Norges Bank

Finansiell fagdag 2021

Norges Bank, 12. november 2021

Program

Sesjon 1 Det norske finansielle systemet post korona - hvor står vi

09:30   Velkommen - ved Ida Wolden Bache, visesentralbanksjef, Norges Bank       

09:35   Norges Banks vurderinger av finansiell stabilitet - rapporten Finansiell stabilitet 2021 - ved Torbjørn Hægeland, avdelingsdirektør Finansiell stabilitet, Norges Bank
Se presentasjon (pdf)

09:55   Prioriteringer for norske banker nå v/Marius Nilsen, konserndirektør Kreditt og risikostyring, SpareBank 1 Nord-Norge
Se presentasjon (pdf)

10:20   Konkurransesituasjonen i norsk og nordisk banksektor v/Joakim Svingen, bankanalytiker, Arctic Securities

Presentasjonen publiseres ikke

11:00   Paneldiskusjon: Hva har koronapandemien lært oss om sårbarheten i det finansielle systemet? Torbjørn Hægeland, Joakim Svingen og Marius Nilsen, ledet av Bård Ove Molberg, presseansvarlig, Norges Bank

Sesjon 2 Utfordringer for finansiell stabilitet og regulering av finanssektoren – hvor går vi?

12:15   Utfordringer for finansiell stabilitet i Norden v/Henry Ohlsson, vice riksbankchef, Sveriges Riksbank

Presentasjonen publiseres ikke

12:45   Trusler mot finansiell stabilitet på lengre sikt v/Peter E. Storgaard, chef for Finansiell stabilitet, Danmarks Nationalbank
Se presentasjon (pdf) 

13:25   Paneldiskusjon: Utfordringer for og regulering av finanssektoren - Henry Ohlsson og Peter E. Storgaard. Ledet av Torbjørn Hægeland

Publisert 15. november 2021 16:23