Norges Bank

Ida Wolden Bache

Sentralbanksjef

Norges Bank
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

Født: 1973

Utdannelse:

2007: PhD Samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

1999: MSc Economics, London School of Economics and Political Science

Yrkeserfaring:

April 2022- Sentralbanksjef
2020-2022 Visesentralbanksjef
2016-2020 Direktør i Pengepolitikk (PPO)
2015 Direktør i Finansiell stabilitet (FST)
2013-2014 Direktør og nestleder i Finansiell stabilitet (FST) og leder i enhet for Makrotilsyn
2010-2013 Seniorøkonom, Handelsbanken Capital Markets
2009-2010 Assisterende direktør, Pengepolitisk avdeling, Norges Bank
2008-2010 Førsteamanuensis II, Handelshøyskolen BI
2000-2009 Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver, Forskningsavdelingen og Pengepolitisk avdeling, Norges Bank
1998-2000 Forskningsassistent, Forskningsavdelingen, Norges Bank
1996-1998 Forskningsassistent, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
Sist endret 9. august 2023 16:18