruktur

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/01457-3

Dokumentdato:

18.08.2016

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

SIX x-clear AG

Sak:

Overvåkingsmøte med SIX - Sommeren 2016

Dokumenttittel:

Minutes of the oversight meeting with SIX x-clear 29th of June 2016

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 15/00215-8

Dokumentdato:

24.08.2016

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Bank of England

Sak:

LCH - Clearnet og samarbeid med Bank of England

Dokumenttittel:

Terms of Reference Governing the Operation of the Framework Arrangement for the Multilateral Regulatory, Supervisory and Oversight Cooperation Arrangement for LCH.Clearnet Ltd ("the Terms") BIS

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/02452-1

Dokumentdato:

30.09.2016

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Brev til bankene om å rapportere interbanklån i august 2015

Dokumenttittel:

Forespørsel om opplysninger om interbanklån i august 2015

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/02452-2

Dokumentdato:

30.09.2016

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Bank 1 Oslo Akershus AS

Sak:

Brev til bankene om å rapportere interbanklån i august 2015

Dokumenttittel:

Forespørsel om opplysninger om interbanklån i august 2015

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/02662-1

Dokumentdato:

10.10.2016

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

DNB ASA

Sak:

DNB - Oppgjørsbanksystem - Tilsynsmøte 17.10.2016

Dokumenttittel:

Dagsorden

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/02452-22

Dokumentdato:

10.10.2016

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Citibank Europe plc, Norway Branch

Sak:

Brev til bankene om å rapportere interbanklån i august 2015

Dokumenttittel:

Request for informatio regarding liquidity operations in NOK in August 2015

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/02452-23

Dokumentdato:

10.10.2016

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch

Sak:

Brev til bankene om å rapportere interbanklån i august 2015

Dokumenttittel:

Request for information regarding liquidity operations in NOK in August 2015

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/03206-7

Dokumentdato:

22.12.2016

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Statsgjeld - primærhandlere 2017

Dokumenttittel:

Primærhandlere i norske statspapirer 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00383-10

Dokumentdato:

15.02.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Politiets utlendingsenhet

Sak:

Underretning om utleggelsespant i enkle krav til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20

Dokumenttittel:

Utleggsforretninger, Namsfogden i Oslo / Namsbok T2016-358778,

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00383-11

Dokumentdato:

16.02.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Namsfogden i Oslo

Sak:

Underretning om utleggelsespant i enkle krav til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20

Dokumenttittel:

Utleggsforretninger, Namsfogden i Oslo / Namsbok T2016 - 358778, 358768, 358793, 358751, 358780, 358774, 358782, 358764 og 358769

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01300-1

Dokumentdato:

20.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avtale teknisk bistand FCB-konferanse Juni 2017

Dokumenttittel:

Tilbud - teknisk bistand FCB-konferanse - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01300-2

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avtale teknisk bistand FCB-konferanse Juni 2017

Dokumenttittel:

Tilbud - teknisk bistand FCB-konferanse - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01300-3

Dokumentdato:

24.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avtale teknisk bistand FCB-konferanse Juni 2017

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - teknisk bistand FCB-konferanse - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01300-4

Dokumentdato:

24.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avtale teknisk bistand FCB-konferanse Juni 2017

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - teknisk bistand FCB-konferanse - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01302-1

Dokumentdato:

31.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Joker AS

Sak:

Avtale - Teknisk bistand FCB-konferanse Juni 2017 - Joker

Dokumenttittel:

Avtale - Teknisk bistand FCB-konferanse Juni 2017 - Joker

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01304-1

Dokumentdato:

19.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Joker AS

Sak:

Avtale - Teknisk bistand arrangement - Joker

Dokumenttittel:

Avtale - Teknisk bistand arrangement - Joker

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01306-1

Dokumentdato:

18.05.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Konferanse om cybersecurity 21. november i København arrangert av nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Letter to Norges Bank from Nationalbanken to organize a conference on cybersecurity in Copenhagen in November 2017

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01306-2

Dokumentdato:

24.05.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Konferanse om cybersecurity 21. november i København arrangert av nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Svar fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01306-3

Dokumentdato:

26.05.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

Konferanse om cybersecurity 21. november i København arrangert av nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Reply from Sedlabanki to Nationalbanken on invitation to cohost confrence on cybersecurity in Copenhagen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01306-4

Dokumentdato:

