Norges Bank

1920 - 1946 Nicolai Rygg

Første økonom som leder for Norges Bank.

I løpet av den første verdenskrig mistet norske myndigheter styringen over den økonomiske politikken. Nicolai Rygg (1872-1957), jurist med tilleggsutdanning i økonomifag fra Göttingen og Geneve, hadde i alle sine tidligere verv utvist en fremragende innsats og stor kapasitet. Nå fikk Rygg en nøkkelrolle i det vanskelige arbeidet med å gjenopprette ordnede økonomiske forhold.

Ryggs første store oppgave var å rydde opp i et bankvesen som var på fallittens rand. Både Norges Bank og Finansdepartementet bidro med likviditets- og soliditetsstøtte. Ved hjelp av den midlertidige administrasjonsloven fra 1923 ble det gjennomført en ordnet avvikling av banker som ellers måtte ha gått til umiddelbar konkursbehandling.

Fra 1925 sto tilbakeføring av kronens verdi til førkrigsnivået mot gull, "pari kurs", som fremste mål i pengepolitikken. Dette innebar en kontraktiv politikk, som hadde bred støtte i regjering og Storting, men som likevel ble svært omdiskutert, særlig i siste fase før kursmålet ble nådd og i ettertid.

I tiåret som fulgte kom Rygg og Norges Bank til å innta en mer tilbaketrukket rolle i den økonomiske styringen. I årene før krigen sørget Rygg for at den delen av bankens gullreserver som kunne oppbevares i utlandet var blitt sendt ut av landet. Den resterende del av reservene var ferdig pakket, og kunne transporteres ut fra Oslo, og etter hvert videre via Storbritannia til Nord-Amerika.

I april 1940 utnevnte regjeringen en ny direksjon som etter hvert fikk sete i London. Rygg ble igjen i Norge og fikk utfordringen å løse de pengepolitiske utfordringer som krigen skapte. Etter krigens slutt, ble bankens hovedsete igjen flyttet til Oslo, og Nicolai Rygg gjeninnsatt i stillingen som formann i direksjonen. Komiteen som gransket Norges Banks virksomhet under okkupasjonstiden konkluderte at banken hadde utført et stort og gavnlig arbeid.

Det var også Nicolai Rygg som introduserte sentralbanksjefens årstale. Den første årstalen ble holdt den 21. februar 1922 i et fellesmøte mellom representantskapet, direksjonen og representanter for bankens avdelinger.

Rygg har også skrevet Norges Banks historie i tre bind. Første del, som dekker perioden fram til 1850, kom ut i 1918. Etter at han hadde gått av som sentralbanksjef skrev han først, i 1950, om Norges Bank i mellomkrigstiden og deretter i 1954 annen del om perioden 1850-1920.

Bakgrunnsnotat (pdf)

Årstaler: 192219231924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 1940,

Litteratur:

Per Bang og Jon Petter Holter: Norges Bank 175 år. Mennesker og begivenheter, s. 83-86. Norges Bank 1991