Norges Bank

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren 2022

Seminaret ble arrangert 1. juni 2022 av Finanstilsynet og Norges Bank.

Presentasjoner

Olav Johannesen, seksjonssjef for IT og betalingstjenester, Finanstilsynet:

Risiko- og sårbarhetsanalyse 2022 (pdf) 

Torbjørn Hægeland, avdelingsdirektør Finansiell stabilitet, Norges Bank:

Finansiell infrastruktur 2022 (pdf) 

Jan Roar Beckstrøm, leder av Riksrevisjonens Innovation lab:

Risikoer ved maskinlæringsalgoritmer (pdf)

Bjørn Rasmussen, sikkerhetskonsulent, Mnemonic:

Trusselrapport (pdf)

Linn Kristin Klausen, Koordinator sikkerhetshendelser, senter for cyberforsvar DNB:

Cybertrusler og -hendelser under koronapandemien og Ukrainakrigen (pdf)

Publisert 3. juni 2022 11:00