26.05.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Konferanse om cybersecurity 21. november i København arrangert av nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Reply from Riksbanken to Nationalbanken on invitation to cohost confrence on cybersecurity in Copenhagen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01303-1

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Nordisk møte om cybersecurity i Nationalbanken 29.-30. mai

Dokumenttittel:

Agenda for Nordic meeting on cybersecruity, May 2017

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01309-1

Dokumentdato:

06.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

CIRCABC

Sak:

Koordinering av statistikkhenvendelser

Dokumenttittel:

CIRCABC - upload document: Draft agenda for the CMFB plenary of 29-30 June 2017

Saksansvarlig:

MB Data Management

Saksbehandler:

MB Data Management


Dokumentnummer 17/01374-1

Dokumentdato:

07.03.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Avtale SSB - Databehandleravtalen

Dokumenttittel:

Signert avtale for 2017 med SSB

Saksansvarlig:

MB Data Management

Saksbehandler:

MB Data Management


Dokumentnummer 17/01311-1

Dokumentdato:

14.03.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

CLS Bank

Sak:

Korrespondanse med CLS om endring av betalingssystemloven og krisehåndteringsdirektivet

Dokumenttittel:

CLS/ SFD-related ramifications for Norwegian Settlement Members/request for conversation later this week

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01311-2

Dokumentdato:

21.03.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

CLS Bank

Sak:

Korrespondanse med CLS om endring av betalingssystemloven og krisehåndteringsdirektivet

Dokumenttittel:

CLS/ SFD-related ramifications for Norway/ documentation

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01311-3

Dokumentdato:

10.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

CLS Bank

Sak:

Korrespondanse med CLS om endring av betalingssystemloven og krisehåndteringsdirektivet

Dokumenttittel:

FW: CLS/ SFD-related ramifications for Norway/ proposed Recital 7 language

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01311-4

Dokumentdato:

10.05.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

CLS Bank

Sak:

Korrespondanse med CLS om endring av betalingssystemloven og krisehåndteringsdirektivet

Dokumenttittel:

RE: CLS/ SFD-related ramifications for Norway/ proposed Recital 7 language

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01311-5

Dokumentdato:

01.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

CLS Bank

Sak:

Korrespondanse med CLS om endring av betalingssystemloven og krisehåndteringsdirektivet

Dokumenttittel:

FW: CLS/ SFD-related ramifications for Norway/ proposed BRRD-related amendments

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01311-6

Dokumentdato:

02.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

CLS Bank

Sak:

Korrespondanse med CLS om endring av betalingssystemloven og krisehåndteringsdirektivet

Dokumenttittel:

RE: CLS/ SFD-related ramifications for Norway/ proposed BRRD-related amendments

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01303-2

Dokumentdato:

16.03.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Nordisk møte om cybersecurity i Nationalbanken 29.-30. mai

Dokumenttittel:

Invitation to cooperate on cybersecurity issues

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01303-3

Dokumentdato:

17.03.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Nordisk møte om cybersecurity i Nationalbanken 29.-30. mai

Dokumenttittel:

RE: Nordic cooperation on cybersecurity issues

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/00966-1

Dokumentdato:

27.04.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Designmanual og konvoluttprøver - Trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00966-2

Dokumentdato:

27.04.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Designmanual og konvoluttprøver - Trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00966-3

Dokumentdato:

08.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Ny oversendelse: Designmanual og konvoluttprøver - Trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00966-4

Dokumentdato:

11.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Designmanual og konvoluttprøver - Trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01313-1

Dokumentdato:

15.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Francois Sibbald

Sak:

Avtale - Oppdrag arrangement - Francois Sibbald

Dokumenttittel:

Avtale - Oppdrag arrangement - Francois Sibbald

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01315-1

Dokumentdato:

06.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Vippa AS

Sak:

Avtale - Arrangement - Vippa AS

Dokumenttittel:

Avtale - Arrangement - Vippa AS

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01318-1

Dokumentdato:

06.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Soulfingers

Sak:

Avtale - Oppdrag arrangement - Soulfingers

Dokumenttittel:

Avtale - Oppdrag arrangement - Soulfingers

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01330-1

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Prof. Trygve Haavelmos Fond

Sak:

Avtale - Deponering av medalje - Unifor

Dokumenttittel:

Avtale - Deponering av medalje - Unifor

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 16/03011-24

Dokumentdato:

