Norges Bank

Statsgjeld Memo

Hvor gode er statsbudsjettets anslag for statens lånebehov?

Sammenligning mellom statsbudsjettets anslag og statsregnskapets endelige tall for årene 2002-2022.

Forfatter:
Anders Svor
Serie:
Statsgjeld Memo
Nummer:
2/2023

Statsgjeld Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN  2704-1255 (online)

Publisert 4. juli 2023 12:30
Publisert 4. juli 2023 12:30