Norges Bank

2008 Finanskrisen i 2008

Etter at den amerikanske storbanken Lehman Brothers gikk konkurs 15. september 2008 forsvant mye av tilliten mellom bankene. Dermed tørket kredittlinjene opp.

Norges Bank var raskt ute og tilførte likviditet i pengemarkedet, blant annet ved utlån av amerikanske dollar til norske banker. Samtidig ble styringsrenten satt ned mye og raskere enn utsiktene for inflasjon og vekst alene tilsa. Norges Bank foreslo også en obligasjonsbytteordning og tilførsel av statlig likviditet til markedet, mens regjeringen opprettet Statens finansfond og Statens obligasjonsfond. 

Bakgrunnen for utviklingen var en amerikansk lånekrise. Store tap på boliglån skapte tap i amerikanske banker, og også i internasjonale banker som hadde kjøpt deler av lånene. Internasjonale aksjemarkeder falt også kraftig. I Norge falt Oslo Børs med 64 prosent i løpet av seks måneder i 2008, det kraftigste fallet siden tidlig på 1920-tallet.

Med sterke statsfinanser grunnet høye oljeinntekter ble likevel Norge mindre rammet av krisen  enn andre land. 

Finanskrisen avdekket vesentlige mangler i systemet som skulle regulere og føre tilsyn med det finansielle systemet. Både i Norge og internasjonalt ble det i tiden etterpå satt i gang arbeid med sikte på forbedringer i dette systemet.

[Bakgrunnsnotat om norske bankkriser]

[Les mer]

Litteratur:

Norges Banks vurdering av stabiliteten i det finansielle systemet - våren 2008. Brev 27. mai 2008 til Finansdepartementet

Norges Banks vurdering av stabiliteten i det finansielle systemet - høsten 2008. Brev 1. desember 2008 til Finansdepartementet

 Norges Banks vurdering av stabiliteten i det finansielle systemet - våren 2009. Brev 25. mai 2009 til Finansdepartementet

Ola Honningdal Grytten: Financial crisis and monetary expansion. Working paper 2011/21, Norges Bank

Sigbjørn Atle Berg og Øyvind Eitrheim: Bank regulation and bank crisis. Working paper nr. 2009/18. Norges Bank.

Bedre regulering av bankene. Kronikk av Svein Gjedrem, Finansavisen 7. desember 2009

Pengepolitikken ut av finanskrisen. Kronikk av Svein Gjedrem, Dagens Næringsliv 9. oktober 2009

Den nye møteplassen - pengemarkedet og bankenes finansiering. Kronikk av Svein Gjedrem, Dagens Næringsliv 17. oktober 2008

Financial crisis; lessons from the Nordic experience. Artikkel av Svein Gjedrem, Financial Times 3. februar 2009

Erfaringer fra finanskrisen. Foredrag av Svein Gjedrem 30.september 2009

Claudio Borio, Bent Vale and Goetz von Peter: Resolving the financial crisis: Are we heeding the lessons from the Nordics. Working Paper 2010/17, Norges Bank

Vern mot nye kriser. Artikkel av Svein Gjedrem, Dagens Næringsliv 31. desember 2010

Hvordan sikre finansiell stabilitet i en turbulent tid. Foredrag av Øystein Olsen 12. april 2011.

NOU 2011:1 Bedre rustet mot finanskriser Utredning fra Finanskriseutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. juni 2009. Avgitt til Finansdepartementet 25. januar 2011.

Høring - Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011:1) . Norges Banks brev av 3. mai 2011 til Finansdepartementet

Harald Haare, Arild J. Lund og Jon A. Solheim: Norges Banks rolle på finanssektorområdet i perioden 1945-2013, med særlig vekt på finansiell stabilitet. Norges Banks skriftserie nr. 48, Oslo 2014

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX. Finansminister Kristin Halvorsen, statsminister Jens Stoltenberg og sentralbanksjef Svein Gjedrem la fram tiltak mot finanskrisen på en pressekonferanse i Oslo søndag ettermiddag. OSLO 2008-10-12