29.04.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Martine Linge

Sak:

Kunstnerkonkurranse - Den Norske Turistforening 150 år i 2018

Dokumenttittel:

Vinner av konkurranse om myntmotiv 20 krone 2018_Martine Linge_20170428.pdf

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/03011-25

Dokumentdato:

29.04.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Siri Dokken

Sak:

Kunstnerkonkurranse - Den Norske Turistforening 150 år i 2018

Dokumenttittel:

Resultat konkurranse myntmotiv 20 kr 2018_Siri Dokken_ 20170428.pdf

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/03011-26

Dokumentdato:

29.04.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Mattias Härenstam

Sak:

Kunstnerkonkurranse - Den Norske Turistforening 150 år i 2018

Dokumenttittel:

Resultat konkurranse myntmotiv 20 krone 2018_Mattias Harenstam_20170428.pdf

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/03011-27

Dokumentdato:

29.04.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Christopher Rådlund

Sak:

Kunstnerkonkurranse - Den Norske Turistforening 150 år i 2018

Dokumenttittel:

Resultat konkurranse myntmotiv Christopher Rådlund_ 20170428.pdf

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/03011-28

Dokumentdato:

29.04.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Anna Widèn

Sak:

Kunstnerkonkurranse - Den Norske Turistforening 150 år i 2018

Dokumenttittel:

Resultat konkurranse myntmotiv Anna Widén_20170428.pdf

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00445-26

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

DNM rapport omsetniing annehåndsmarkedet mai 2017.xlsx

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00729-3

Dokumentdato:

28.04.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Bestillinger - Det Norske Myntverket - Den Norske Turistforening 150 år i 2018

Dokumenttittel:

Brev DNM_sirkulasjonsmynt med spesialpreg 2018_20170428.pdf

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/03214-7

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

U Til:

World Bank

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2017-

Dokumenttittel:

RE: Joint World Bank, IMF, OECD Survey

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01157-3

Dokumentdato:

29.05.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Dokumenttittel:

Tilbudsinvitasjon og konkurransegrunnlag - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01157-4

Dokumentdato:

01.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Dokumenttittel:

Tilbudsinvitasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01157-5

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Dokumenttittel:

Tilbudsinvitasjon Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner - Avklaringsspørsmål

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 16/03011-29

Dokumentdato:

20.04.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Kunstnerkonkurranse - Den Norske Turistforening 150 år i 2018

Dokumenttittel:

Gjennomgang nytt motiv 20kr 2018_Myntverket_20.4.2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/03011-30

Dokumentdato:

27.04.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Martine Linge

Sak:

Kunstnerkonkurranse - Den Norske Turistforening 150 år i 2018

Dokumenttittel:

Innkalling til møte i Norges Banks Pregkomité tirsdag 2. mai kl. 13.30

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00172-44

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Invitasjon til Eierskapskonferansen 2017

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/01194-2

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01337-1

Dokumentdato:

22.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nor Tekstil AS

Sak:

Avtale - Renseritjenester til Vindåsen - NorTekstil AS

Dokumenttittel:

Avtale - Renseritjenester til Vindåsen - NorTekstil AS

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01338-1

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Lillrent AS

Sak:

Avtale - Renseritjenester til Venastul - Lillrent AS

Dokumenttittel:

Avtale - Renseritjenester til Venastul - Lillrent AS

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01204-2

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01152-3

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/02812-6

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00055-6

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01320-2

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01319-2

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01317-2

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01316-2

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00729-5

Dokumentdato:

08.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Bestillinger - Det Norske Myntverket - Den Norske Turistforening 150 år i 2018

Dokumenttittel:

DNM_grunnlag for preg av 20 kr sirkulasjonsmynt 2018_170608.pdf

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/03206-17

Dokumentdato:

02.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Nordea Bank Norge ASA

Sak:

Statsgjeld - primærhandlere 2017

Dokumenttittel:

RE: Spørsmål til Nordeas tall i Auction preview

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00704-60

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

SICPA AS

Sak:

Mobil applikasjon - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00704-61

Dokumentdato:

26.05.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

SICPA AS

Sak:

Mobil applikasjon - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00704-62

Dokumentdato:

26.05.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

SICPA AS

Sak:

Mobil applikasjon - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00704-63

Dokumentdato:

26.05.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

SICPA AS

Sak:

Mobil applikasjon - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: SV: Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00704-64

