Norges Bank

Staff Memo

Uroen i det norske pengemarkedet høsten 2022

Forfatter:
Inga-Malene Huse, Joakim Johnsen Pettersen og Ingebjørg Hansen Sævareid
Nummer:
15/2023

En rekordstor innbetaling av petroleumsskatt i oktober 2022, og medfølgende fall i strukturell likviditet, ga en markert oppgang i de helt korte norske pengemarkedsrentene. I dette notatet beskriver vi hvordan innbetaling av petroleumsskatt påvirker likviditeten i banksystemet og drøfter hvorfor pengemarkedsrentene økte mye, selv om Norges Bank tilbød en rekke F-lån til bankene. Data fra Norges Banks Pengemarkedsrapportering (RPD) viser at det var utenlandske banker uten tilgang til Norges Banks markedsoperasjoner som lånte kroner til svært høye renter i valutabyttemarkedet. Regulatoriske krav og interne retningslinjer knyttet til likviditets- og kapitaldekning begrenset hvor mye bankene kunne låne fra Norges Bank, og var en viktig faktor bak oppgangen i pengemarkedsrentene.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 30. juni 2023 14:55
Publisert 30. juni 2023 14:55