Norges Bank

Staff Memo

Hvor mye koster ukoordinert klimapolitikk? To modeller – to svar

Forfatter:
Rønnaug M. Johansen, Jørgen Landsem og Haakon Solheim.
Serie:
Staff Memo
Nummer:
6/2023

Sammendrag

Scenarioer er det mest brukte verktøyet for å forstå hvordan verden kan gjennomføre en overgang til et lavutslippssamfunn. Network for Greening the Financial System (NGFS) har gjort et utvalg av slike "klimascenarioer" tilgjengelige for allmennheten. Håpet er at disse scenarioene skal gjøre det enklere for sentralbanker, finanstilsyn og aktører i finansmarkedet å ha et felles utgangspunkt for diskusjon av konsekvensene av klimapolitikk. En innsikt fra slike scenarioer er at nødvendige tiltak blir dyrere hvis tiltakene ikke koordineres på tvers av land. Med ukoordinert politikk øker også usikkerheten om den økonomiske kostnaden betydelig. Det ser vi blant annet ved at ulike modeller gir veldig forskjellige svar på hvor høy karbonpris som skal til for å nå klimamålene. De mest pessimistiske framskrivningene innebærer et betydelig fall i samlet produksjon målt ved BNP. 

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 27. mars 2023 10:00
Publisert 27. mars 2023 10:00