Dokumentdato:

29.05.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

SICPA AS

Sak:

Mobil applikasjon - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00704-65

Dokumentdato:

29.05.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

SICPA AS

Sak:

Mobil applikasjon - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01330-2

Dokumentdato:

15.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Professor Trygve Haavelmos Fond

Sak:

Avtale - Deponering av medalje - Unifor

Dokumenttittel:

Korrespondanse med registerutskrift - Oppbevaring av Nobelmedalje - Trygve Haavelmos fond

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00570-5

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renseritjeneste Norges Bank Venastul

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - innsynsbegjæring -avtale for renseritjenester Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01339-2

Dokumentdato:

08.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01036-4

Dokumentdato:

08.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01021-3

Dokumentdato:

08.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01021-4

Dokumentdato:

08.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01211-3

Dokumentdato:

08.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/01834-5

Dokumentdato:

08.05.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Safe Deposit Bank of Norway AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Safe Deposit Bank of Norway

Dokumenttittel:

Safe Deposit bank - Ny og slettet bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01330-3

Dokumentdato:

16.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Professor Trygve Haavelmos Fond

Sak:

Avtale - Deponering av medalje - Unifor

Dokumenttittel:

Korrespondanse vedr. verdivurdering - Oppbevaring av Nobelmedalje - Trygve Haavelmos fond

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01330-4

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Professor Trygve Haavelmos Fond

Sak:

Avtale - Deponering av medalje - Unifor

Dokumenttittel:

Oppbevaring av Nobelmedalje - Signert avtale

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 16/01794-4

Dokumentdato:

24.04.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - J.P. Morgan

Dokumenttittel:

J.P. Morgan - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 16/01794-5

Dokumentdato:

21.04.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - J.P. Morgan

Dokumenttittel:

J.P. Morgan - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 16/01794-6

Dokumentdato:

21.04.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - J.P. Morgan

Dokumenttittel:

J.P. Morgan - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 16/01845-5

Dokumentdato:

06.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - Slettet bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01088-5

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01355-1

Dokumentdato:

06.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Ståle Edstrøm

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Nye seddelserie og nummerserier

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01355-2

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Ståle Edstrøm

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

SV: Nye seddelserie og nummerserier

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/03263-3

Dokumentdato:

12.01.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

NICS - Endringsmelding - Flytting av driftsrelaterte oppgaver

Dokumenttittel:

Brev fra Nets til Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/03263-4

Dokumentdato:

11.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

NICS - Endringsmelding - Flytting av driftsrelaterte oppgaver

Dokumenttittel:

Brev fra Finanstilsynet til Nets

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01157-6

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Dokumenttittel:

Tilbudsinvitasjon og konkurransegrunnlag - Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01355-3

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Jan Olav Aamlid

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Nye sedler - spørsmål om serienummer

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01355-4

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Jan Olav Aamlid

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

SV: Nye sedler - spørsmål om serienummer

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/00891-6

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01358-1

Dokumentdato:

18.01.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01359-1

Dokumentdato:

06.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/02616-2

Dokumentdato:

01.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01361-1

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01360-1

Dokumentdato:

07.07.2016

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01360-2

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01360-3

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01360-4

Dokumentdato:

10.06.2017

Journaldato:

12.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01289-4

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01290-4

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00147-5

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Håkon Nordskog Jacobsen

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende minnemynter

Dokumenttittel:

Minnemynter - tvungent betalingsmiddel

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00147-6

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Håkon Nordskog Jacobsen

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende minnemynter

Dokumenttittel:

SV: Minnemynter - tvungent betalingsmiddel

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01211-4

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01347-2

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170614 Auksjon av NGB 03/2024 - utv. 11

Dokumenttittel:

Kryptert: Anbudsinnbydelser

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01347-3

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170614 Auksjon av NGB 03/2024 - utv. 11

Dokumenttittel:

Utvidelse av statslån NST 476 - NO0010705536 - 11. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01355-5

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Samlerhuset Norge AS

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Henvendelse vedr ny 100-kroneseddel - fargebeskrivelse

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01355-6

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Samlerhuset Norge AS

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

SV: Henvendelse vedr ny 100-kroneseddel - fargebeskrivelse

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01211-5

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/04208-15

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Re: RE: Draft - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00172-46

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Arbeids- og sosialdepartementet

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 50 år

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 14/02148-99

Dokumentdato:

