Norges Bank

2011 Omlegging av rentestyringen

Fra og med oktober 2011 fikk ikke lenger banker samme rente på alle innskudd i Norges Bank

Tidligere hadde bankene fått samme rente (styringsrenten) på alle innskudd de hadde i Norges Bank. I 2010 ble det vedtatt at innskudd over en viss kvote skulle få en rente som var 1 prosentenhet lavere enn styringsrenten.

Systemet ble implementert i oktober 2011. Renten på lån over natten bankene imellom ble etter endringen liggende nær styringsrenten. Samtidig falt Norges Banks utlån til bankene.

Les mer om styringsrenten på bankens nettsider.

Litteratur:

Hvordan sentralbanker påvirker renter. Foredrag av Øystein Olsen, Senter for monetær økonomi/Handelshøyskolen BI, Oslo 1. oktober 2015

Olav Syrstad: Systemer for likviditetsstyring: Oppbygging og egenskaper, Staff Memo 5/2011, Norges Bank

Bankenes vurdering av Norges Banks likviditetsstyring. Norges Bank Memo 4/2014

Tom Bernhardsen og Kathrine Lund: Negative renter: Sentralbankreserver og likviditetsstyring. Aktuell kommentar 2/2015