Norges Bank

2010 Eiendom

Statens pensjonsfond utland gjorde i 2011 sin første investering i fast eiendom.

Dette skjedde gjennom kjøp av 25 prosent av The Crown Estates portefølje av eiendommer i Regent Street i London. Investeringen var på 4,2 milliarder kroner.

Investeringen ble foretatt etter at Finansdepartementet 1. mars 2010 hadde gitt Statens pensjonsfond utland mandat til gradvis å investere i eiendom. Andelen obligasjoner skulle reduseres tilsvarende. I 2013 gjorde fondet sin første eiendomsinvestering i USA.

Litteratur:

Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond utland. Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 20. oktober 2006

Inkludering av eiendomsinvesteringer i Statens pensjonsfond utland. Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 22. august 2007

Pressemelding av 13. januar 2011

Pressemelding av 28. april 2016. Rapport om eiendomsinvesteringene