08.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Oppfølging av opphevelse av godtgjørelsesforskriften

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 16/03283-1

Dokumentdato:

08.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oras AS

Sak:

Rammeavtale Rørleggertjenester og materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - rørleggertjenester og materiell

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/04208-16

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Resolution colleges of Handelsbanken, Nordea, SEB and Swedbank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/04208-17

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Re: Re: Draft - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/00891-7

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01363-1

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av utgåtte sedler og mynt - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av utgåtte sedler og mynt - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/03214-8

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2017-

Dokumenttittel:

Debt Managers' Risk Control Conference on Friday 29 September 2017 in Frankfurt - invitation

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01364-1

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01365-1

Dokumentdato:

06.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01366-1

Dokumentdato:

31.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01367-1

Dokumentdato:

10.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01368-1

Dokumentdato:

31.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01369-1

Dokumentdato:

05.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01254-3

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/03321-100

Dokumentdato:

19.07.2016

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN and Collaboration Services

Dokumenttittel:

E-mail correspondence - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/03321-101

Dokumentdato:

06.03.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN and Collaboration Services

Dokumenttittel:

Contract award - Lot 1 - Managed WAN & Internet Connectivity Service - Notice of results - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/03321-102

Dokumentdato:

06.03.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN and Collaboration Services

Dokumenttittel:

Contract award - Lot 1 - Managed WAN & Internet Connectivity Service - Notice of results - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/03321-103

Dokumentdato:

06.03.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN and Collaboration Services

Dokumenttittel:

Contract award - Lot 1 - Managed WAN & Internet Connectivity Service - Notice of results - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 15/02904-96

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/02904-97

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/01074-10

Dokumentdato:

24.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Oberthur - Oppfølging utvikling ny seddelserie NOK500VIII

Dokumenttittel:

Epost fra Oberthur - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/00026-1

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Renteobservasjoner helseforetak

Dokumenttittel:

20170613 HOF Flyt

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/01414-1

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse kontolån - brev

Dokumenttittel:

20170613 IBO flyt

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00557-29

Dokumentdato:

22.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Nordic-Baltic MoU (cross-border establishments)

Dokumenttittel:

SV: PROJECT PLAN FOR THE ISSUE OF CROSS BORDER - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00557-30

Dokumentdato:

24.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Nordic-Baltic MoU (cross-border establishments)

Dokumenttittel:

SV: PROJECT PLAN FOR THE ISSUE OF CROSS BORDER - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00557-31

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Latvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

Nordic-Baltic MoU (cross-border establishments)

Dokumenttittel:

RE: PROJECT PLAN FOR THE ISSUE OF CROSS BORDER - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00557-32

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

Nordic-Baltic MoU (cross-border establishments)

Dokumenttittel:

RE: PROJECT PLAN FOR THE ISSUE OF CROSS BORDER - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00557-33

Dokumentdato:

22.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finlands Bank

Sak:

Nordic-Baltic MoU (cross-border establishments)

Dokumenttittel:

RE: PROJECT PLAN FOR THE ISSUE OF CROSS BORDER - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00557-34

Dokumentdato:

24.05.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Danmarks NationalbankSedlabanki IslandsFinlands BankSveriges RiksbankLietuvos Bankas (Bank of Litauen)Eesti PankLatvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

Nordic-Baltic MoU (cross-border establishments)

Dokumenttittel:

RE: PROJECT PLAN FOR THE ISSUE OF CROSS BORDER - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01372-1

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Høring - Signering av Mauritius-konvensjonen om åpenhet

Dokumenttittel:

Høring - Alminnelig høring om signering av Mauritius-konvensjonen om åpenhet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01266-2

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - 07/00586 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01373-1

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01373-2

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01373-3

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01373-4

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

U

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01373-5

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01373-6

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Nordic-Baltic IMF CoordinationSwedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01062-68

Dokumentdato:

07.02.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - HR Business Partner KF HR - st. ref. 3379537895

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - HR Business Partner - st. ref. (3379537895) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01062-69

Dokumentdato:

22.03.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - HR Business Partner KF HR - st. ref. 3379537895

Dokumenttittel:

Søknad og CV - HR Business Partner - st. ref. (3379537895) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01061-15

Dokumentdato:

01.04.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - translatør - KF KOMM - st. ref. 3392531213

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Translator - Norges Bank - st. ref. (3392531213) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/01061-16

