Norges Bank

Finansiell fagdag 2023

Program med presentasjoner fra Finansiell fagdag 9. november 2023

Sesjon 1: Rapporten Finansiell stabilitet

9:35       Pål Longva, visesentralbanksjef - Norges Bank:
Norges Banks vurderinger av finansiell stabilitet - rapporten Finansiell stabilitet 2023 - 2. halvår (pdf)

Sesjon 2: Husholdninger under press

10:00    Magnus Haare Gulbrandsen, seniorrådgiver - Norges Bank:
Hvordan tilpasser husholdningene seg når rentene og levekostnadene øker? (pdf)

10:25    Gisle James Natvik, professor - Institutt for samfunnsøkonomi, BI: Utlånsforskriften og husholdningenes finansielle situasjon (pdf)

11:05    Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef - OBOS:
Hvilken normal skal boligmarkedet tilbake til? (pdf)

11:30    André Kallåk Anundsen, affiliert forsker - Housing Lab, OsloMet:
Regionale forskjeller i boligmarkedsdynamikk (pdf)

Sesjon 3: Banker i krise

12:55    Stig Helberg, administrerende direktør - Bankenes Sikringsfond:
Innskuddsgarantiordninger i urolig tider (pdf)

13:20    Anders Hole, konstituert avdelingsdirektør - Finanstilsynet:
Bankenes egenevaluering av likviditetssituasjonen (ILAAP) (pdf)

13:45    Sjur Swensen Ellingsæter, førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring, BI:
Kreditorhierarkiet i urolige tider (pdf)

Sist endret 10. november 2023 16:00