Norges Bank

Pressemelding

Rammeverk for testing av cybersikkerhet (TIBER-NO)

Norges Bank og Finanstilsynet har besluttet at det skal utarbeides et forslag til rammeverk for å teste cybersikkerheten i bank- og betalingssystemet i Norge. Rammeverket vil bygge på et rammeverk som er utarbeidet av den europeiske sentralbanken (TIBER-EU). Beslutningen er tatt på bakgrunn av dialog med finansnæringen og andre relevante myndigheter, se også brev 10. oktober 2019. Norges Bank og Finanstilsynet vil involvere næringen og andre relevante myndigheter i utarbeidelsen av TIBER-NO. 

TIBER-EU (Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming) er retningslinjer for testing av finansielle institusjoners evne til å oppdage, beskytte seg mot og håndtere avanserte cyberangrep. Formålet er å styrke cybersikkerheten i finansiell sektor og fremme finansiell stabilitet.

Contact:

Press telephone: +47 21 49 09 30
Email: presse@norges-bank.no

Publisert 14. mai 2020 15:00
Publisert 14. mai 2020 15:00