Dokumentdato:

01.04.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - translatør - KF KOMM - st. ref. 3392531213

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Translator - Norges Bank - st. ref. (3392531213) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 16/03263-5

Dokumentdato:

17.02.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding - Flytting av driftsrelaterte oppgaver

Dokumenttittel:

Utfyllende informasjon

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01058-87

Dokumentdato:

03.01.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - studentengasjementer PPO Forskning - st. ref. 3402704292

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjementer forskning - st. ref. (3402704292) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 17/01058-88

Dokumentdato:

03.01.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - studentengasjementer PPO Forskning - st. ref. 3402704292

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjementer forskning - st. ref. (3402704292) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 17/01058-89

Dokumentdato:

03.01.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - studentengasjementer PPO Forskning - st. ref. 3402704292

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjementer forskning - st. ref. (3402704292) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 17/01058-90

Dokumentdato:

25.03.2017

Journaldato:

13.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - studentengasjementer PPO Forskning - st. ref. 3402704292

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjementer forskning - st. ref. (3402704292) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 17/00172-47

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Federal Reserve Bank of New York

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Invitation to FRBNY's Central Banking Seminar & Specialized Courses (Fall 2017)

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

Pengepolitikk (PPO)


Dokumentnummer 16/03321-105

Dokumentdato:

19.10.2016

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

NTT Com Security (UK) Ltd

Sak:

Tender - WAN and Collaboration Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN and Collaboration Services - Request for Qualifications (RFQ) - LOT4 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01376-1

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01377-1

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01378-1

Dokumentdato:

30.05.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01379-1

Dokumentdato:

06.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01380-1

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01381-1

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/03321-106

Dokumentdato:

22.07.2016

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN and Collaboration Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN and Collaboration Services - Request for Qualifications (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 14/01880-7

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/03321-107

Dokumentdato:

01.07.2016

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN and Collaboration Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN and Collaboration Services - Request for Qualifications (RFQ) - LOT4 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 14/01884-11

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01383-1

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland

Dokumenttittel:

Gjennomgang av Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 17/00226-7

Dokumentdato:

05.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Narodowy Bank Polski

Sak:

Ny seddelserie - henvendelser fra andre sentralbanker

Dokumenttittel:

Specimens

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01347-5

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170614 Auksjon av NGB 03/2024 - utv. 11

Dokumenttittel:

VS: Ordre og handler fra dagens utstedelsesauksjon 14-06-2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/02389-10

Dokumentdato:

01.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Documents for service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01347-6

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nordea Bank Finland Plc

Sak:

20170614 Auksjon av NGB 03/2024 - utv. 11

Dokumenttittel:

Førstehåndsmarkedet - NST476 14/06 - Nordea

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00704-66

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

SICPA AS

Sak:

Mobil applikasjon - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00704-67

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

SICPA AS

Sak:

Mobil applikasjon - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01347-7

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

20170614 Auksjon av NGB 03/2024 - utv. 11

Dokumenttittel:

Rapport omsetning primærhandel - Auksjon NST476 t/d 14.06.2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01347-8

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danske Bank, Oslo

Sak:

20170614 Auksjon av NGB 03/2024 - utv. 11

Dokumenttittel:

NST476 auksjon Danske Bank

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/02148-100

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Stortingets behandling av meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 17/01254-4

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01057-4

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Carl-Axel Hagen

Sak:

Ansettelsessak - Direktør KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3422242508

Dokumenttittel:

CV_Carl_Axel_Hagen 2017

Saksansvarlig:

Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Saksbehandler:

Konsern- og fellesfunksjoner (KF)


Dokumentnummer 17/01058-93

Dokumentdato:

31.05.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Marit Aas Hoftvedt

Sak:

Ansettelsessak - studentengasjementer PPO Forskning - st. ref. 3402704292

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 17/01381-2

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01347-9

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

20170614 Auksjon av NGB 03/2024 - utv. 11

Dokumenttittel:

Rapportering førstehåndsmarkedet - SEB 476

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01065-38

Dokumentdato:

28.02.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - Assistant Director of Norges Bank Research Norges Bank - st. ref. 3311573982

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Assistant Director of Norges Bank Research - st. ref. (3311573982) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Pengepolitikk (PPO)

Saksbehandler:

Pengepolitikk (PPO)


Dokumentnummer 17/01065-39

Dokumentdato:

