Norges Bank

Markedsseminar 2024

Norges Bank arrangerer sitt årlige markedsseminar torsdag 18. april 2024 fra kl.10.00 til kl.15.30.

For inviterte deltakere.

Program

09.30 – Registrering og lett servering

10.00 – Velkommen v/Pål Longva, visesentralbanksjef, Norges Bank

10.05 – Introduksjon v/Gaute Langeland, avdelingsdirektør Markeder, Norges Bank

10.15 – Rapport om statens transaksjoner og mulige konsekvenser for pengemarkedet 

 • Arbeidsgruppens anbefalinger
  Nathalie Berner Sørhaug, underdirektør, Finansdepartementet, leder for arbeidsgruppen om statens transaksjoner
 • Finansnæringens vurdering av arbeidsgruppens rapport
  Reidar Bolme, Head of Group Treasury, DNB Bank, medlem av fagutvalget likviditet Finans Norge
 • Nivået på strukturell likviditet og måloppnåelsen i likviditetsstyringen
  Kjetil Stiansen, spesialrådgiver, Norske Markeder, Norges Bank
 • Spørsmål og diskusjon

11.40 – Pause

12.00 – Statens lånebehov og interessen for norske statsobligasjoner

 • Statens lånebehov
  Marie Norum Lerbak, direktør, Statsgjeld, Norges Bank
 • Statsobligasjoner: Utstedelser og omsetning. Hvilke investorer er mest aktive?
  Thomas Svane Jacobsen, spesialrådgiver, Statsgjeld, Norges Bank
 • Hva skal til for å gjøre norske statsobligasjoner mer populære?
  Lars Mouland, sjefsstrateg renter, Nordea Markets
 • Spørsmål og diskusjon

13.00 – Lunsj

14.00 – Internasjonale utviklingstrekk av betydning for kronen

 • The exceptional, the second best and the Scandies
  Valentin Marinov, Head of G10 FX Research, Crédit Agricole
 • Valutainvesteringsstrategier og virkninger på valutakurser
  Dagfinn Rime, professor, Institutt for finans, Handelshøyskolen BI
 • Valutatransaksjoner motivert av sparing og risikostyring
  May-Iren Walstad Wassås, FX Trader, Internasjonale Markeder, Norges Bank
 • Spørsmål og diskusjon

15.25 – Avslutning v/ Norges Bank 

Publisert 19. mars 2024 14:00