Norges Bank

Statsgjeld Memo

Estimering av terminpremien på norske statsobligasjoner

Forfatter:
Aksel Benum, Vetle Ø. Opheim og Erik S. Wasberg
Serie:
Statsgjeld Memo
Nummer:
3/2023

Terminpremien på statsobligasjoner har vært anslått å være lav de siste årene. Det har bidratt til at merkostnaden ved å låne langsiktig har vært relativ liten. Det siste året har terminpremiene økt noe igjen. Dette memoet dokumenterer og diskuterer modellen i Adrian, Crump & Moench (2013) som vi benytter for å vurdere utviklingen i terminpremien på norske statsrenter.

Statsgjeld Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN  2704-1255 (online)

Publisert 19. oktober 2023 10:00
Publisert 19. oktober 2023 10:00