28.02.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - Assistant Director of Norges Bank Research Norges Bank - st. ref. 3311573982

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Assistant Director of Norges Bank Research - st. ref. (3311573982) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Pengepolitikk (PPO)

Saksbehandler:

Pengepolitikk (PPO)


Dokumentnummer 17/01067-9

Dokumentdato:

14.03.2017

Journaldato:

14.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - direktør KF KOMM - st. ref. 3376814996

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Direktør og leder av Kommunikasjonsenheten - st. ref. (3376814996) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Saksbehandler:

Konsern- og fellesfunksjoner (KF)


Dokumentnummer 16/01051-4

Dokumentdato:

11.05.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

A-2 Norge A/S

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - A-2 Norge

Dokumenttittel:

Avtale - Avrop/minikonkurranser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01385-1

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-2

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01373-7

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01373-8

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01373-9

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01373-10

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-1

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01373-11

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01388-1

Dokumentdato:

03.04.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Etablering av Felles cyberkoordineringssenter (FCKS)

Dokumenttittel:

Etablering av Felles cyberkoordineringssenter (FCKS)

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01388-2

Dokumentdato:

03.04.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Etablering av Felles cyberkoordineringssenter (FCKS)

Dokumenttittel:

Etablering av Felles cyberkoordineringssenter (FCKS) - samtykke

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 16/03321-108

Dokumentdato:

18.04.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN and Collaboration Services

Dokumenttittel:

E-mail correspondence - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/03321-109

Dokumentdato:

11.07.2016

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Elisa Videra Oy

Sak:

Tender - WAN and Collaboration Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN and Collaboration Services - Request for Qualifications (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01389-1

Dokumentdato:

08.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01390-1

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01391-1

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01339-3

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00601-6

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00428-3

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Riksrevisjonen

Sak:

Signerte protokoller til Finansdepartementet og Riksrevisjonen

Dokumenttittel:

Seksjon 12 / hovedstyreprotokoller

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 14/01779-13

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Kunstbanken - Hedmark kunstsenter

Sak:

Samlingsforvaltning - Kunstbanken - Utlån av skisser til 7. utgave av Sverre Morken til vandreutstillingen Fra mikro til makro

Dokumenttittel:

Retur av skisser til Sverre Morken

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01393-1

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02099-21

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Forsvarets høgskole - Vår og høstkurs

Dokumenttittel:

Invitasjon til informasjonskurs nr. 57/2018 ved Forsvarets høgskole/Sjefskurs

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 14/02099-22

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Forsvarets høgskole - Vår og høstkurs

Dokumenttittel:

Invitasjon til sjefskurs nr. 20 ved Forsvarets høgskole/Sjefskurs

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

Konsern- og fellesfunksjoner (KF)


Dokumentnummer 16/03321-111

Dokumentdato:

20.07.2016

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Akamai Technologies AB

Sak:

Tender - WAN and Collaboration Services

Dokumenttittel:

Tender - NBIM RFQ WAN and Collaboration Services - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01057-6

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Carl-Axel Hagen

Sak:

Ansettelsessak - Direktør KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3422242508

Dokumenttittel:

Søknad

Saksansvarlig:

Konsern- og fellesfunksjoner (KF)

Saksbehandler:

Konsern- og fellesfunksjoner (KF)


Dokumentnummer 17/00688-4

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

15.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Rådhusgt 10 - Fasadeendring, innredning, endring til ventilasjon og brannceller

Dokumenttittel:

Rammetillatelse - Rådhusgata 10-12

Saksansvarlig:

KF Eiendom (EIE)

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/00780-3

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

16.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Pantefrafall vedrørende boliglån - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tomt - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF ØR Regnskap

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01089-6

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

16.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01394-1

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

16.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01395-1

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

16.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av halv hundrelapp - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av halv hundrelapp - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01396-1

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

16.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01397-1

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

16.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01398-1

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

16.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01399-1

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

16.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01401-1

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

16.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Barne- og likestillingsdepartementet

Sak:

Høring av forslag til virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven

Dokumenttittel:

Høring av forslag til virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01402-1

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

16.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Standard Norge

Sak:

ISO/TC 59

Dokumenttittel:

Standard Norge inviterer til deltakelse som prosjektleder forinternasjonalt prosjekt

Saksansvarlig:

KF Sikkerhet og beredskap (SIB)

Saksbehandler:

KF Sikkerhet og beredskap (SIB)