Norges Bank

Pressemelding

Rapport om eiendomsinvesteringene

Norges Bank Real Estate Management har i dag publisert en rapport om investeringene i unotert eiendom per utgangen av 2015.

Det er fondets første rapport om de unoterte eiendomsinvesteringene.

– Åpenhet om forvaltningen er viktig, og i det unoterte markedet er det mindre informasjon tilgjengelig for allmennheten. Denne rapporten gir en omfattende oversikt over nøkkeltallene for fondets unoterte eiendomsinvesteringer, sier leder Karsten Kallevig i Norges Bank Real Estate Management.

Rapporten inneholder tidligere publiserte avkastningstall, men gir også en mer detaljert nedbryting. Den gir blant annet avkastningstall og markedsverdi per region og per sektor, markedsverdi per by og partner og en bred oversikt over inntekter og kostnader. Videre redegjør rapporten for hvordan Norges Bank Real Estate Management jobber med blant annet risikostyring, miljøvennlig forvaltning og verdsettelse av eiendom.

Investeringene i unotert eiendom utgjorde 2,4 prosent av fondet ved utgangen av 2015, og investeringene hadde en markedsverdi på 180 milliarder kroner.

Rapport om eiendomsinvesteringene (nbim.no)

Pressekontakt:

Line Aaltvedt, kommunikasjonsrådgiver
Tel: +47 2407 3559/ +47 948 54 656

Epost: press@nbim.no

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. april 2016 12:00