Norges Bank

Finansiell fagdag 2022

Program med presentasjoner fra Finansiell fagdag 17. november 2022

Sesjon 1 Risiko og sårbarheter

09:35 Norges Banks vurderinger av finansiell stabilitet - rapporten Finansiell stabilitet 2022 (pdf)
Torbjørn Hægeland, avdelingsdirektør Finansiell stabilitet, Norges Bank

09:55 Hushållens kostnadsökningar i vinter – ett stort problem? (pdf)
Roine Vestman, docent i nationalekonomi ved Stockholms universitet

10:20 Sårbarheter og risiko i det norske finansielle systemet (pdf)
Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets

11:00 Sårbarhet og risiko i markedet for næringseiendom (pdf)
Kari Due-Andresen, sjeføkonom og analysesjef i Akershus Eiendom

11:25 Næringseiendomsforetakenes finansieringsbetingelser pdf)
Robert Nystad, analysesjef, UNION Gruppen

Sesjon 2 Soliditetsregulering – betydningen for finansiell stabilitet

12:50 Et myndighetsperspektiv på endringer i soliditetsregelverket for norske banker siden 2019
Ann Viljugrein, avdelingsdirektør Finanstilsynet

13:15 Et markedsperspektiv på endringer i soliditetsregelverket for norske banker siden 2019 (pdf)
Alexander Vik, direktør, SpareBank 1 Kompetansesenter for kredittmodeller

13:55 Ny standardmetode 2025 – positive virkninger for banksektoren? (pdf)
Bjørn Friestad, direktør Risikostyring Sparebanken Sør

14:20 Strategiske tilpasninger i et soliditetsregelverk i endring (pdf)
Roar Snippen, konserndirektør økonomi og analyse, Sparebank 1 Sørøst-Norge

Sist endret 25. november 2022 13:30