Norges Bank

Godkjenning av kredittvurderingsbyråer

Norges Bank stiller krav om kredittvurdering av verdipapirer som stilles som sikkerhet for lån. Hvilke typer verdipapirer som må være kredittvurdert og hvilke kredittvurderingsbyråer Norges Bank godkjenner, er fastsatt i Rundskriv 5/2022. Kredittvurderingsbyråer som ikke allerede er godkjent, må søke Norges Bank om å bli godkjent.

Ved godkjenning av kredittvurderingsbyråer legger Norges Bank vekt på at Norges Banks kredittrisiko skal håndteres på en effektiv måte. Norges Bank stiller følgende minimumskrav ved godkjenning av kredittvurderingsbyråer:

  • Kredittvurderingsbyrået må være registrert hos European Securities and Markets Authority (ESMA).
  • Norges Bank må kunne hente inn daglige kredittvurderingsdata til Norges Banks systemer og kunne sammenligne kredittvurderinger fra ulike kredittvurderingsbyråer.
  • Kredittvurderingsbyrået må kredittvurdere en rimelig andel av de verdipapirene som aksepteres som sikkerhet for lån i Norges Bank. Andelen verdipapirer som kredittvurderes innenfor hver kategori av godkjente papirer vil også vektlegges.

Kredittvurderingsbyråer kan sende søknad om godkjenning til SIL@norges-bank.no. Etter mottatt søknad vil Norges Bank kunne be om ytterligere informasjon og dokumentasjon.

Publisert 12. juni 2024 12:30
Publisert 12. juni 2024 12:30