Norges Bank

Statsgjeld Memo

Omsetningen i det norske statspapirmarkedet

Forfatter:
Vetle Øye Opheim
Serie:
Statsgjeld Memo
Nummer:
1/2022

Statsgjeld Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN  2704-1255 (online)

Publisert 26. august 2022 15:15
Publisert 26. august 2022 15:15