Norges Bank

Aktuell kommentar

Negative renter: Sentralbankreserver og likviditetsstyring

Forfatter:
Tom Bernhardsen og Kathrine Lund
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
2/2015

I en rekke land har nå korte pengemarkedsrenter blitt negative, enten fordi sentralbanken har satt negativ styringsrente, eller fordi overskudd av sentralbankreserver presser de korte pengemarkedsrentene ned mot renten på sentralbankens marginale innskuddsfasilitet, som er negativ. I Norge er det den såkalte reserverenten som er renten på sentralbankens marginale innskuddsfasilitet. Reserverenten skal gi bankene insentiv til å omfordele reserver med hverandre i interbankmarkedet. Så lenge Norges Bank holder reservene i banksystemet mindre enn summen av bankenes kvoter for folioinnskudd i Norges Bank, vil overnattenrenten holde seg rundt styringsrenten. Det vil også være tilfellet dersom reserverenten skulle bli negativ.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 13. april 2015 13:10
Publisert 13. april 2015 13:10