Norges Bank

1877 - 1901 Utgave I (1877 - 1901)

Med "Lov om Pengevæsenet" av 17. april 1875 ble det besluttet at "Grunnlaget for Rigets Myntsystem er Guld og Pengeenheden skal være en Krone som deles i 100 Øre".

Overgang fra speciedaler til kroner innebar at det måtte trykkes nye sedler. Oscar II-serien innledet rekken av moderne norske sedler, for første og eneste gang med kongens portrett på forsiden. Sedlene ble produsert på hvitt papir og utført i kobbertrykk og flerfarget boktrykk. Tegningene til kobbertrykkene ble utført av arkitekt Eilert Chr. Christie i Trondhjem, mens papir og gravyr ble levert av Saunders i London.

Fargetrykkene ga stadig valørene 100, 50, 10 og 5 - nå altså i kroner. Siden kronen var bare fjerdeparten av speciedaleren ved overgangen, ble det behov for flere valører. 500- og 1000-kroneseddelen kom i tillegg. Sedlene fikk et differensiert format ved at 50- og 100-kronen ble dobbelt så store som 1- og 5-kronen. 500-og 1000-kronesedlene ble tre ganger så store.

Til å begynne med ble også trykkingen av forsidene utført i London, mens baksidene ble trykket ved Norges Banks trykkeri i Trondheim før det i 1891 ble anskaffet en kobbertrykkpresse som gjorde Norges Bank i stand til også å utføre kobbertrykk. Fra samme år ble papiret levert av den svenske riksbankens trykkeri i Tumba ved Stockholm. Hver enkelt seddel ble datert og signert for hånd.

Mer om sedlene

Litteratur:
Pengesedler i Norge. Norges Bank, Oslo 1996

Peter Ravnsborg-Gjertsen og Jens Olav Sporastøyl: Seddeltrykkeriet - en 190 års historie. Penger og kreditt 2007/2

Bjørn R. Rønning: Norges mynter og pengesedler etter 1874. Oslo 1972