Norges Bank

Tohundreårsjubileum, Skriftserie

Norges Banks rolle på finanssektorområdet i perioden 1945–2013, med særlig vekt på finansiell stabilitet

Forfatter:
Harald Haare, Arild J. Lund og Jon A. Solheim
Serie:
Skriftserie
Nummer:
48/2015

ISSN 0802-7188 (trykt), 1504-0577 (online)

Publisert 5. mai 2015 14:20
Publisert 5. mai 2015 14:20