Norges Bank

2000 Økt bruk av ny teknologi

Særlig gjennom første del av perioden var det fokus på å ta i bruk de muligheter som ble skapt gjennom teknologiske nyvinninger på 1990-tallet. Fra 2014-15 har betaling med mobiltelefon i stigende grad blitt tatt i bruk.

Nettbank ble tatt i bruk i stadig større utstrekning. Det samme gjaldt betaling med kort, som ikke bare har erstattet sjekker, men i økende grad også kontanter. Overgang til chipkort bidro til økt effektivitet og sikkerhet. Det internasjonale aspektet i betalingsformidlingen ble forsterket. Det gjaldt både effektiviteten for internasjonale overføringer og inkorporering av internasjonalt regelverk og retningslinjer. Betalingsapplikasjoner på mobiltelefon ble fra 2014-15 brukt ved overføringer mellom privatpersoner og ved betalinger til butikker, lag og foreninger

 Litteratur:

Digitale utfordringer i betalingssystemet. Tale av Jon Nicolaisen, Finansnæringens digitaliseringskonferanse 9. juni 2016.

Utfordringer i betalingssystemet. Foredrag av Jon Nicolaisen, Finans Norges betalingsformidlingskonferanse, Oslo 12. november 2014.

Harald Haare og Jon A. Solheim: Utviklingen i det norske betalingssystemet i perioden 1945-2010, med særlig vekt på Norges Banks rolle. Norges Banks skriftserie nr, 44, Oslo 2011.