Norges Bank

Working Paper

Working Papers / Arbeidsnotater 1994

Working Papers inneholder forskningsarbeider og utredninger som vanligvis ikke har fått sin endelige form. Også andre faglige analyser fra økonomer i Norges Bank utgis i serien. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene står for forfatternes regning.

Norges Bank Working Papers distribueres også gjennom RepEc og BIS Central Bank Research Hub.

ISSN 1502-8190 (online)

Publisert 8. mai 1994 12:10
Publisert 8. mai 1994 12:10