Norges Bank

1962 - 1987 Utgave V (1962 - 1987)

Planleggingen av denne utgaven ble påbegynt i 1955, like etter at 5-kronen i utgave IV var satt i omløp.

Grafikerne Knut Løkke-Sørensen og Henrik Welde ved Norges Banks Seddeltrykkeri sto for den kunstneriske utformingen. 100 og 50-kronesedlene ble gravert ved Bradbury & Wilkinson i London, de øvrige ved Norges Banks seddeltrykkeri der grafikerne Løkke-Sørensen (forsidene) og Welde (baksidene) delte arbeidet mellom seg.

5-kroneseddelen ble erstattet av en mynt i 1963, 10-kronen ble dermed minste seddel i denne rekken. Denne "arvet" også blåfargen fra de gamle 5-kronene, alle de øvrige norske 10-kronesedlene er gule.

Les mer om sedlene på Norges Banks websider

Litteratur:
Pengesedler i Norge. Norges Bank, Oslo 1996

Peter Ravnsborg-Gjertsen og Jens Olav Sporastøyl: Seddeltrykkeriet - en 190 års historie. Penger og kreditt 2007/2

Bjørn R. Rønning: Norske mynter og pengesedler etter 1874. Oslo 1972